Tuesday, April 30, 2013

Dolores Cannon - Deel 7


DOLORES CANNON

"Eerste probeersels".


Deel 7   
Omdat dit de eerste ‘probeersels’ waren die Dolores deed met Suzanne, en al in maart 1987, waren er ongeveer 10 mensen, onderzoekers, aanwezig van MUFON(UFO vereniging) om dit mee te beleven. Suzanne had last van het licht en daarom zetten ze de deur van de badkamer open met het licht aan en deden het licht in de kamer uit. Suzanne was nerveus. Maar Dolores ging verder: 

D: Ik zal tot drie tellen en bij het getal drie zullen we terug zijn bij de vorige scene. 1, 2, 3 we zijn daar terug. Wat doe je en wat zie je?
Dolores werd verrast door de commanderende toon van de stem”Wees specifiek!” . Het was bijna alsof we ergens waren binnengedrongen of iemand hadden onderbroken. Ik was even van mijn stuk.
D: Wees specifiek? All right. De vorige keer probeerde ik meer uit te vinden over jullie en jullie toestel.
De stemming veranderde plotseling en de toon van de stem werd heel zacht “Wat wil je weten?” Toen luider en bijna ongeduldig: “Welke informatie zoek je?”
D: Je vertelde me dat het toestel waar je nu in zit, maar een ruimte heeft. Is dat juist?”
S: Die je eerder noemde?
D: Ja. Of, waar zijn we nu? 
S: Ik ben in een toestel. Ik zit niet altijd in het zelfde toestel waar we eerder over spraken. Ik verplaats me, bij gelegenheid. Dus sommige toestellen worden voor verschillende doeleinden gebruikt.
D: Die waar je nu op bent, waar wordt die voor gebruikt?
S: Die kun je als een “scouting craft” noemen. “(Verkenningstoestel). Deze wordt gebruikt om te observeren. Ik probeer met haar(Suzanne) onderbewustzijn te spreken. Het is een beetje zich aanpassen voor haar. De energie is anders en zij probeert zich aan te passen.
D: Okay. Maar denk eraan, geen schade aan het voertuig.
S: No harm.
D: Het kost even om er aan gewend te raken, niet? 
Hij had kennelijk geen zin in kletspraat maar wilde direct tot zaken komen. S: Wat wil je weten?
D: All right. Je zei dat het toestel voor scouting wordt gebruikt? Welk soort bedoel je?
S: (Mechanische stem) Om waar te nemen, om wezens te monitoren. Alle soorten levensvormen. 
D: Waarom doen jullie dit?
S: Deze gegevens worden vele lichtjaren verder door gestuurd voorbij deze planeet naar een thuisbasis planeet. Dan wordt dit weer geanalyseerd door andere wezens daar. Ik zend dit alleen door. Ik probeer zoveel mogelijk informatie te krijgen als ik in staat ben om te communiceren. We hebben een communicatie apparaat die dit makkelijk voor ons maakt om informatie lange afstanden verder te zenden. 
D: Wat voor soort apparaat is dit? Hoe krijgt dat energie/power?
S: Het is waarschijnlijk moeilijk voor je omdat totaal te begrijpen Wij zijn wezens die zeer telepathisch zijn. We kunnen mentaal informatie heel ver weg doorzenden, maar we hebben ook een geluidsapparaat. Een vibrationeel geluid wordt uitgestraald en verzonden. Geluid reist verder dan jullie misschien ontdekten. Er zijn manieren om dit verder te sturen. We hebben een buis van een metaal-achtig soort substantie. Er wordt vibrationeel geluid erin geduwd en er door naar buiten geduwd. Dat moet wel in een bepaalde richting worden gefocust, naar een bepaalde locatie, een bepaalde vibrationele plek, waar we onze afstemschaal op zetten. en dan wordt het onmiddellijk daar naartoe overgebracht. Er is, wat jullie zouden noemen een beetje een verloop van tijd door de afstand. Soms iets van wat je “dagen” zou noemen voordat het daar feitelijk aankomt.
D: En dit gebeurt, krijgt energie door het geluid dat wordt doorgestuurd? 
S: En een boodschap die in het geluid is gecodeerd. Zoals jullie je Morse code hebben. Kun je dat begrijpen?
D: Ja, doe ik. Alhoewel wij dat geluid niet zouden begrijpen, kan ik het concept wel begrijpen. 

Dolores: Dit was het zelfde concept dat Phil had voorgesteld in ‘Keepers of the Garden’ dat bepaalde alien communicatie via tonen, lange afstanden werd doorgezonden. 
D: Ik denk dat je me eerder vertelde dat er een staak/pole, een antenne achtig ding op de andere planeet is?Is dat juist?
S: Dat is de ontvanger voor die boodschappen. Er is een zender vanuit een pole en een ontvangende – een flagpole(vlag-antenne?)  zouden jullie dat noemen. Een hele grote metalen cylinder. Die wordt naar die precieze locatie gestuurd, naar de exacte zelfde vibratie positie. Daarom zal het daar eindigen en niet verkeerd terecht komen. Zoals een antenne een radio transmissie ontvangt, wordt dit gebruikt op een dergelijke manier. Als een ontvanger die afgestemd is op die frequentie.
D: En je zei dat de informatie gecodeerd was aan de ene kant en dan in jullie files ging en dat jullie registratie bijhouden over verschillende levensvormen/
S: Nou, wij houden geen files bij zoals jullie dat doen. We bewaren dit in onze herinnering  bank. Die informatie als die eenmaal daar is, wordt nooit meer vergeten. Die kan heel makkelijk worden teruggeroepen. We hoeven dat niet in een boek te stoppen. We hebben plekken waar we verschillende soorten dingen opslaan. Ze worden in een bepaalde locatie bewaard, wat je een ondergronds soort container kunt noemen, om ze te beschermen tegen de elementen van onze planeet. 
D: Zit alle registratie van Aarde daar in?
S: We zijn niet bezig met alleen records van de Aarde. We hebben daar wat we willen van de Aarde en van vele andere planetaire stelsels. We krijgen gewoon waar we in zijn geïnteresseerd. We hoeven het niet allemaal. We kunnen al veel bedenken uit de levensvormen hier. Dat is heel makkelijk voor ons. 
D: Is het goed dat andere mensen je ook vragen stellen?
S: Ik wil proberen om die ook te beantwoorden, zo goed als ik kan in deze gecombineerde energie status. 

Dolores: Ik dacht dat de mensen die vragen hardop zouden stellen, maar ze begonnen me briefjes met vragen te geven. En dat was moeilijk te lezen in die half donkere kamer. Ik las de eerste vraag:
D: Hoe kunnen jullie die grote afstanden stoffelijk overstijgen?
S: Er zijn veel verschillende methoden van overdracht. Electro magnetische- , gedachte- en nog andere die dezelfde taak doen. In veel gevallen is er gewoon de overdracht van een dimensionale werkelijkheid naar een volgende. Ook is er gewoon de mentale aanpassing die deze energie in de beheersing laten van degenen die dit schip commanderen om gewoon te doen zoals wordt gezegd.  Dat is, zoals bij gedachte overdracht. Je moet jezelf slechts mentaal in een gebied neerzetten om daar te zijn. Als jullie besef en begrip van jullie werkelijkheden zich verbreedt, zullen jullie zien dat je mentale kracht een directe invloed kan hebben op de stoffelijke objecten om je heen. Dus, als die objecten resoneren in jouw identieke mentale frequentie, dan heb jij absolute controle over dat stoffelijke object.  Jullie wereld, zoals die nu is, is wat verstrooid in zijn frequenties zodat er geen twee resonanties hetzelfde zijn. Maar, als deze materialen in resonantie zijn met die mentale energie, dan worden ze ook overgebracht met die mentale energie. Ze verschijnen en verdwijnen gewoon overeenkomstig die gedachten commando’s  die ze beheersen. Jullie zal die technologie binnenkort worden gegeven (voor gedachte voortstuwing van een toestel). Maar de raad wil beslist niet op dit moment dat jullie deze technologie krijgen, tot aan de tijd  dat jullie naar een meer verantwoordelijk niveau zijn door gegaan. Jullie hebben het bestaan van jullie gehele planeet al in gevaar gebracht met je nucleaire energie. We vragen dat jullie alsjeblieft niet de rest van het universum daardoor ook in gevaar brengen. 
D: Ik lees de volgende vraag voor:  Welk soort informatie verzamelen jullie over de menselijke wezens op Aarde?  (let wel dit werd in 1987 besproken. winny) 
S: Menselijke wezens zijn speciaal en uniek op veel manieren. Daarom proberen wij om ze in deze tijd bij te staan. We zijn ook geïnteresseerd in de planeet zelf, er zijn milieu-omgevingsveranderingen aan de gang. De (Aarde)wezens zijn minder ontwikkeld, soms bijna dierlijk. Maar er is wel veel hoop voor deze wezens. Ze ontwikkeling zich, gaan sneller vooruit, door onze bijstand. Wij hebben al een lange tijd met Aarde wezens gewerkt. Wij beïnvloeden telepathisch, door droomstaten heen, om de mens technologisch en wetenschappelijk vooruit te helpen. Om tot een “volwassen emotionaliteit” te komen. Emoties verwoesten veel voor de mens, totdat hij leert hoe daarvan meester te worden, om ze te beheersen. Hij moet leren hoe hij zich vooruit moet stuwen met zijn positieve energieën, en hoe hij de negatieve energieën kan transmuteren. De negatieve energieën zijn de emoties: boosheid, jaloezie, de soort emoties waar jullie bekend mee zijn. (winny:  die komen voort uit angst ) dat is de mens zijn ondergang. Zij houden de mens terug van zijn vooruitgang. Maar het zal enige tijd kosten voor de hele planeet om tot die verwerkelijking te komen. 
D: (leest voor) Het wezen dat jullie zijn, hebben jullie emoties? 
S: Niet zoals jullie. Er is een gevoel van nabijheid tussen onze wezens, als ze willen wat jullie noemen “reproduceren” (een kind maken) Een wezen zal zich met een ander wezen verbinden voor dit doel. Maar wij zitten niet vast aan die emoties, zoals jullie. Er is geen hechting. We zijn meer onthecht, omdat die emoties een obstakel kunnen zijn voor ontwikkeling.  Het zit niet in onze natuur(aard) om een gevoel ons te laten afhouden van ontwikkeling. Enige andere ruimtewezens zijn wel gefascineerd door die emoties, gewoon omdat zij die niet op dezelfde manier beleven. Die zijn nieuwsgierig maar ook zij zien dit bijna als een obstakel. Ze denken dat die wel nuttig zijn. Dit hangt af van hoe je wilt gebruiken, wat jullie “gevoelens” noemen. Als ze gebruikt worden op een positieve manier dan kunnen ze dat wezen helpen in zijn vooruitgang. Dat is aan het individu. 
D: Ik vroeg me af, of jullie emoties zo begrijpen zoals we ze kennen.
S: Wij observeren die in andere wezen. We begrijpen voldoende voor wat we moeten weten. Maar we zien mensen als energiekanalen, als een energie. Ze draaien vortexen in een menselijk lichaam die allerlei verschillende soorten energie doorgeven (kanalen) die om hen heen zijn. Veel wezens zijn zich hier niet van bewust. 

Dolores:  Doelde hij op de chakra’s in het lichaam? Zie worden vaak besproken als draaiend en die moeten draaien of in harmonie functioneren  om het lichaam een gezonde balans te laten handhaven. 

S: Maar wij denken dat er hoop is voor de mens. Hij is een speciaal wezens. Als hij zijn potentieel kan gebruiken, zijn gaven, en vollediger, dan kan hij op veel manieren zich ontwikkelen die hemzelf en het hele universum voordeel zal brengen. 
D: Dat klinkt erg goed. Zijn jullie seksuele wezens?
S: Wij zijn androgyn. Ieder van ons kan reproduceren, met andere woorden.
D: Daar ben ik nieuwsgierig naar. Bedoel je dat je om de beurt een andere sekse hebt bij de verschillende geslachten, of hebben jullie beide seksen in een lichaam? 
S: Telepathisch in ons geval. We projecteren mentaal een beeltenis van wat moet groeien. Dat is geen groeien zoals in “ouder worden” . Maar er is een zwelling in wat we zouden noemen de “maag/buik “ regio. Het jongere wezens wordt gevormd in een hele korte periode vergeleken met wat een menselijk wezen hiervoor moet uithouden. En als het wezen uitkomt door het gebied van de stomach/maag of buik, zoals jullie dat noemen, sluit het zich direct opnieuw. Er is geen chirurgie of een incisie nodig. Dit wordt allemaal mentaal gedaan. De wezens komen er een beetje kleiner uit. En dan komen ze in een stationaire staat en blijven daar, zo lang als de atmosferische condities op een bepaalde manier blijven.
D: Dan besluiten jullie gewoon wanneer je wilt reproduceren. Het is niet iets automatisch’s? 
S: Het is een wederzijds besluit tussen twee wezens voor wat men wil. We kunnen dit overleggen. Dat maakt niet uit. Maar onze wezens zijn al zeer ontwikkeld, al op jonge leeftijd. Zo gauw als ze kunnen lopen worden hen galaxy kaarten getoond en worden ze onmiddellijk sterrenreizigers. Dat is onze natuur. Wij zijn heel ontwikkeld op dat gebied. 
D: Ik denk dat ik nieuwsgierig ben naar emoties. Hebben jullie een soort van gevoel naar deze jonge, deze kinderen? 
S: Niet op dezelfde manier als jullie dat hebben.
D: Koesteren jullie?voeden jullie
S: Er is een koestering, een leerwens, maar die is niet emotioneel. Die is instinctief voor ons. Het leer instinct. Om de jongere naar volwassenheid les te geven. En onze jongeren leren automatisch wat ze moeten doen. Dit is ingeprent in hun maaksel, waaruit ik gemaakt ben.  Het is gewoon wat je moet weten en de ontwikkeling komt er gewoon uit. Dat is heel makkelijk. Er is een instinct om te leren, om te ontwikkelen. Er is geen koesteringachtig soort instinct. Dat is niet hetzelfde. Alhoewel als iemand van onze wezens is gewond geraakt of beschadigd is geworden, is er een soort gevoel dat wordt uitgezonden. Maar dat is niet echt een verdriet, zoals jullie dat zouden noemen, maar er wordt wel een vibratie uitgezonden. Er is een verlangen van dat wezen om weer compleet te worden maar dat is geen verdriet zoals jullie dat kennen. En soms, als dat mogelijk is, zal er hulp komen om dat wezen te herstellen, als dat gebeurt.
D: Ik probeer te begrijpen hoe jullie hetzelfde zijn als wij en hoe jullie van ons verschillen. Jullie hebben nooit negatieve emoties  zoals boosheid?
S: Nee. 

Dolores: Ik kreeg weer een briefje: Wat is het meest algemene soort wezen dat onze Aarde in deze tijd bezoekt? Een stoffelijk buitenaards wezen? (winny: dit werd dus in 1987 gevraagd, momenteel geldt dit antwoord niet meer. Er zijn er nu honderden andere rassen)

S: De menselijke subgroep van… ik kan geen vertaalbaar equivalent vinden, maar er zijn subgroepen van de algemene categorie van de humanoïde soort. Er zijn velen die identiek zijn aan jullie stoffelijke lichamen. Het inzaaien dat gedaan werd op jullie planeet, was van die  aard. En er zijn degenen die veraf gerelateerd zijn, maar zeer onconventioneel zijn voor jullie standaarden. Dit soort, de verre neef, is het meest overheersend van het type dat jullie planeet bezoekt. De androïden zoals jullie ze noemen, zijn gewoon werkers die vrijwillig voor deze missie kwamen. 
(Een androïde is een kunstmatig, op een mens lijkend wezen, waarbij meestal niet meteen duidelijk is dat het een kunstmatig wezen betreft.)     Ze gingen weg uit het gebied waarin ze waren geprogrammeerd om vrijwillig hun diensten te geven in die “accomplishment” vaardigheid. …… Ik aarzel om het woord “experiment” te gebruiken omdat het resultaat reeds voorspeld en bekend is. Maar, niet te zeggen “missie”, wat het grootste deel van het werk betreft.… …ik ontdek dat ik deze lijn van verhandeling  niet moet doorzetten…. Mij wordt verteld dat er een verkeerd begrijpen ontstaat van de richting die deze bedoeling inslaat. De informatie die werd gegeven werd verkeerd opgebouwd als agressief en niet van helpende aard. Wij willen het idee niet promoten dat we komen als onderwerpers, maar als helpers. 
D: Je zei dat het resultaat al bekend was. Kun je ons vertellen wat dat betekent?
S: Het uiteindelijke resultaat, niet de individuele en persoonlijke resultaten, die ieder van jullie op je eigen manier moet creëren.
D: Wat is het uiteindelijke resultaat?
S: Het omhooggaan van het menselijke ras tot in het universele niveau van bewustzijn. Om broeders te zijn van de sterrenmensen en om niet te onderwerpen of om ondergeschikt te zijn. 
D: Waar lijken de androïden op? 
S: Zij die jij beschreven hebt als met een grijs voorkomen en klein van lengte zijn typisch. De ogen zijn natuurlijk het meest prominent, eenvoudig omdat dit communicatieve ontvangers zijn.
D: Functioneren die hetzelfde als menselijke ogen?
S: In bepaalde mate. Ze zien, maar ze verzamelen meer dan wat jullie noemen dat je zichtbare lichtspectrum is. Ook infrarood en ultraviolet inhoudend.
D: Hebben hun ogen pupillen en functioneren ze net zo als die van ons?
S: Nee, niet zo dat ze zich focussen en lichtvangen. Op die manier zijn ze anders. Ze ontvangen, hun methode van ontvangst is gebaseerd op een ander principe dan wat hier bij hoort.
D: Hebben hun ogen oogleden?
S: Niet zo dat ze ook bedekken. Niet zoals die van jullie doen.

…..    en zo gaat het een tijdje door.  
--------------------------------------------------

Dolores bij de MUFON, met vragen en met Suzanne als de trance-doorgever:  
(Mensen probeerden me vragen te stellen, al fluisterend. Het leidde me een moment af. Het wezen hoorde dit.
S: En de vraag is?
Dolores: Je zei dat je je schip gebruikt voor scouting, verkennen jullie ook andere planeten?
S: Andere planeet stelsels in dit zonnestelsel en in andere zonnestelsels.
D: Hebben jullie ooit intelligent leven ontdekt in ons zonnestelsel, behalve op Aarde? 
S: Oh, ja. er zijn dimensionale wezens. Sommige wezens vibreren heel snel. Je kunt die niet zien met wat jullie “stoffelijke ogen” noemen, maar die zijn er. Sommigen van hen kunnen heel hoog ontwikkeld zijn. En sommigen van hen bestaan zelfs op jullie planeet, waar jullie je niet volledig bewust van zijn. Er is meer bezig, op sommige planeten met levensvormen, die jullie niet met stoffelijke ogen kunnen zien. Als jullie in dezelfde dimensionale reeks zouden zitten, zouden jullie je daar meer bewust van zijn. Zoals mijn voertuig (Suzanne) me vertelt dat er vanavond een gesprek was over de mogelijkheid van leven op de planeet die jullie “Mars”noemen.
D: Is daar leven? 
S: Ja, meer dan een soort. Er is daar intelligent leven. De levensvormen daar die ontwikkeld  zijn, zijn in vormen van lichtwezens.  Er weerspiegelen zich daar verschillende graden licht in hen. Die komen in flitsen van licht. Daarom zijn ze niet altijd zichtbaar, als een wezen van jullie soort. Als die zich in meer lichtvorm willen manifesteren, dan kunnen ze dat doen. Als ze niet gezien willen worden, dan is dat ook mogelijk.
D: dan hebben ze geen stoffelijk lichaam zoals wij dat hebben?
S; Nee, maar er is een dierenvorm die minder ontwikkeld is dan zij. Dat dierenleven is daar met een bedoeling. Het helpt bij… woorden…..(zoeken van woorden)  de substantie waar de planeet van gemaakt is. Hun lichamen zijn gemaakt om milieu condities aan te passen, zonder dood te gaan. Zij zijn daar echter niet de ontwikkelde levensvorm.
D: Is dit gebaseerd op een koolstof soort levensvorm? 
S: Ja, er is een koolstof soort substantie in wat jullie de “atmosfeer”zouden noemen. Het is een mengsel van atmosferische.. chemisch soort….  chemicaliën …. woorden….
D: Ja, woorden zijn altijd moeilijk. Het is mij vaak verteld dat deze taal niet voldoende woorden geeft… Ik heb nog een vraag:  Hebben buitenaardsen ooit geprobeerd om contact te maken met mensen op Aarde die in machtspositie zijn?  
S: Oh, ja, heel vaak. Ze hebben onderhandelingen die al vele jaren gaande zijn.
D: Met wie onderhandelen ze dan?
S: Dat was met regeringsleiders. Dat is altijd met regeringen geweest.
D: Wat beloofden de buitenaardsen als ruil, ruilhandel? 
S: Soms ruilden de regeringen informatie over energie, informatie over medicijnen, of buitenaardse activiteiten of informatie over verloren astronauten.
D: (Verrast) Verloren astronauten?  S: Ja, velen raakten verloren. D: In onze tijd, in onze twintigste eeuw?  S: Sedert 1960 zijn velen verloren geraakt.  D: Hoe kwam dat?
S: Ze werden de ruimte in gestuurd en door fouten in de mechanica van die primitieve voertuigen konden ze niet naar Aarde terugkomen. Sommigen stierven in het toestel. Anderen zweefden doelloos rond totdat ze door andere schepen werden opgepikt en naar andere plaatsen gebracht om ze te bestuderen. Soms werden die individuen toegestaan naar Aarde terug te keren door onderhandelingen.
D: Waren die dan nog in leven?  S: Ja. D: Maar wij, het publiek denken dat we alles wisten over alle vluchten.  
S: Nee. Er zijn heel geheime vluchten geweest in de VS en in Rusland. Andere landen hebben ook geëxperimenteerd: Japan, China, Engeland, Canada. Alle zogenaamde “ontwikkelde” mensen hebben voertuigen gestuurd. (winny: zo dat weten we dan weer!)
--------------------------


Het voorstaande kwam uit het boek Custodians.  
Om weer te geven waar Dolores Cannon mee bezig is/was en wil doen, nu een stuk uit  Convoluted Universe Book Two:   


Nadat Dolores’man Johnny een auto ongeluk had gekregen door een dronken bestuurder, gingen ze in de heuvels van Arkansas wonen. In de Ozark Mountains.. Vijfentwintig jaren bleef Johnny aan een rolstoel gekluisterd, alhoewel hij thuis soms met krukken kon lopen. In die tijd, zei Dolores bleef mijn leven gefocust op Johnny en haar vier kinderen. 

Dolores:  Mijn avontuur in de reïncarnatie door hypnose moest even op de achterbank blijven liggen  terwijl ik me aan mijn nieuwe leven aanpaste. Mijn interesse in hypnose werd niet eerder aangewakkerd totdat de kinderen het huis begonnen te verlaten, gingen trouwen of naar college gingen. Toen sloeg het “lege nest syndroom” toe en werd ik geconfronteerd met de vraag wat ik ging doen met de rest van mijn leven. Ik besloot om iets heel ongewoons te gaan doen, niet wat een ‘normale’ vrouw ging doen in deze omstandigheden. Ik besloot om terug te keren naar hypnose, ook al had ik geen idee van waar ik klanten zou vinden in de heuvels van Arkansas. Ik wist alleen dat dit was wat ik wilde gaan doen.
Maar ik hield niet van die ouderwetse langdradige inductie methodes die in de zestiger jaren populair waren geweest. Ik wist dat er makkelijker en snellere technieken waren. Dus bestudeerde ik nieuwere methodes en ontdekte dat de trance staat geïnduceerd kon worden door verbeelding en visualisatie. Ik wilde me niet langer meer focussen op gewone hypnose  om de persoon te laten breken met gewoontes: om te stoppen met roken, om gewicht te verliezen enz.  Mijn interesse werd aangestoken door reïncarnatie en daar wilde ik me op richten. In de late zeventiger jaren en begin 1980 waren nog maar weinig boeken in druk om de hypnotiseur te helpen in het veld van de regressie therapie van vorige levens. 

Dus moest ik mijn eigen techniek uitvinden. Ik ontdekte spoedig dat het meeste van wat wordt onderwezen in de traditionele hypnose onnodig is. Dus begon ik enkele van die stappen weg te halen, en ik stelde snellere methodes in. Zo lang als iemand geen schade oploopt denk ik dat de hypnotiseur kan experimenteren om te ontdekken wat werkt en wat niet. Uiteindelijk moest iemand ergens in het begin de meest effectieve trance staat ontdekken. Ik wist dat ik een weg baande op nieuwe grond, ik ging een nieuw territorium in. Nu, na bijna dertig jaren(veertig inmiddels. w.) polijsten en volmaakt maken van mijn techniek, heb ik mijn eigen methode ontwikkeld. Ik wil graag werken in de somnambulistische (slaapwandel staat of de derde graad van hypnose)  trance staat (die de diepst mogelijke trance staat is. D) omdat ik denk dat daar alle antwoorden zijn. Veel hypnotiseurs zullen daar niet werken omdat ze zeggen “dat daar vreemde dingen gebeuren”. De meeste hypnotiseurs zijn getraind om de cliënt in een lichtere staat van trance te houden. Op dat niveau is het bewustzijn zeer actief en bemoeit zich er vaak mee en gooit daar dingen tussenin. Enige informatie kan op dat niveau  worden verkregen maar niet de totale medewerking van het onderbewuste denken dat op  somnambulistisch niveau zit, waar de bemoeienis van het bewuste denken is verwijderd. De persoon herinnert zich normaal niets en denkt dat ze alleen in slaap zijn gevallen. De grootste kans is dat een van twintig of dertig mensen spontaan en automatisch in de somnambulistische staat van trance gaat. Maar in de techniek die ik heb ontwikkeld is het tegengestelde waar: een van de twintig of dertig  zal niet in die staat gaan. Dus is dit een hele effectieve methode om het bewuste denken uit de weg te halen en het onderbewustzijn de antwoorden te laten ontdekken. Dit is de methode die ik nu leer aan klassen in hypnotherapie en mijn studenten rapporteren dezelfde verbazende resultaten. 

Toen ik met mijn therapie serieus begon in de late zeventiger jaren, ontdekte ik al gauw een patroon. Dit was voordat ik mijn methode ontdekte om met het onderbewuste denken contact te leggen. Hierna begon het patroon nog duidelijker. Ik ontdekte dat de meeste problemen die mensen hebben: stoffelijke, mentale, allergieën, fobieën of relaties, enz. terug opgespoord konden worden naar gebeurtenissen die oorspronkelijk stamden, niet vanuit het huidige leven maar die vanuit andere levens kwamen. Veel van mijn cliënten hadden jaren doorgebracht om van dokter naar dokter te gaan in het medische en psychiatrische veld, en ze hadden weinig succes gehad om de antwoorden te vinden voor hun hardnekkige problemen. Dit kwam omdat de doktoren zich alleen maar richtten op de duidelijke stoffelijke symptomen en gebeurtenissen die in het huidige leven gebeurden. Soms kan het probleem terug worden opgespeurd naar gebeurtenissen die in de jeugd waren gebeurd, maar het grootste deel van de gevallen waar ik mee heb gewerkt, daarvan liggen de antwoorden begraven in het vroegere voorbije leven. 

Ik denk dat voorbije levens in een andere vibratie of frequentie bestaan. Als we terugkeren naar die levens veranderen we van frequentie om die te zien en te beleven, net zoals je de kanalen op een radio of tv toestel verandert. Soms zitten die andere frequenties te dichtbij of overlappen deze elkaar en veroorzaken ze statische problemen of ziekte.

In mijn techniek heb ik de beste resultaten door met het onderbewuste denken contact te leggen (zoals ik dat noem.D). Op een cruciaal moment in de sessie nadat het subject (degene die in trance gaat) het vorige leven heeft gevonden die de antwoorden heeft voor de problemen in het huidige leven, dan vraag ik naar het onderbewustzijn van de persoon. 

In de traditionele hypnose wordt de beoefenaar geleerd hoe ze antwoorden moeten krijgen van het onderbewustzijn door het gebruik van handsignalen. Daarom vragen ze de persoon om een vinger op te heffen voor een “ja” en een andere voor “nee”.  Voor mij is dit buitengewoon langzaam en heel beperkt. Waarom deze methode gebruiken als je direct met het onderbewustzijn kan spreken en die je verbaal zal antwoorden?  Met mijn methode kun je spreken en een twee richtingen conversatie hebben en kun je de antwoorden vinden  op absoluut alles dat je wilt weten.

Mijn definitie van het onderbewustzijn is: het deel van de geest dat voor het lichaam zorgt. Dit reguleert alle systemen van het lichaam. Je hoeft je hart niet te vertellen dat het moet kloppen of jezelf dat je moet ademen. Ik identificeer dit als de taak van het onderbewustzijn, omdat het constant aan het monitoren is en het weet alles dat er plaats vindt in het lichaam van iemand. Daarom kunnen we antwoorden krijgen op gezondheidskwesties  als je deze methode gebruikt. Ik heb ontdekt dat elk stoffelijk symptoom, van kwaal of ziekte een boodschap is van het onderbewustzijn. Dat probeert wanhopig om je aandacht te krijgen op een of andere manier. Het probeert je iets te vertellen, en zal daar mee doorgaan totdat we het eindelijk begrijpen. Als we er geen aandacht aan besteden dan zal de kwaal of het probleem doorgaan erger te worden totdat we geen ander alternatief meer hebben of totdat het te laat is om de situatie om te keren. Ik weet dat dit waar is omdat dezelfde symptomen verhalen van dezelfde problemen in veel huidige levens van veel andere mensen. Ik wilde alleen dat het onderbewustzijn  een minder pijnlijke manier had om de boodschap af te leveren.  Ik zeg vaak: “Zou het niet makkelijker zijn om ze een briefje te geven?” Het onderbewustzijn denkt dat het de boodschap op een directe, vooruit helpende manier aanreikt, die de persoon kan begrijpen, maar dit is vaak niet het geval. We zijn te gefocust op ons dagelijkse leven om je af te vragen waarom we voortdurend rugpijnen of hoofdpijnen hebben, enz. (winny: Het onderbewustzijn werkt dus met ‘plaatjes’ en een plaatje is dus het lichaam!)
Als we een sessie hebben en de reden ontdekken van dat ongemak (en vaak kunnen die redenen zo buitengewoon zijn dat ik denk dat niemand daar een bewuste verbinding mee kan leggen), en dan wordt de boodschap verbaal afgegeven, en het ongemak verdwijnt. 
Dan is er niet langer meer een reden dat dit ongemak blijft daar de boodschap is doorgegeven en begrepen. Die persoon kan dan terugkeren naar gezondheid, als hij/zij de nodige veranderingen in zijn leven kan maken. Het gaat altijd terug naar de verantwoordelijkheid van die persoon. Het onderbewustzijn kan alleen maar zoveel doen en de vrije wil van de mens wordt altijd gerespecteerd. 

Ik weet dat deze verklaringen radicaal klinken en niet passen bij de traditionele methodes van behandeling, maar ik kan alleen maar zeggen wat ik heb ontdekt en wat ik geobserveerd heb door duizenden mensen te helpen.

Ik denk ook dat het onderbewustzijn de registratie bewaarder is (record keeper), het equivalent van een reusachtige computer. Het slaat alles op dat ooit in de persoon zijn/haar leven is gebeurd. Daarom kan die informatie toegankelijk gemaakt worden door hypnose. Als de persoon wordt gevraagd om terug te keren naar hun 12de verjaardag, dan zijn ze in staat om zich iedere gebeurtenis van die dag te herinneren, inclusief de taart, de bezoekers, de cadeaus,  enz.  Het onderbewustzijn  registreert ieder klein detail. Veel ervan denk ik, zou overbodig zijn en ik vraag me af wat het onderbewustzijn met al die kleine details doet. Bijvoorbeeld,  op elk moment wordt je gebombardeerd door duizenden stukjes informatie, door zien, geluid, reuk en gevoelens en nog veel meer. Als je dit alles bewust zou beseffen, zou je overweldigd worden en  niet meer in staat zijn tot functioneren. Je moet je alleen focussen op die informatie die nodig is voor je, om je leven te leven.  Maar het onderbewustzijn is altijd wakker en registreert constant en slaat al die informatie op. Voor wat? Waarom? Dat zullen we in dit boek verder onderzoeken. Dat kan wel verklaren waar plotseling verborgen onthullingen en intuïties vandaan komen. Dat is deel van de informatie die we op een ander niveau krijgen dat we niet echt nodig hebben. Maar daar het er is, lekt dat soms door in onze bewuste wereld. Als dit gebeurt  wordt dit als een wonderbaarlijk fenomeen gezien, alhoewel die grote opslag met informatie er altijd  is en klaar is om uit getapt te worden door de juiste training. 

Het onderbewustzijn slaat niet alleen alles op dat ooit is gebeurd bij iemand in dit leven, maar alles dat hen is overkomen in al hun vorige levens en bestanen in de spirit-staat. Veel ervan heeft geen toepassing op het huidige leven. Je kunt er uit tappen uit nieuwsgierigheid en dat zou interessant zijn voor die persoon. Maar welk doel zou het dienen door op problemen van het huidige leven te antwoorden. 
Dit is een van de fouten/vergissingen die veel hypnotiseurs maken. Ze zien geen waarde om de persoon naar een vorig leven mee te nemen, behalve dat het alleen om nieuwsgierigheid is, als fantasie of voor plezier. (Alhoewel veel van de vorige levens verre van plezierig zijn). En dit is de reden waarom ik mijn techniek heb ontwikkeld. Ik neem de persoon mee naar een leven dat betrekking heeft  of gepast is voor de problemen in hun huidige leven. Ik leid ze nooit, ik voer ze daar nooit zelf naar toe. Ik laat het onderbewustzijn de persoon meenemen naar het leven dat hij/zij ziet wat het meest belangrijke is om dat te zien in de tijd van de sessie.  Ik ben altijd verrast of het leven saai is of werelds (zoals 90% ervan zijn)  leven in een antiek of in een moderne beschaving, of met aliens omgang hebben en wonen op andere planeten of in andere dimensies. Het onderbewustzijn maakt de verbinding en dit is altijd een keuze die ik of het subject nooit bewust zou hebben gemaakt. Maar het heeft totaal zin om dat vanuit dit perspectief te bekijken. 

Als ik met het onderbewustzijn contact leg, verbaast het me altijd omdat het duidelijk wordt dat ik niet tegen de persoonlijkheid van de cliënt spreek, maar met een aparte entiteit of deel van hem/haarzelf.  Het spreekt altijd over de persoon in de derde persoon, over hij of zij. Het is niet emotioneel en schijnt afstandelijk te zijn voor de problemen, bijna als een objectieve waarnemer. Het zal de persoon kastijden omdat ze niet geluisterd hebben. Soms kan de eerste opmerking van het onderbewustzijn zijn: “Nou, eindelijk heb ik de kans om wat te zeggen. Ik heb geprobeerd met (Jane of Bob) te spreken, maar ze willen niet luisteren.” Het onderbewustzijn kan zo objectief zijn dat het soms wel grof lijkt. Het gebruikt klare taal en vertelt de waarheid over de situatie als die het ziet. Als het klaar is de persoon te overdonderen om het punt naar voren te brengen, zegt het altijd tegen hen hoeveel ze worden geliefd en hoe trots ze op hen zijn door de vooruitgang die ze gemaakt hebben.  Dit stuk erkent mij ook en bedankt me vaak om de persoon in deze trance staat te brengen en om het proces te laten gebeuren. Het spreekt vaak over zichzelf in het meervoud (we) alsof het geen aparte, enkele entiteit is maar diverse. Dit wordt in dit boek verder onderzocht. 

Sceptici willen dit of kunnen dit niet begrijpen of geloven en zij hebben een goede reden daarvoor indien dit contact zou gebeuren via maar een persoon. Maar hoe kunnen mensen argumenteren dat dit fantasie is, fraude of bedrog, opzettelijke manipulatie, wat dan ook, als het bij iedereen gebeurt waar ik mee werk, en het maakt niet uit waar op de wereld het ook was waar ze woonden.  Ik heb bijna 90% succes met de hypnose techniek om de persoon naar het juiste vorige leven te brengen en van deze ongeveer weer 90% succes door met  hun onderbewustzijn contact  te leggen. Het onderbewustzijn spreekt altijd op dezelfde manier, en beantwoordt de vragen op dezelfde manier. Dit zou niet zo zijn als het maar een op goed geluk af omstandigheid was. 

De mensen waar ik ‘t het meest moeilijk mee had om in trance te brengen zijn gewoonlijk hoog-energieke (high-powered) zakenmensen, degenen die oordelend en analytisch zijn. In plaats van zich te ontspannen en met de suggesties mee te gaan, willen ze proberen om zelf de controle te houden over de sessie. Er zijn weer anderen die zeggen dat ze klaar zijn om antwoorden te vinden, maar ze zijn stiekem bang voor wat er uit gaat komen zodat hun bewuste geest de sessie saboteert. Maar zoals ik zei, ze zijn maar 10% of minder van de cliënten die ik zie. De rest (90%) ontdekt altijd een vorig leven. Dus ik denk dat dit een zeer overredend bewijs is ten gunste van reïncarnatie.

Dit heeft me doen denken. Als dit deel van de van de menselijke geest in elk geval hetzelfde schijnt te zijn, waar heb ik dan contact mee? Als het alleen maar bij die individuele persoon hoorde waar ik mee werk, en mee toegang heb voor hun informatie (wat de meest logische manier is om er naar te kijken), dan waarom en hoe kan ik uit de informatie tappen op grotere schaal? Het onderbewustzijn zelf zorgt voor het antwoord op die vraag, want terwijl mijn werk zich uitbreidt, ben ik me bewust dat er meer gaande is, en dat ik klaar ben (of ik denk ik dat ik dat ben) voor meer gecompliceerde verklaringen.

Ik weet nu dat ik het beperkt en vereenvoudigd heb. Het is feitelijk als communiceren met een computer (terminal), laatste deel, verbonden aan een reusachtige database. Die database transcendeert(gaat al het volgende te boven) tijd, ruimte en alle beperkingen van het individuele bewustzijn. dit is het verbazende stuk van mijn werk. Ik schijn altijd te spreken met eenzelfde deel (of entiteit of wat het is), het deel van wat ik nu ontdekt heb, dat alles schijnt te weten. (winny: en daarom zijn we dus allemaal een, op een dieper niveau…). Dit heeft niet alleen alle antwoorden die de cliënt zoekt, dit heeft antwoorden op alles dat ik wil vragen. Een al-wetend deel van iets dat toegang heeft tot alle informatie. Sommige mensen zullen dit deel willen noemen: “het Totale Zelf”, “het Hoger Zelf”,  “de Overziel”, “de Collectieve Ziel” van Jung, of “God”. Dit kan allemaal betrekking hebben op dezelfde entiteit onder verschillende namen. Ik weet alleen dat ik in mijn werk ontdekt heb dat het antwoordt  op de naam “onderbewustzijn”. (winny: en is dus ook het Bovenbewustzijn) 

Er zijn veel andere termen in de wetenschap en in godsdiensten die dit deel kunnen proberen te verklaren. Ik ben er in geslaagd om er uit te kunnen tappen. Wat het ook is, het is een genoegen om er mee te werken, en het allermeest door mijn nieuwsgierigheid en mijn wens naar informatie. Ik vind het heerlijk om onderzoek te doen in bibliotheken maar dit is net zoiets als toegang hebben tot de grootste bibliotheek die er bestaat. 

Dus reis met mij mee als ik meer van de gecompliceerde metafysische  concepten onderzoek. Ik weet dat ik ook niet alle antwoorden heb, maar ik ben erin geslaagd om wat dieper onder de oppervlakte te krabben. Misschien wordt jullie denken gestimuleerd door wat ik heb ontdekt. Blijf doorgaan met zoeken en blijf vragen stellen. Dat is de enige manier om antwoorden te krijgen. Denk aan dit gezegde: “Een parachute is net zoals het denken. De parachute werkt alleen maar als hij geopend is.” 


Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment