Wednesday, October 23, 2013

Dolores Cannon - Deel 10
DOLORES CANNON

Deel 10   


In het boek:  “The Three Waves of Volunteers and the New Earth” (“De Drie Golven van Vrijwilligers en de Nieuwe Aarde”) van Dolores Cannon, wat een van haar latere boeken is, zegt ze dit op pag. 58:
De Beschermer
(winny: Merk hoe soms het Super Bewustzijn of het Onder bewustzijn (zij noemt beide SC)  antwoord geeft, en soms de mens in de sessie. We vallen nu ergens in een sessie binnen. w.)
 Telkens als ik hem naar een volgende scene bracht, was het hetzelfde. Alles scheen aardig monotoon te zijn. “Dit is een hele blije plek. Ik heb helemaal niemand nodig.” Dit werd gezegd door Richard, een wat oudere man. Hij had net beschreven dat hij ergens was waar hij helemaal alleen was bij een piramide.  Hij lette erop, de piramide beschermde hem en zelfs zag hij buiten de piramide een dinosaurus met een lange nek blaadjes van een boom eten,. Hij voelde zich erg gelukkig. Hij was een soort oppasser of ‘caretaker’ voor die piramide.
Dolores: Het leek echt dat iedere dag gewoon net als de vorige was, maar ik denk dat het hem niks uitmaakte want hij was gelukkig in zijn alleenheid. Ik dacht dat we niks meer zouden leren dus bracht ik hem naar voren naar de laatste dag van dit leven en vroeg hem wat er aan het gebeuren was.
R: Plotseling komt een grote lichtstraal uit de hemel en zapt me op, tilt me op. En ik wordt ergens mee naartoe genomen. En dat is het. Ik ben weg. Het kwam gewoon uit de lucht. Het kwam niet uit een ruimteschip. Het kwam gewoon uit de lucht, maar ik ben er klaar voor. Het is niet alsof het een verrassing is. Want ik heb mijn armen uitgestrekt naar boven en ik zie het en het straalt gewoon naar mij toe en pikt me op. En ik ben weg en waar ik naar toe ga, weet ik niet. Laten we eens zien.
Dolores: Dus het nam je stoffelijke lichaam mee?
R: Weet je? Dat deed het niet. Nu je dat zegt, wat er is overgebleven van het stoffelijke lichaam ligt daar gewoon op de grond.
D: Was er iets fout met het lichaam?
R: Ik moet oud zijn geworden want het is heel rimpelig. Ik moet heel lang geleefd hebben. Boy… dat is interessant!
D: Laten we eens zien waar het je mee naar toe neemt.
R: Ik ben in een ruimte met een raad van ouderen.
            Hij was duidelijk naar de spirit kant gegaan, en verscheen voor het panel voor een levens evaluatie. Dit wordt beschreven in mijn andere boeken over het leven na de dood.
R: Ik sta voor het front van die mensen die zitten. Ik kan echt niks zeggen over gezichten en zij stellen mij vragen. “Nou, heb je er van genoten?” en ik zeg: “Ja, dat heb ik.” “Je deed goed werk.” En “het is tijd voor je om te rusten.” En zij lachen allemaal tegen me. “Je zult het weer eens doen… iets zoals dit in de volgende keer.”
D: Hoe voel jij je daarover?
R: Ik heb een grote grijns op mijn gezicht. Ik ben blij, zoals altijd. Boy, dat is saai als ik de hele tijd gelukkig ben. (lacht)  We zijn vrienden… oude vrienden. Ik praat en het is goed om hen te zien. en ik draag een donkere rode robe om een of andere reden. Dat is interessant. Ik zit in een schitterende rode robe en zij hebben allemaal witte robes, dus ik weet niet wat dit betekent.
D: Vraag ze ernaar wat dat betekent.
R: Het eerste wat ik snap is: “Je hebt dat niveau beëindigd en je gaat nu naar een volgend niveau.” Wat dat dan ook betekent.
D: Hoe lang moet je gaan rusten voordat je het weer gaat doen?
R: Het eerste wat opkwam is twintig jaren;  wat jaren dan ook maar zijn.
D: Vraag hen wanneer je het weer gaat doen en terug gaat, wordt dat dan het leven dat je kent als Richard, of zijn er nog andere ertussen in.
R: Nee, dat is dan dat van Richard. Het zal het leven zijn waar je nu in bent. (dat laatste zeggen zij dus…w)
D: Is dit de eerste keer dat Richard op planeet Aarde is?
R: Ze zeggen ja, …dat is dus ja.
D: Je bent nooit eerder op Aarde geweest?
R: Absoluut niet… nee, dat was je niet. (zeggen zij dus. w)
D: Zou dat dan geen schok zijn voor dit systeem om op deze planeet te komen? 
R: Ze zeggen nee, omdat je weet hoe je alleen ergens kun zijn en hoe je met energieën kunt omgaan.  Dus, waarom ga ik daar naar toe? “Je bent er dan om te beschermen. De mensen weten het niet, maar degenen om je heen worden beschermd. Waar je ook naar toe gaat, dan worden die op een of ander manier beschermd.”
D: Net zoals jij dat deed in dat vorige leven bij de piramide?  De dingen werden beschermd.
R: Oh! (herkenning) …dat kan zijn.  (zij: )“Je hebt een helende aanwezigheid. Je loopt gewoon rond  en waar je ook bent, zullen mensen er iets goeds door beleven. Dat weten ze  niet bewust, maar wel onderbewust. Ze zullen iets voelen.”  (Zij:) - Richard zal veilig zijn. Hij zal mensen beschermen, maar niet op de manier die je kent waarop men normaal beschermt.  De aanwezigheid  zal mensen beschermen op manieren  die ze niet begrijpen.  En hij weet niet bewust dat hij dat doet.
D: De energieën van de Aarde zijn heel anders, wel?
R: “Ja, maar je gaat iets opbouwen in het land wat je nu nog niet weet. Het zal later aan je bekend worden gemaakt. Het is nu nog niet de tijd voor je om te weten.  Het gaat iets groots worden; niet noodzakelijk groot maar voor bescherming om de planeet te helpen. Het zal een soort energiekracht zijn die gaat helpen beschermen; hogere energieën van een of ander soort. Ook al zijn de planeet energieën niet noodzakelijk goed, jij ben er goed mee. Je kunt er mee om gaan. Het is niet iets waar je niet mee om kunt gaan.
D: Dus hij kan op Aarde in deze energieën leven zonder karma op te bouwen. 
R: Absoluut!. Ja, je zult op de planeet leven zonder enige karma.” Wow! Dat is interessant.
D: We zullen het hem niet vertellen als het er de tijd nog niet voor is, maar is dat zijn bedoeling?  (de trance is altijd zo diep, dat iemand niet weet wat hij heeft gezegd. w)
R: Zijn eerste bedoeling is om de planeet Aarde te ervaren, om tussen diens mensen te wonen, maar de hoofd bedoeling is om later iets op te bouwen. Dat is de voornaamste bedoeling; iets om de planeet te sturen en te helpen. – “Je zult alleen zijn. Geniet van het alleen zijn. Geniet ook dit keer van de alleenheid”
D: Is dit een van de redenen waarom Richard het meest van zijn leven alleen geweest is?
R: Ja, want hij is in veel levens alleen geweest. Hij vindt dat fijn op die manier. Hij is er aan gewend.  – er moeten andere mensen zijn die doen wat hij doet. Maar de tijd is nog niet juist voor de wereld, voor ons allemaal om ons ding nu te doen. Om gewoon rond te hangen. Dat lijkt heel veel op het zorg dragen voor die andere planeet. Spelen….  Gewoon zelf genieten. – er zal een soort netwerk zijn voor het goede van de mensheid. Hij zegt dat veel mensen nog gewoon in hun eigen spoor zullen blijven hangen. Hij zegt: “Jij bent er nu bovenuit. Je weet, omdat je ziet dat ze het niet snappen maar je kunt je geen zorgen over hen maken. Jij hebt een hoger doel, en dat zal een volgende keer worden onthuld.”

D: Richard had een vraag over terugkerende UFO dromen die hij al zijn hele leven had gehad. “Die zijn er om hem zijn ‘roots’/ ‘wortels’ te laten zien. Om hem er altijd aan te laten herinneren dat hij van boven komt. Hij is niet van de Aarde. We hebben mensen zoals hij nodig om deze planeet te helpen. Het is een moeilijke planeet, maar hij is wel een test-grond voor veel zaken. Er is een lagere vibratie door wat jullie er van maken. Je weet dat. We hoeven het je niet te vertellen. Jij staat erboven. Wij hadden jou nodig hier om een reden die je later zult kennen. – binnen vijf jaren weet hij waarom hij hier is en wat hij verondersteld wordt te doen. Op dat moment veranderen de dingen.” (Deze sessie werd uitgevoerd in december 2009.)
            Ik vroeg hem naar 2012.  “2012 … mensen verspillen veel tijd door er zich zorgen over te maken. Ze moeten aan hun eigen leven werken. Ze zeggen me dat ze zich   moeten ‘reinigen’ (of ‘opruimen) . Het zal erger worden want de vibraties zijn aan het toenemen, en de mensen die hun vibraties niet laten toenemen… daar zal het moeilijker voor worden., zodat er meer en meer mensen gaan ‘uitchecken’. (weggaan. w) Zij weten niet hoe ze met de energie moeten omgaan. Het is noodzakelijkerwijs niet 2012. Dat is gewoon een datum, maar die komt wel spoedig. Het is goed dat iemand die datum (w. wat een  uitgerekende datum is) naar buiten bracht en het bleek te zijn dat dingen rond die datum zich aan het opbouwen zijn.”

Dolores: Zullen mensen weten dat er iets is gebeurd?
R: Ja, we kunnen het niet al die tijd vertellen maar het zal duidelijk worden gemaakt aan iedereen wanneer dit gebeurt.
D: Mij is verteld dat sommigen zullen achterblijven. Dat ze zich niet kunnen aanpassen aan deze energie?
R: Ja, veel mensen zullen worden achtergelaten. Maar dat is in orde.
D: Zal Richard er nog zijn om ook met de nieuwe Aarde te werken?
R: Ja, ja dat zal hij.
D: Zal ik er nog zijn om ook met de nieuwe Aarde te werken?
R: Ja, ja, dat zul je.
D: Er is een vraag die veel mensen me hebben gesteld. “Zullen er veel mensen verdwijnen?”
R: Nee, ze zullen niet gewoon verdwijnen. Niet op de manier waarop jij denkt over verdwijnen… en weer, je moet gewoon wachten en zelf zien.  – Zelfs al is het soms frustrerend, je wilt dat dingen gebeuren, maar dingen kunnen nog niet gebeuren. Er zijn eerst andere dingen die moeten plaats vinden. Ik vraag ze: “Gaat er enig soort van ramp gebeuren?” Alles wat wij je kunnen vertellen”, zeggen ze “ is dat in deze tijd de oceanen en het water van de planeet meer zullen overstromen. En dat heeft niks te maken met wereld opwarming.
D: Niks te maken met het smelten van de ijskappen?
R: Nee, mogelijk een grote meteoor die naar beneden spat of zoiets. Nu problemen met water, ja.
D: Is dat het wanneer veel mensen zullen vertrekken?
R: Ja, zeker ja. De mensen zullen in twee soorten splitsen. Degenen die hier zullen blijven en omgaan met de verandering en anderen die gaan uitchecken en niet met de vibratie kunnen omgaan. Het zal eerst hard(tough) voor de mensen zijn die willen blijven, maar zij willen die moeilijkheid. Ze kunnen er mee omgaan. Ze zullen er klaar voor zijn.
D: Dus, het zal in het begin moeilijk zijn?
R: Dat zal het alleen omdat de meeste mensen er niet klaar voor zullen zijn. Dat zal mensen  grijpen omdat ze niet op hun hoede zijn.
D: Dus, onze taak is dan om de mensen proberen te helpen begrijpen wat er aan het gebeuren is.
R: Ja. Mensen kunnen andere mensen niet helpen als ze te veel eigen problemen hebben. Ze kunnen niet doen wat goed is voor de planeet als ze niet kunnen doen wat voor henzelf goed is. Ze moeten leren om dingen los te laten. Ze houden te veel vast dat geen waarde heeft voor hen. Die maken zichzelf gek. Ze denken niet na en ze staan niks toe.  Ze moeten dingen laten gebeuren; dingen niet forceren en luisteren. Zij moeten meer mediteren. Kalmte, rust. Mensen moeten zichzelf meer kalmeren. Te veel mensen zijn bang om alleen te zijn. Er zijn er zoveel die dat niet snappen. Dat haalt de Aarde naar beneden… De vibes… vibraties.. dat heeft een aangrijpend effect. De hogere vibratie is één effect en de mensen die niet naar de hogere vibratie willen gaan dat is weer een ander effect en dat zal een verandering veroorzaken. Het is net als bij magneten… die tegenstellingen.

@@@@******@@@@******@@@@


Nadat Richard ontwaakte, zette ik de recorder terug aan om een herinnering op te nemen die hij bewaard had.

R: Er werd me uitgelegd dat de vibraties sneller werden. Dat veroorzaakt een kracht, een andere kracht en je gaat òf met de vibraties mee en maakt die van jezelf sneller of je komt vast te zitten.   En de meeste mensen op Aarde weigeren om hun vibraties omhoog te laten gaan dus dat betekent dat de twee krachten sterker worden en tegenover elkaar komen als ze niet samen kunnen gaan. Ze gaan verder uiteen en uiteindelijk zal dit spoedig veroorzaken dat er iets op de planeet gebeurt.
D: Net als twee magneten?
R: Twee magneten, in plaats van twee opposities die elkaar aantrekken ….  Opposities in dit geval stoten elkaar zeer sterk af; ze zullen elkaar afstoten en iets negatiefs veroorzaken om te gebeuren, of positiefs afhankelijk van aan welke kant je bent.

@@@@*****@@@@*****@@@@


Pagina 65.
Een vermoeide Vrijwilliger

Sally had een lange lijst met problemen waarop zij zich in de sessie wilde richten. Zij zat in een liefdeloos huwelijk met een controlerende/heersende echtgenoot, waar ze wanhopig uit wilde komen. Dit was een patroon in haar leven geweest want zij had ook een heersende moeder gehad. Natuurlijk was ik niet verrast dat die hun tol op het lichaam hadden gehad, en zij had veel stoffelijke problemen die aandacht nodig hadden.  Zij wilde echt mensen gaan healen door geluid te gebruiken en had schulden gemaakt om een holistisch centrum te openen.  Maar, dat werkte niet en zij maakte zich zorgen over het gebrek aan geld.
            Toen Sally uit de wolk kwam (door er in trance naar toe gebracht te zijn) zag zij een heel vreemd beeld: “Een metropool … een stad in een stad.. en daar zat een koepel overheen. Het was bijna glazuur over een cake bovenop de stad. Er zijn hoge en lage gebouwen. Een ingesloten stad met een bel eroverheen. Ik kijk nu naar de buitenkant van die bel.”

Dolores: Zie je mensen of voertuigen of alleen gebouwen?
Sally: Nee, alleen gebouwen… Er is niets daarbuiten. Iedereen is binnen. Niemand reist/gaat buiten die koepel.
D: Wat is er wel buiten die koepel, kun je dat zien?
S: Het is bijna als een atmosfeer er omheen. Alsof ik kijk naar de buitenkant van een planeet. Ik sta aan de buitenkant en kijk erin… bijna als een nachthemel, met sterren. Het is alsof je kijkt naar de Melkweg, terwijl je kijkt naar de buitenkant van een glazen stad. Het is net als de Emerald Stad van de Tovenaar van Oz.
D: Zweeft de stad daar buiten of wat?
S: Ja, het is daar in de ruimte.
(een heel verhaal volgt, het blijkt de plek te zijn waar zij haar instructies kreeg)----  (Ze zeiden dat ze eenmaal kon rusten als het ontwaken er was. Maar ze was moe)
D: Als je gerust had dan zou je alles hebben gemist, nietwaar?
S: Een deel van me lijdt pijn om die rust. Deel van me weet niet hoe ik uit de dichtheid moet komen. De energie is zo laag in het stoffelijke wezen. Het worstelt om naar boven te gaan… de levenskracht is …  verzwakt.
D: Ja, maar je zei ‘Als eenmaal het experiment succesvol is.” Wat bedoelde je daarmee/
S: Als de Aarde op haar pad is om te slagen door in haar volgende dimensie te gaan… in haar volgende leven.
D: Dat is omdat de Aarde  ook levend is?
S: Ja. Zij ging wat doen dat in vele, vele eonen niet was gedaan, of ooit zelfs op het pad van de Bron. Dit is een historisch signaal voor alle wezens; voor alle entiteiten om er getuige van te zijn.
D: Dus toen zij jou dat vertelden, stemde je in om te komen?
S: Dat deed ik ja. Ik wilde hier deel van zijn.  Om een gids te zijn.. een helper. Ik kon kiezen waar ik naar wilde terugkeren om een nieuw leven te beginnen… een nieuwe wereld te scheppen… om in het beeld van de Schepper te creëren. Energie van lichten… energie… nieuwe energie. – of om naar huis terug te keren.
D: Wat denk je dat de beste keuze zou zijn?
S: De creativiteit. Het is creativiteit waarom mijn ziel schreeuwt. Om nieuwe dingen te scheppen en nieuwe manieren om dingen te doen zonder dichtheid… een lichtere… snellere…  in portalen.. reizen… weer portalen. Ik wilde die nieuwe creatie zien.
D: Dus je wilde in dit leven nu komen?  (Ja)  Praten we nu over het leven van Sally? (Ja.) Ze hebben vertrouwen in je anders hadden ze je niet gestuurd.
S: Zij heeft geen vertrouwen meer in zichzelf (dit zegt dus het SC of Super  Bewustzijn)
D: Koos zij zelf de familie waar ze in ging?(de controlerende moeder, dus)
S: Ja. Het was een les voor het hart, vrijheid van keuze, die ze moest overstijgen. Het was een laatste horde, een versnelling.
D: Had ze enige karmische relatie met die familie?
S: Zij koos die naam. De vibratie was een ‘must’. Dit is iets dat zij zelf koos… de naam die moest worden gekozen… (ik veranderde de naam natuurlijk voor haar anonimiteit. D). Dit draagt een numeriek patroon, dat zich verbindt met haar cellulaire structuur. Als die naam dus wordt uitgesproken voelt dat als het nieuwe leven, de nieuwe energie.
D: Dus namen die mensen kiezen zijn belangrijk? 
S: Ja,  is aanwezigheid in de cellulaire structuur. Dat is deel van een patroon. Dat is deel van een code. Het is deel van ontwaken en het proces. Zij koos dit lichaam en stond erop dat die naam werd gegeven. De moeder wist dat niet. Het was niet de keuze van de moeder. Het was zo’n soort  vereiste voor de ziel om in die incarnatie zo genoemd te worden.
D: Ik heb gehoord dat astrologische effecten daar ook iets mee  te maken hebben, nietwaar?
S: Ja, heel veel. Zij werd specifiek geboren in 12-1959 als een portaal, een ingang met een lopende activering van energie. Haar geboortedatum is een poort.
D: Wat bedoel je met het een poort zijn?
S: Dit is een reisweg voor zielen en het bewustzijn. Een openingsdeur die ons wezen activeert in de cellulaire structuur. Degenen die in contact met haar komen worden die activering aangeboden om ze te gidsen door de solstice/zonnewende, hen door eclipsen te leiden. En het licht in hun DNA te wekken, dat werd geactiveerd in haar in de recente weken. Zij heeft die verschuiving in haar lichaam gevoeld, in het vermogen om licht door haar heen te focussen en om die in de kern te verankeren. Dit is in de laatste vier maanden begonnen.  En als zij doorgaat met die verankering en om die in de kern van licht te trekken, wordt die sterker voor degenen om haar heen. 
D: Dus andere mensen worden beïnvloed door gewoon om haar heen te zijn?
S: Door het veld dat zij schept, dat is het portaal, de uitbreiding.
Het is een healingsportaal voor anderen. Om hen te ondersteunen op hun reis.
D: En op die manier is zij symbolisch een portaal? Is dat wat je bedoelt? (Ja)  En zij komen dan naar haar voor die healing?
S: Dat zullen ze uiteindelijk doen als de aanwezigheid sterker wordt. Het zal als een aantrekking worden als zij dit in de kern verankert.
D: Maar je weet dat Sally veel problemen heeft, nietwaar?
S: Haar stoffelijke zelf  is niet goed gehouden – zij vecht tegen zichzelf. Het is een angst waarvoor zij is gekomen om deze te overstijgen, om anderen te helpen deze te overkomen en dat stopt haar. Die angst, de uitbreiding… de angst om niet geliefd te worden.
D: Ze zei dat zij als klein meisje al angst heeft gehad. Waarom kwam zij hier binnen met dit gevoel van angst?
S: Toen zij het portaal binnenkwam zette de angst zich in haar vast want voordat zij ons verliet, was ze niet zeker of ze dit kon bewerkstelligen. Ze was er niet zeker van dat zij uitgerust was voordat ze bij ons wegging.  De emoties, de familie, de setting was te veel. Zij kwam binnen als een helder en open empaat(een inlevingsgevoelige) Het was te overweldigend. De dichtheid raakte haar meer dan ze dacht dat dit zou gebeuren.
D: Als empaat… dat betekent dat zij gevoelens oppikt van andere mensen?
S: Dat deed ze. Het was overweldigend. Dat sloot haar af; stopte haar lange tijd om verder te gaan. Zij was bang voor de energie die om haar heen was. Zij begreep het niet en ze kwam zonder begrip. Zij was gesloten voor de Bron en sloot zichzelf af voor de Bron..-  Ze wilde direct naar huis gaan. Ze vroeg ons om naar huis te gaan.
D: Ze vergat haar contract, nietwaar?
S: Dat deed ze.
D: Wat zeiden jullie haar toen ze naar huis wilde gaan?
S: Dat er nog tijd was. Wij waren er. Zij was niet alleen. Zij was goed uitgerust en getalenteerd. Zij had de gelegenheid om te groeien en zich zelfs uit te breiden verder dan het denken kon begrijpen en bereiken. Het pad van haar ziel was om een recorder te zijn voor de Bron, om zijn ogen te zijn, de oren, om het kloppende hart te zijn. Om de energie terug te zenden naar deze raad om getuige te zijn.
D: Maar zij heeft niet toegewerkt naar deze opdracht, wel?
S: Zij zit in een impasse door angst en onzekerheid. Dat is haar waarneming. Het zijn de oude tapes waar zij naar luistert. Ze spelen telkens opnieuw af in haar denken. Zij is bang dat zij het niet goed snapt. Het is een horde en een obstakel welke zij moet overstijgen.
D: Komen die angsten uit een ander leven of uit dit huidige leven?
S: Dit is een patroon in haar ziel, uit het eerste begin van de Godsvonk. Zij heeft het klaargespeeld om die angst enigszins te overwinnen. Dit was de gelegenheid om snel naar voren te komen omdat de dingen verder gingen, veranderen, evolueren.. .
D: Dus toen ze pas binnenkwam, toen ze eerst de Bron verliet, was ze bang en dat ze niet in staat was om het te kunnen doen?
S: Nee. Ze ging weer terug naar de hele ziel in dit leven om alles samen te brengen dat in haar is om alle aspecten naar huis te brengen en om de volgende drie jaren te voltooien om terug te keren naar de ene ziel.
D: Wat bedoel je, in de volgende drie jaren?
S: Zij heeft nog een raam van tijd over. Zij wil en moet het gaan doen om die aspecten naar huis brengen. Dat is deel van haar contract, Een deel van wat zij kwam doen in dit leven is om terug te keren naar de ene, de hele ziel.

D: Er werd in de serie Convoluted Universe uitgelegd dat wij allemaal deel zijn van een grotere ziel, een Overziel, of zoals zij zeiden een “hele ziel”. Dit is ons ware zelf, maar die is te groot om in één lichaam te gaan. Er wordt gezegd dat als alle energie van een mens zou proberen om in een stoffelijk lichaam te gaan, dat het lichaam zou worden vernietigd. Dat zou te veel zijn. Dus de ziel is net als een diamant met vele facetten. Om zo veel mogelijk te kunnen leren in de minste hoeveelheid tijd, stuurt de hele ziel splinters, scherven of aspecten van zichzelf om zo veel mogelijk het totaal te ervaren. Dit gaat terug naar het concept van tijd die tegelijkertijd is want wij leven echt al onze vorige, huidige en toekomstige levens tegelijkertijd. Dit wordt gedaan zodat de ziel zoveel mogelijk kennis wint als mogelijk is via al die ervaringen die de verschillende aspecten doorleven.  Als de Nieuwe Aarde ten slotte is bewerkstelligd worden al onze individuele aspecten terug geroepen en herverenigd met de hele ziel.
D: En zij heeft nog drie jaren om dat te bereiken?
S: Dat is waar. Dat is haar waarheid.
(Deze sessie werd dus gehouden in december 2009. )
D: Wat als zij de angst laat overwinnen?
S: Dan komt ze terug naar ons. Dan zal er niet langer een reden zijn voor haar bestaan hier.
D: Maar als zij luistert en doet wat zij verondersteld wordt te doen?
S: Dan zal ze naar de bounty (overvloed, milddadigheid) gaan, dan zal ze naar de essentie gaan en door tijd en ruimte reizen. Zij was bedoeld om terug te keren naar het eeuwige wezen om planeten, nieuw leven, nieuwe stelsels te creëren.
D: Zal zij hier zijn als de nieuwe Aarde zijn sprong zal maken, zoals jullie zeiden?
S: Niet als zij haar missie niet voltooit. Als ze dat doet zal ze getuige zijn en assisteren.  Nu is ze heel erg in verzet – Haar echtgenoot zal niet naar de nieuwe Aarde gaan totdat hij de les wil doen die voor hem ligt.
D: Mij is verteld dat als mensen nog aan hun karma vasthouden, dat ze niet kunnen meegaan.
S: Ze zullen niet reizen/meegaan. Ze zullen in de dichtheid blijven om hun lessen uit te werken. Ze zullen niet naar het nieuwe licht reizen, naar het nieuwe bewustzijn, - Zij moet de brug zijn vanaf de dualiteit  naar de nieuwe wereld om van de ene naar de andere kant te gaan. Om een voet in beide werelden te hebben. Zij heeft het nog niet klaargespeeld om de andere voet op de brug te zetten. Zij blijft in de dichtheid.  De vibratie is overweldigend in dagen en tijden. – Er is nog een verschuiving in het bewustzijn die moet plaats vinden voordat de vaardigheden die ze met zich mee heeft gebracht, de instrumenten/uitrusting die ze met zich mee heeft gebracht, zich kunnen manifesteren. De mensheid moet nog een keer uitpluizen om de informatie, de veranderingen, de vibratie naar voren te brengen, die nodig is om de beschaving te ontwikkelen naar haar volgende stap. Er zijn veel stukken die nog moeten komen. Er zijn nog vele besluiten die moeten worden genomen. Velen hebben dat niet gedaan. Velen hebben angst om op hun gidsenplek te stappen.
D: Dus dit is nog het laatste waar we naar kijken als ze praten over de nieuwe Aarde?
Het experiment ligt achter. Het reist niet zo snel als voorspeld is. Er zijn gidsen die naar de Aarde komen om dit proces te ondersteunen dat bijna tot een gierend halt is gekomen in deze ruimte in de tijd waar we spreken. Er is nu een her-evaluatie bezig in veel dimensies  hoe die spiraal naar voren te laten gaan zoals die is begonnen. Het is gestopt(2009 dus.w.) Het stopte terwijl we er naar kijken. Het is een plek van vasthouden(vastzetten?). Velen houden het vast.
D: Wat veroorzaakte dat stoppen?
S: Het is een deken van vrees die dóór resoneert. Energie filtert gewoon door tot in de kern. Velen, velen wilden  bezwijken aan een vibratie die gebeurtenissen heeft verlangzaamd, welke al in beweging waren gezet. Dit is tijdelijk. Wij hebben velen gestuurd om gaten te maken door de atmosfeer van vrees heen zodat de mensheid weer kan ademhalen. Om de energie vooruit te laten rollen terwijl ze in het universum gaan. Er zijn entiteiten en wezens in menselijke vorm die het vermogen hebben om gaten te steken in deze impasse rond de Aarde, en zij beginnen hun taak door vrees te verwijderen om de portaal ruimte te openen om er weer doorheen te gaan.
D: Wat is die ene verschuiving meer die nog niet heeft plaats gehad?
S: Die bel van dichtheid van vrees moet worden verminderd. Die moet worden wegehaald  voor haar om zich te kunnen uitbreiden en om kennis er doorheen te brengen om entiteiten die op vrees zijn gebaseerd te laten begrijpen en om dit te laten incorporeren in hun wezen.  Zij moet vrees loslaten in haar eigen wezen. Zij is de eerste die deze energie  moet bewegen.

            D:  Toen besloot ik me te focussen op haar stoffelijke lichaam. Zij zeiden: “het is zeer desfunctioneel voor de taak die ze hier moet doen.” Zij had klachten door chemische gevoeligheden, problemen met haar lever, hart en een bindweefsel tumor.

D: Waarom kreeg dit deze vorm?
S: Zij luisterde niet naar de boodschappen die het haar heeft gezonden. Zij heeft gedaan wat velen gedaan hebben en ze pakt alle stress en zorgen op en stopt die in zichzelf en maakte die deel van haar. In plaats van dat los te laten, sloeg zij de vrees op en begon dit in alle cellulaire structuren in te bouwen als stoptekens voor hen, als blokkades. En toen begon ieder op elkaar te bouwen en toen kwam het allemaal naar het langzaamste doordruppelen die we in dit stoffelijke wezen gezien hebben. Zij heeft nog steeds niet geleerd om los te laten wat haar belast. Dit is in haar opgeslagen. Dat moet worden losgelaten. – dat kan gedaan worden in een sessie om de stroom te openen, om de werken weg te halen van de dam zoals wij dit zien. Wij zullen de opening van de stroom toestaan naar de cellulaire structuur. – Zij moet dan haar healing claimen en eisen wat zij echt wil omdat haar angst is : voor als zij gezond is. Als zij niet in stoffelijke vorm is en niet goed in haar vel zit, dan kan ze geen dingen bewerkstelligen.
De vrees houdt haar tegen. Dus moet zij die angst om gezond te zijn loslaten zoveel als zij wil en wenst dat het is. Het is de vrees van : Hoe zal het leven zijn als dit geheeld is? Zij moet dan haar dingen doen en haar leven ingaan als dit is geheeld.

            D: Ik vroeg toen naar een visualisatie die Sally zou helpen de vrees los te laten en om healing te introduceren.

S: De stroom begint in de hemelse rijken van gadeslaan, terwijl de kristallijnen rivier door komt vanaf het begin van de tijd en ruimte en naar beneden stroomt  door het kruin chakra door het derde oog naar beneden door het gezicht… door naar het derde chakra… (vanaf boven, denk ik.w.) naar beneden naar het centrum van het hart…door het torso, in de heupen en naar beneden zoals een rivier stroomt langs ieder kant van ieder been… naar beneden in de kern, in het hart van de Moeder, in de goddelijke stroom van opening.
D: Is dit een rivier van energie?
S: Dat is deze.
D: Het is helende energie.
S:  Het is door kristallijn opgeladen.
D:  Dit is heel, heel krachtig. Healen jullie de delen waar doorheen de energie gaat? 
S: Het laat de zuurstof naar de cellen gaan. En brengt leven terug naar de longen… zij ademt niet. (diepe ademhaling)
D: Wat is er met haar hart? Zij was er ongerust over?
S:  Dat is de energie die ze moet bewegen door hartepijn. Er zal genoeg zijn om het werk te ondersteunen waar ze mee doorgaat. De stroom zal beginnen langzaam te openen, maar zij moet de healing in dat gebied zelf afmaken. Dat is voor haar om dat te repareren. Zij is degenen die de deur in het begin dichtdeed. Zij moet die openen. Wij zullen de rivier van leven aanbieden door haar wezen om te werken met haar lichaam om uit deze rivier te tappen en om zicht uit te breiden en om vrijelijk te gebruiken, maar zij moet zelf de rivier willen. Zij moet de licht energie kiezen. Zij moet die door de organen aanbieden en zij moet het doen bewegen naar het wezen van energie die haar mens noemt. Zij moet de stroom zien als alle dingen die levend zijn. Zij moet dit zien als een levend elixir. Zij moet de beweging zien als die komt vanuit de hoogte. Deze komt vanuit de Bron en verder. Zij moet de lichtheid voelen, de helende energie die een geschenk bij zich draagt. Dat is de enige manier waarop het lichaam zich zal openen en het accepteren.
D: Wanneer willen jullie dat zij dit visualiseert?
S: Vlak voordat ze gaat slapen want alle healing vindt in de nacht in het lichaam plaats.
D: Want dan kan het bewuste denken er zich niet mee bemoeien?
S: Dat kan het dan niet.
D: Dus jij wil dat zij een plaatje maakt van die rivier van energie… die kristallijnen energie die vanuit het kruinchakra stroomt en naar beneden gaat door de andere chakra’s.
S: Tot in de kern.
D: En je wilt dat zij dat elke nacht doet als ze gaat slapen?
S: Ja, maar niet als ze in een crisis zit en niet als ze in chaos zit. Het moet elke nacht gedaan worden in rust en vrede.. Het lichaam heelt niet in chaos. Het lichaam kan alleen healen in vrede. – Dan zal zij de mogelijkheid hebben om deze energie door te sturen terwijl die door haar heen stroomt naar anderen toe. Energie zal door haar handen stromen in hun kruinchakra en zij zullen dan beginnen met de stroom van energie in hen.

            D: Dit is een heel waardevolle en effectieve healingstechniek die iemand kan beoefenen. Ik gebruik ze soms in mijn workshops want die is heel makkelijk te visualiseren. Deze kristallijnen rivier van energie is zeer krachtig. Toen vroeg ik naar haar lever, waar ze problemen mee had gehad. “Het is net een vuile spons die moet worden schoongemaakt. Deze elixir, die levenskracht zal energie bieden om te reinigen in kleine ladingen als zij begint om boosheid los te laten die daar is opgeslagen. Wij zijn de vonk begonnen. Wij zijn in elk orgaan begonnen met een licht van healing. Zij moet het licht niet laten uitgaan. De healing is begonnen en zij moet ermee doorgaan. 

D: Zij moet het zelf doen.
S; Dat is haar keuze.
D: Je zei dat zij ook boosheid vasthield net als angst. Waar komt die boosheid vandaan?
S: Zij weet dat zij zich naar een andere plek moet ontwikkelen. Zij is boos, ze is er nog niet. Zij kent haar missie op zielenniveau, en wordt zich daar meer frequent bewust van dan zij zich dat realiseert. Zij weet dat dit niet de wereld is waar ze op dit moment in moet leven. Zij wordt boos en gefrustreerd en wordt angstig. Zij weet dit is niet de wereld waar ze in ging stappen. Zij is in een wereld van de hemel op Aarde geweest. zijn. Dit stuurt haar een negatieve cyclus in en zij moet de dualiteit van die cyclus afbreken en anderen dat te laten zien om het voorbeeld te geven.
D: Zij heeft veel werk aan zichzelf te doen.
S: Dat doet ze. Zij is zoals wij dat noemen een “spirituele kustvaarder”geweest. Zij begrijpt het concept maar heeft dat nog niet in haar dagelijkse leven opgenomen. Zij is heel goed  om dit tegen anderen te vertellen hoe je dat doet maar ze heeft het zelf nog niet gedaan.
D: Jullie zijn er om haar daarmee te helpen maar zij moet het zelf doen.
S: Zij moet dat. Dat is haar les.

D: Toen vroeg ik naar het bindweefsel gezwel dat Sally in haar uterus had.
S: Zij heeft ons  dit bij verschillende gelegenheden gevraagd en wij hebben haar laten zien hoe ze in de cellulaire structuur kon gaan van het bindweefsel in de mitochondria  (energiecentrales van cellen) om de cellulaire structuur te veranderen van het bindweefsel. Dat heeft ze diverse keren gedaan maar zij gelooft niet dat ZIJ zelf de impasse is. Zij moet geloven dat zij het DNA van haar lichaam kan veranderen; dat zij de structuur van dit bindweefsel kan veranderen. Wij zijn er om haar te helpen en wij hebben haar de dingen (tools) ervoor gegeven .Het is weer wat anders dat ze dat élke dag moet proberen te doen. Om in die cellulaire structuur te gaan en er tegen te spreken….. die te begrijpen en om los te laten.
D: Wat was de oorzaak hiervan?
S: Het is de pijn en het lijden die ze in haar baarmoeder heeft meegedragen van het verraad van haarzelf. Het verraad dat zij voelt door haar familie. Dit gaat vele geslachten terug in haar levens. De creativiteit van haar ziel werd gedoofd. Het is iets dat haar creativiteit heeft overschaduwd en is iets dat groter is geworden en zich heeft uitgebreid en haar vermogen heeft geblokkeerd om in het goddelijke vrouwelijke te zijn.

            D: dit was nog iets dat het SuperBewuste wilde waar Sally aan moest werken. Ik heb heel vaak deze dingen direct zien healen, maar in sommige gevallen voelt het dat de cliënt aan zichzelf moest werken. Dan begrijpen ze het er bij betrokken proces en zijn beter in staat om het bij anderen te gebruiken.

S: Zij moet beginnen de grootte van het bindweefsel te verminderen en om de stroom te voltooien en naar haar creativiteit toe te openen, wij zijn begonnen met de healing voor haar. We zullen het niet voltooien. Het is haar reis. Het is haar les om af te maken. Het heeft drie maanden nodig om het lichaam te healen als zij zich er dagelijks op focust. Dit moet uit haar hart komen, uit de waarheid.
D: En om te geloven dat het mogelijk is.
S: En om te weten dat zij het vermogen heeft om deze verandering in zich te maken. --------

(indien ze dat niet doet, gaat ze terug naar spiritwereld….) 
(w. Hoe jammer zou dat zijn en we zijn er zo dichtbij!!  )


D: Ik denk dat het belangrijk is voor de eerste en de tweede golf van vrijwilligers om te begrijpen dat hun eigen angsten en het gevoel om niet hier op Aarde te willen zijn, machtige blokkades kan creëren om hun ontwikkeling tegen te houden. Velen zeggen dat ze gewoon niet hier willen zijn. Het is te moeilijk en ze willen gewoon weg. Maar als ze echt naar “huis” willen terugkeren dan kunnen ze beter die gevoelens beginnen te begrijpen en met ze te werken. Anders, zullen ze hier blijven steken en hun edele contract niet vervullen.   Dolores.

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment