Monday, April 14, 2014

Dolores Cannon - Deel 14
DOLORES CANNON

Deel 14   


C: (=Christine’s hoger Zelf)  Zie je, de nieuwe Aarde zit niet in deze dimensie. De nieuwe Aarde is een andere dimensie. En zij zullen die nieuwe dimensie ingaan. En in die nieuwe dimensie zullen die bomen purper en oranje in hun wortels hebben. En er zullen prachtige rivieren zijn en watervallen. En de energie zal terug worden gebracht. Er zal energie in de stromen en het water zijn die over rotsen en zandbanken stromen. En dat raakt de Aarde. Dat schept energie en die zal naar deze wereld worden uitgestrekt. Veel van die stromen werden veranderd en rechtgemaakt om ze bevaarbaar en mooi te maken. Dat haalt de energie weg van de Aarde. De Aarde gaat gereinigd worden. Ik zie water.
D: Moet dit gebeuren voordat de Aarde verschuift en evolueert in de nieuwe dimensie?
C: Ik zie ons er doorheen stappen. (ze schrikt) Oh! Wat ik zie is dat de mensen die naar de nieuwe dimensie gaan er doorheen stappen om in die nieuwe wereld te gaan.
D: Terwijl die andere wordt gereinigd?
C: Ja, ja.
D: Wat zie je van het water wat er zal gebeuren door die reiniging?
C: (een grote zucht) Dat zal me niet getoond worden.
D: Ze willen niet dat je dat ziet?
C: Nee, ze zullen me dat niet laten zien, Wat ze me wel laten zien is …  een opening? En wij stappen daardoor. We stappen in wat op deze Aarde lijkt, maar dat heeft andere kleuren. Het is een andere structuur. Eerst lijkt het hetzelfde. Alleen maar eerst. En dan, als we rondkijken, beginnen we te zien dat dat het niet is. Het verandert voor onze ogen. En het is zo prachtig.
D; Maar is dit niet de spiritzijde?  Want de spiritzijde wordt beschreven als ook heel erg mooi.
C: Nee, het is de nieuwe Aarde. Dit is niet de spiritzijde. Dit is de vijf dimensionale Aarde. Sommige mensen gaan hier doorheen vóór anderen. Mij wordt gezegd om jou te vertellen dat Christine hier al een paar keer is geweest. Er gaat nu een groep doorheen. En zij brengt er nog meer doorheen. En die komen en gaan een beetje totdat ze hier voor goed naar toe gaan.
D: En dan worden degenen op de oude Aarde achtergelaten?
C: Ja, degenen die willen  blijven zullen blijven.
D; Die zullen veel moeilijkheden gaan krijgen, niet?
C: Ja, de hele planeet. (geschrokken) Ik zag net dat de hele planeet explodeerde. Dat is vreselijk, niet?
D: Wat denk je dat dit betekent?
C: Ik weet het niet. Ik zag hem net exploderen. Maar ik zag de nieuwe Aarde. Er is die prachtige vijf dimensionale plaats in harmonie en vrede.
D: Toen zij jou die planeet lieten zien die explodeerde, is dat alleen maar symbolisch? Alsof de Aarde niet langer meer zal bestaan voor degenen die overstaken?
C: Nou, de mensen die overstaken kijken naar wat er gebeurt. Ze kunnen dat zien. Nu, gaat hij nog exploderen?  Ze zeggen tegen me: “Raak niet bevangen door wat er gaat gebeuren, want je moet je op het licht focussen.” En dat is de uitdaging voor die mensen die op de nieuwe Aarde zullen gaan zijn. De uitdaging is om niet gevangen te raken in iets dat gebeurt of gaat gebeuren, want dat trekt ons terug  in de derde dimensie. En dat is gebeurd met veel mensen die op een pad naar voren zaten. Zij werden terug getrokken omdat ze gevangen raakten in verdriet en droefheid en spijt en in duistere zaken. Dus zeggen zij:  “Je hoeft het niet te weten want dat dient niemand als het wordt geweten.”  Dus echt, wat zij zeggen is: Richt je op het goede. Focus je op dat dat prachtige, nieuwe bestaan dat er is, die nieuwe dimensie, waar veel mensen op Aarde naar toe zullen gaan. Die er al naar toe gaan.
D: Mij werd verteld dat als jullie oversteken, dat je in het zelfde stoffelijke lichaam zult zijn dat je nu hebt. Je zult gewoon worden veranderd.
C: Ja, je zult nog in hetzelfde lichaam zijn maar dat zal worden veranderd.
D: Dus dit kan gedaan worden zonder te sterven of je lichaam te verliezen. Dit is gewoon helemaal wat anders.
C: Ja, we lopen er gewoon doorheen. Christine heeft dit eerder gedaan en zij weet hoe je dat moet doen. Zij heeft het gedaan en zij begrijpt het.
D: Maar het zal toch verdrietig zijn omdat er zoveel mensen zijn die niet begrijpen wat er gebeurt. Het is zo moeilijk voor veel – ik wil zeggen veel “gewone” - mensen zeggen die geen idee hebben van iets behalve van de godsdienst die hen geleerd werd. Ze weten niet dat dit andere mogelijk is.
C: Ja, maar ze zijn niet ‘gewoon’. Ze schijnen gewoon te zijn. Het is een masker dat ze dragen. Ze gaan nog veranderen.
D: Maar er zijn nog steeds veel mensen die nog niet eens over die dingen nagedacht hebben.
C: Ja, maar zij hebben gekozen om niet te ontwaken en dat is hun keuze. We moeten dat respecteren. Zij hebben die keuze ook gekregen zoals iedereen op Aarde en zij hebben dat zo gewild. En dat is okay. Het is in orde. Het is goed.
D: Dus, als zij naar een andere plaats toe moeten om het negatieve karma uit te werken, dan is dat deel van hun ontwikkeling. (Ja) Maar zie jij dan het grootste deel van de mensen zich naar de volgende dimensie toe ontwikkelen?
C: Nee, niet het grootste deel. En het aantal is niet belangrijk. En hoe meer mensen er kunnen ontwaken en die reis doen, hoe meer mensen er zullen zijn. Daarom doen zoveel van jullie dit werk. Om mensen te helpen zich te openen voor die reis en om angst los te laten. En om in die leegte te stappen waar alles mogelijk is. Waar duisternis woont. Dat is wat jullie mensen aan het doen zijn. En jullie moeten dit doen. En iedereen tegen wie jullie spreken gaat dan naar buiten en doet dit ook. Jullie zijn je er misschien niet bewust van maar jullie handelen als Christus. Ieder waar je tegen spreekt wordt een leerling, en die gaat naar buiten en doet op zijn beurt andere mensen ontwaken. Zo werkt het. En het is spoedig. Het gebeurt allemaal spoedig.
D: Heb je een idee van een tijdspanne?
C: De volgende paar jaren zal het – ik krijg het woord “punt van beslissing” zijn. Dat zal het “af snij” punt zijn. Ik denk dat dit betekent  dat zij die dan nog niet beslist hebben, zullen worden achtergelaten. Dat is kritiek.
D: Maar er zijn een paar landen in de wereld die hier nog niet klaar voor zijn. Daarom denk ik dan er veel mensen zijn die die oversteek niet zullen doen.
C: Er gebeurt meer dan mensen weten. Ik zie enkele landen waarin mensen worden vervolgd. De reden dat dit gebeurt is om spiritueel te ontwaken, want vervolging veroorzaakt dit. Als mensen worden vervolgd of als ze de dood onder ogen zien, of als ze enorme menselijke prestaties zien. Dat is een trigger die mensen doet ontwaken. En dat is de bedoeling van veel van die vervolgingen die er op dit momentzijn; om veilig te stellen dat die mensen gewekt worden.  Dus is dat er een positieve kant van.
D: Is er iets dat dit triggert of doet neerslaan?
C: Het is net alsof het gordijn valt. En mij wordt niet toegestaan dat te zien. Mij wordt nu verteld dat dit het eind van het ene en het begin van het volgende zal zijn.
D: Ze proberen ons, in deze tijd, in een oorlog te voeren (2002)Denk jij dat dit er ook iets mee heeft te maken?
C: (Grote zucht). Ik ben bang dat dit die test is. Ik zei dat veel mensen worden getest. En ik realiseerde me dat toen niet, maar nu wel, dat is allemaal deel van die test, als we ons daar van kunnen afhouden. Het is net als of wij onze eigen..  scheppen….   Het is alsof ieder van ons het universum is. Alle delen van het universum worden hier bewaard (ze zette haaf hand op haar lichaam). En als we het universum hier houden…. 
D: Dit lichaam?
C: Ja. Als wij dat in vrede bewaren, en we houden het in evenwicht, dan gaan we door die test. Dan kunnen we alles weerstaan. En de dingen die er gebeuren in de wereld zijn echt om het geheel te testen; ons allemaal.
D: Je bedoelt om niet in angst te worden gevangen.
C: Ja. Zet de tv af. Luister er niet naar. Lees de krant niet. Word er niet door gevangen. Jullie wereld is wat jullie hier scheppen. (Raakte haar lichaam weer aan).
D: In je eigen lichaam.
C: Ja. In je eigen ruimte hier. Dit hier is jouw eigen universum. Als ieder mensen vrede en harmonie in hun eigen universum creëert dan is dat het universum dat ze scheppen in de vijf dimensionale Aarde. Hoe meer mensen vrede en harmonie kunnen scheppen in dit lichaamsuniversum , hoe meer mensen in die vijf dimensionale Aarde zullen zijn. Degenen die geen vrede en harmonie kunnen scheppen in dit lichaamsuniversum, gaan niet door die test heen. Dat is de test.
D: We proberen dit te doen om de oorlog niet te laten gebeuren, of om het minstens te verminderen.
C: Mij is verteld dat het niet uitmaakt wat er gebeurt, want het is allemaal een spel. Het is een spel. En de dingen die gebeuren zijn er om een reden. En de reden op het moment is om ieder menselijk wezen te testen om uit te vinden waar ze in hun eigen evolutie staan. En dus, als we vrede en licht hier (het lichaam) bewaren, hoeven we geen zorg te hebben of er wel of niet een oorlog is. Dat is alleen maar een illusie.
D: Maar juist nu schijnt die zeer reëel te zijn, en dat kan enige zeer rampzalige consequenties hebben.
C: Ja, maar dat is angst van ieder mens. Onze taak is het om ieder mens te helpen om hier (in het lichaam) vrede te vinden. En dan natuurlijk, als je meer mensen samen brengt die vrede en harmonie in hun eigen lichamelijk universum hebben, in plaats van dat ze duisternis verspreiden, spreidt dat zich uit. En dat schept die hele nieuwe wereld. Als je al deze  informatie had gekregen, terug, aan het begin van je werk, dan zou je zijn overladen. Het is diezelfde reden waarom ze zeggen: “We gaan je niet precies vertellen wat er gaat gebeuren.” Wij weten niet wat er gaat gebeuren maar we gaan ook niet vertellen wat wel weten, want jullie hoeven dat niet te weten. Alles dat jullie maar hoeven te doen is om je hier (het lichaam) te focussen en om je eigen hemel op Aarde te scheppen. Ieder menselijk wezen schept hun eigen hemel op Aarde. Dat is alles dat jullie hoeven te doen. En het samenkomen met anderen die allemaal hun eigen hemel op Aarde scheppen. En om die energie uit te breiden. En voordat je het weet hebben jullie de wereld veranderd. Waar je je op richt dat schep je. Denk aan vrede. De hoofdzaak die mensen moeten begrijpen is: waar zij zich op richten dat breidt zich uit. Dus als ze zich focussen, als ze voorspellingen kunnen vervangen door iets dat prachtig is wat ze wensen, en dat uitbreiden. Dan kunnen ze hun eigen hemel op Aarde scheppen. En mij is in jouw boek the Convoluted Universe (Boek een)  getoond, je geeft een beschrijving van een gedachte.  Je praat over een energie bal met de grootte van een grapefruit. En die bal heeft energiestrengen. En ik verander dat als ik doorga. Energie strengen die over en langs elkaar heen gaan. En die energiestrengen kunnen alles doen wat ze willen. Ze kunnen splijten, en dan vier energie strengen worden. Ze kunnen ook weven. Ze kunnen ook verveelvoudigen. Ze kunnen achteruit gaan. Ze kunnen ritsen. Ze kunnen absoluut alles doen. En dit is de bal van mogelijkheid. Als je een gedachte denkt, dan verdwijnt die niet. Die wordt een energiestreng. Die wordt energie. Het gaat in die bal van mogelijkheid. Dus stel je voor dat je gedachte energie wordt. En hoe meer energie je daaraan geeft hoe sterker die wordt. En dan manifesteert het zich, en het wordt werkelijk. Het wordt stoffelijk. Als je een gedachte uitzendt dan komt er vrede. En dan ga je verder met : “Oh, maar die oorlog wordt steeds erger.” Of “Die politici maken een vergissing,” je verzwakt dan de energie: de positieve streng die je eerst naar buiten bracht. Dus we moeten de mensen leren om positieve gedachten uit te zenden en dan om die nog meer te versterken met meer positieve gedachten en nog meer positieve gedachten. En we moeten hen leren dat als er een negatieve gedachte in hun gedachten komt, om die niet alleen los te laten maar om die te vervangen door een positieve gedachte. Zodat ze dan toevoegen aan de energiebal van mogelijkheid. We moeten ze leren dat te doen. Ze weten niet hoe ze dat moeten doen.
En mij wordt nu verteld om jou te zeggen om opnieuw te versterken dat de illusie… – ik weet niet waarom me verteld wordt jou dat te zeggen. Maar ze zeggen dat als we mensen er toe kunnen krijgen om het conflict dat in het Midden Oosten plaatsvindt, als een film te zien, dit de mensen zou helpen. Het andere wat me verteld wordt om jou te zeggen is dat voor elke daad, elke actie, ze een tegengestelde reactie kunnen maken. Als er geboorte is, is er dood. En iedereen moet elke hebzucht, elke overheersing, elk materialisme loslaten. Al dit soort zaken die hen afhouden om dat werk te doen, moet worden losgelaten. Want die dingen gaan niemand dienen op de nieuwe Aarde. Er zal geen geld nodig zijn, of zoiets. Dus waarom zou je je daar druk over maken? Zij die werken voor de Aarde, voor het universum, voor hen wordt gezorgd, en dat zal doorgaan. Wat je nodig hebt, zal naar je toe komen. Dus is het nu tijd om die ethiek om te werken voor geld, los te laten. Je werkt om de Aarde te veranderen. Je werkt om deze situatie te veranderen. Daar moet de drijvende kracht zitten. Die moet uit liefde voortkomen en uit dienst. En dat is de enige manier waarop we die inspanningen kunnen vergroten. Die moeten uit liefde voortkomen en uit dienst, niet uit hebzucht.
D: Mij is verteld dat liefde de meest krachtige emotie is.
C: Ja, liefde heelt.
∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞

Een laatste puntje van informatie kwam via een cliënt in mijn kantoor in 2004. Ik dacht dat  een deel van dit alles nog steeds onduidelijk was.  Hoe konden sommige mensen er zich bewust van zijn van dat ze de verschuiving naar de Nieuwe Aarde hadden gemaakt en anderen niet? Hoe kon het mogelijk zijn om een gehele bevolking te verhuizen met maar een klein deel ervan dat wist wat er was gebeurd?
“Zij”  moesten er zich van bewust zijn geweest dat ik worstelde met die gedachte welke bleef hangen, dus zij voorzagen me daarvan. Uiteindelijk, hoe kon ik daar over schrijven en er een lezing over geven, als ik niet alle stukjes in handen had?
Bob: De meeste planeten, maar specifiek deze was oorspronkelijk alleen maar ontworpen voor vijfhonderd en vijftig duizend mensen. Een half miljoen mensen. Zo groot zou het moeten worden. Meer mensen incarneren hier opnieuw om al die enorm grote veranderingen te ervaren. En de Aarde was meer beschadigd geworden en veranderd dan er mogelijkheden waren om haar te herstellen. Deze planeet is ongelukkig genoeg op zodanige wijzen veranderd dat er geen manier is, hoe dan ook, om terug te keren naar zijn oorspronkelijke conditie.
Maar nu, door de eerste richtlijn van de Schepper, moet dit zich versnellen. Want het heeft te lang geduurd. Er zijn twee manieren om dit te doen. Je kunt de planeet laten roteren en de Aarde korst laten verschuiven. En je gaat dan letterlijk, als dat gebeurt, helemaal overnieuw beginnen vanaf punt nul. Daarmee begon de IJstijd wat alle dinosauriërs doodde. Het doet er even niet toe hoe dat gebeurde, maar in de grond was dat hetzelfde. Een beschaving verdwijnt en je begint met de IJstijd en de Neanderthal Mens en al dat soort goede spul begint weer overnieuw. Je verliest dan alle controle over je hele beschaving en dan eindig je met een legende zoals Atlantis en Lemurië deden. Dit is allemaal heel vaak eerder gebeurd. Maar dat is niet wat er nu gaat gebeuren. Deze keer veranderen jullie als planeet. En in de grond, als een universum. Je verschuift de hele dimensie. De dimensie verandert.  Je gaat dan van drie punt 6,  (3.6) waar we nu zijn, naar vijf, naar 5. En dan zeg je: “Nou, wat gebeurt er met vier?” Nou vier is op een of andere manier hier, maar het moet gewoon gesprongen worden. Je gaat daar eindigen als vijf. Als de dimensionale verandering komt, dan zal je letterlijk springen. Hier zijn heel wat complicaties bij. Daarom wordt dit zo zorgvuldig gadegeslagen. Veel mensen die spiritueel klaar zijn zullen die overgang heel makkelijk maken. Anderen moeten letterlijk van de planeet af worden gehaald. In een oogwenk zullen de meesten van hen niet eens weten dat dit is gebeurd. En ze komen terecht op een andere planeet die oorspronkelijk is, klaar en wacht op dat dit gebeurt. En jullie vermogens zullen veel meer zijn dan wat ze nu zijn. Jullie hebben in de grond vijf eerste zintuigen. Jullie zullen er meer hebben als de transitie verdergaat. Jullie zullen automatisch telepathisch zijn. Mensen  ontwaken in hun kleine levens de volgende dag – van wat kan er gedaan worden, afhankelijk van hoe het is veranderd – Het is eerder gebeurd, zeg maar. . Wij zullen gewoon ‘afsluiten’. Het is net schijndood. Wij schorten dat op. Dat kan twee of drie dagen kosten om de bevolking over te brengen.
D:  De hele wereld, of gewoon de…
B: Ja. Alle mensen die spiritueel klaar zijn om die overgang te maken. Ze worden allemaal weggeschoven. En als ze ontwaken op die andere planeet, dan zullen ze zich niet eens realiseren dat het is gebeurd. Er was een verschuiving een paar jaren geleden op deze planeet, met ons allemaal. En niet veel mensen wisten ervan. Zo was het. Het was net alsof er een hele week voorbij was in de loop van een nacht.
D: Waarom gebeurde dat in die tijd?
B: Wij moesten de zon verschuiven, technisch, we moesten die kunnen aanpassen. En als iemand dat had kunnen zien, zouden ze allemaal hebben geweten wat er gebeurde. Dat was niet een erg praktische manier van doen. Dus we sloten gewoon iedereen af.
D: Zodat ze dat niet zouden weten?
B: Ja. Jullie gingen die nacht slapen, en je sliep alsof je dacht dat het een 12- urige periode was. En jullie werden wakker. En je klok liep nog hetzelfde. Maar in feite waren jullie een hele week doorgegaan.
D: Iedereen was door die schijndood heen gevoerd?
B: Ja. Jullie sloten de hele zaak af en allemaal op dezelfde tijd.
D: Terwijl de planeet draaide?
B: Oh, ja. De planeet draaide. Jullie hebben die zogenaamde “dag en nacht”. Maar wij pasten die feitelijk aan. Dit was een heel interessante kunstgreep om te doen. Maar het werkt. Die planetaire aanpassing die gaat komen.  Die frequentie verandering die gaat komen. Je kunt dat gewoon niet doen met iedereen die wakker is. Want dan krijg je allerlei soorten vreemde reacties in mensen. Dus denken ze dat ze allemaal wakker zijn. Maar we kunnen hen dan toch afsluiten. Dit is een kleine kunstgreep. Maar daar komt veel techniek bij.
D: Dus dan denken ze dat ze dromen hebben als ze wat zagen.
B: Ja, ja, precies. Maar ze zouden er misschien geen bewuste herinnering aan hebben, want, vergeet niet, de meeste mensen hebben geen bewuste herinnering van wat ze, wat dan ook dromen. En je kunt dingen in dromen ook heel makkelijk veranderen.
D: Je zei dat dit enkele jaren geleden gebeurde?
B: Ja, dat is zo. We moesten een aanpassing maken in de frequentie van de zon.
Dolores:  Dus dat zou duidelijk het antwoord zijn. De gehele bevolking van de wereld zou worden afgesloten en in een schijndood gebracht terwijl de overgang wordt gedaan. Zoals Annie Kirkwood liet zien in haar visioen, terwijl de Aarde splijt of zich verdeelt in twee Aarde’s, waren de mensen op iedere planeet zich niet bewust van wat er met de anderen was gebeurd.
En ook dit wordt in de Bijbel gevonden:  Op die dag zal hij die op het huis staat, en zijn goederen in het huis staan, laat hem dan niet naar beneden gaan om ze weg te halen. En net zo, degene die in het veld is, laat hem dan niet terug keren. Ik zeg jullie, in die nacht, zullen er twee mensen in een bed zijn: de ene wordt meegenomen en de andere zal worden achtergelaten. Twee vrouwen zullen zwaar werk doen: de ene zal worden meegenomen en de andere achtergelaten. Twee mannen zullen in het veld zijn: een man zal worden meegenomen en de andere achtergelaten. En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: “Waar Heer?” Dus zei Hij tegen hen: ”Waar het lichaam is, daar zullen de adelaars samen zijn.” (Lucas 17:31-37)
Dolores: Mij is vaak gevraagd naar de Maya kalender die in 2012 eindigt. Mensen denken dat dat de datum is voor het eind van de wereld, omdat de Maya’s niet verder dan dat konden zien. Mij werd verteld dat de Maya’s spiritueel geëvolueerd waren tot aan dit punt waar hun beschaving massaal veranderde naar de volgende dimensie. Zij stopten de kalender bij 2012 want ze konden zien dat dit de tijd was van het volgende grote gebeuren: de verschuiving van de gehele wereld naar de volgende dimensie.

∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞
Dolores: Wij zullen opstijgen naar de volgende dimensie door ons bewustzijn, vibratie en frequentie van ons lichaam omhoog te laten gaan. Eerst kun je een tijd doorgaan in een stoffelijk lichaam. Dan, als je geleidelijk ontdekt dat het niet langer nodig is, lost het stoffelijk lichaam op in Licht en dan leef je met een lichaam dat van licht is gemaakt, van zuivere energie. Dit lijkt heel erg op diverse gevallen in dit boek waar de cliënt een wezen zag gloeien en dat was samengesteld uit zuivere energie. Die zijn verder ontwikkeld dan de noodzaak om een stoffelijk beperkend lichaam te hebben en wij zullen dat ook hebben als we die fase bereiken. Dus, in veel gevallen, als het wezen ascendeert, neemt dat het stoffelijk lichaam met zich mee. Maar dit is alleen maar een tijdelijke situatie en het afwerpen en loslaten van het lichaam hangt af van het niveau van begrip dat het wezen  heeft bereikt. We blijven neigen het ons bekende vast te houden, maar uiteindelijk zien we dat alhoewel we in staat waren om het met ons mee te nemen, het lichaam te beperkend en te verfijnd is voor de nieuwe werkelijkheid in de nieuwe dimensie. Als we die nieuwe dimensie bereiken, zal het nieuwe lichtlichaam nooit meer sterven. Dit is wat de Bijbel bedoelde toen zij wees op het “Eeuwige leven”.
De spirit zijde of het leven er tussen in, waar ik ontdekte waar we naar toe gaan als we sterven in dit leven, is als een recycle centrum. Dit voert terug naar een volgend leven op Aarde omdat er nog karma is waaraan moet worden gewerkt, of iets waar aandacht aan moet worden besteed. Mensen blijven terugkeren omdat zij hun lessen of hun cycli niet hebben afgemaakt. Door hun bewustzijn, frequentie en vibratie omhoog te brengen is er geen noodzaak om naar die plek (die plaats er tussenin) terug te keren. Die kan worden getranscendeerd  door naar de plaats te gaan waar iedereen eeuwig is, en dan is er geen reden meer om te recyclen. Daar kunnen we voor altijd blijven. Dit is waarschijnlijk de plaats waar veel van mijn cliënten naar wijzen als “thuis”. De plaats die ze intens missen en naar terug willen keren.  Als zij die zien bij regressies worden ze zeer emotioneel, want daar hebben ze intens naar verlangd, maar niet bewust wetend dat het bestond.
FINALE
D: Gedurende mijn werk is mij vaak verteld dat wij, als mensen niet de enige voelende, waarnemende wezens zijn op deze planeet en verder. Wij zijn zo op onszelf gecentreerd dat we denken dat we de meest belangrijke zijn en dat alles om ons draait en dat is meestal omdat wij niet begrijpen wat leven echt is. Ik heb ontdekt dat alles spirit bevat, de vonk van leven, Dat komt omdat alles energie is. Dat vibreert alleen op een andere (snellere of langzamere) trilling. In ons streven naar een hogere spirituele vorm, zijn we door veel van die zogenaamde “mindere” vormen van leven gegaan. We zijn mineralen geweest, zand, rotsen, planeten en dieren voordat we incarneerden in de menselijke vorm. We zijn nieuwsgierige spirits en we moesten dat ervaren en er van leren voordat we klaar waren om lessen te ervaren in een meer complex (alhoewel dichter) stoffelijk lichaam. Ik heb ontdekt dat alles levend is, inclusief planeet Aarde zelf. Zij heeft gevoelens, emoties en behoeften, net als wij. Nu op dit moment, ervaart zij pijn (volgens mijn bronnen)  door wat haar is aangedaan. Volgens de ET’s bereiken wij het punt van geen terugkeer, waar schade niet meer kan worden omgekeerd. Op dat moment zullen we naar de nieuwe Aarde opstijgen, omdat de oude niet meer in staat is om met die stress om te gaan. Maar als de Aarde zelf levend is, houdt het daar dan op? Mij is verteld dat dit verder gaat de kosmos in. We zijn allen deel van een groter levend en functionerend wezen dat we allemaal Universum noemen,. Dit betekent dat het Universum zelf een georganiseerd, enorm iets is dat levend is en gevoelens heeft. Jullie kunnen dit “Iets” God noemen, maar het is complexer dan dat.
Alles wat het Universum samenstelt (sterren, planeten, enz) kan gezien worden als cellen in het lichaam van God. Cellen die het lichaam samenstellen van dit enorme “Iets”.  En wij zijn niets meer dan de kleinste celletjes in het circulatie proces. Alhoewel we misschien zo klein zijn, zijn we niet onbetekenend want in onze evolutie en groei is het mogelijk voor ons  om constant omhoog te gaan door het moeras van het leven.
Mij is verteld dat het reïncarnatie proces iets minder is dan gewenst wordt. Door dit proces gaan we constant heen en weer tussen de Aarde en de spiritwereld. Dat is als een proces station, (iets gerechtelijks)  waar je naar toe gaat om jezelf te beoordelen en zelf besluiten om  terug te komen om karma recht te zetten. De hoofdzaak is om uit dit karrenspoor te gaan en om verder dan het stoffelijke te gaan. Er wordt gezegd dat we dat kunnen verkrijgen als we voorbijgaan aan dat station van invloed uit de spirit wereld en direct naar de hogere spirit niveaus gaan waar de opstapeling van karma en de correcties ervan niet langer meer nodig zijn. Dan kunnen we op een andere manier verdergaan en niet langer meer last hebben van het stoffelijke lichaam.  Dit is allemaal deel van het ascentie proces:  direct naar de volgende wereld gaan door onze frequentie en vibratie omhoog te brengen en om voorbij te gaan aan de noodzaak om te sterven en naar de spirit wereld te gaan.
Het Universum is een zeer complex organisme dat tegelijkertijd in veel dimensies woont, wat is samengesteld uit lagen en lagen van bewustzijn die gerelateerd zijn aan alle andere organismes er in. Dit heeft  de macht om te scheppen en zich met dit alles individueel te relateren. Dit kan zijn wat “zij” genoemd hebben: het Collectief. Dit is zo omdat wij dit collectief met opzet in bestaan hebben gedacht. Op een bepaalde tijd in het verre verleden waren we allemaal een. We waren allemaal deel van het Collectief, de Ene, de grote Centrale Zon, de Bron, God, hoe je die ook wilt noemen. Veel van mijn cliënten herinneren zich dit bestaan als ze in trance zijn. En dat veroorzaakt altijd groot ongelukkig zijn als ze er van gescheiden zijn. Want dat samenzijn was van grote troost en liefde. Zij wilden dit niet verlaten en voelden grote droefheid en hadden een gevoel van afscheiding toen ze gedwongen werden naar buiten, de kosmos in te gaan.
Omdat de Bron wilde ervaren (nieuwsgierigheid is niet strikt een menselijk trekje, misschien is dit waar de wens om te exploreren vandaan kwam) Wij allen (als deel van de Bron en als mede-scheppers) hielpen dat beginnen te scheppen. Wie hielpen Het uit niets te creëren, of uit stof, zoals dat is verteld in diverse legendes (en sterren, planeten, rotsen, stromen, planten, dieren en mensen kwamen tot bestaan. Toen besloten we (of gezegd werden) om naar deze dingen te gaan en ze te bewonen en om terug te rapporteren naar de Bron hoe dit was, waar dat op leek.  Er wordt gezegd dat het allemaal niks meer dan illusie is. Als dit juist is, dan wordt dit bij elkaar gehouden door onze collectieve perceptie. Wij hebben geholpen om dit in    bestaan te denken en onze gecombineerde perceptie houdt dit daar vast. In mijn boek Between Death and Life, werd me verteld dat over God gedacht kon worden als de lijm die alles samen houdt. Als hij een moment zou knipperen, voor maar een fractie van een seconde, zou alles onmiddellijk verdampen. In dit boek werd ons verteld dat tussen elke in en uitademing het dat is waar God bestaat. Hier naar kijkend vanuit dit perspectief, zijn we allen collectief God.
Wat wij als accuraat zien, kan dat niet zijn als je het vanuit de spirituele kant beziet. Alles wat we in ons leven hebben en waar we mee uitwisselen wordt in de stoffelijke werkelijkheid binnen gebracht omdat wij willen dat het daar is. Dit is mogelijk omdat onze levens en omstandigheden kunnen veranderen, omdat we krachtiger zijn dat we ons realiseren. We creëren constant onze werkelijkheid en we zijn in staat om die werkelijkheid weer te veranderen. Maar het kost de gecombineerde kracht van velen om dit te doen, omdat wat wij geschapen hebben zo groot en machtig gegroeid is dat het zelf leven heeft aangenomen. Misschien is dit de reden voor de schepping van de nieuwe Aarde, want waar wij ons bewust van zijn is een die het punt heeft bereikt waarop het niet meer in staat is om te worden verholpen of veranderd.
Binnen de matrix van het Universum zitten alle bouwblokken van werkelijkheid. Alle mogelijkheden en waarschijnlijkheden waar we uit kunnen creëren. We kunnen hemel of hel in ons leven scheppen omdat we machtig genoeg zijn om dit te doen, als we eenmaal het proces begrijpen en ons denken gebruiken om dat te scheppen. Heel vaak worden de elektrische velden verstoord die deze mogelijkheden bevatten door verstorende bedoelingen en negativiteit komt er dan uit voort, zoals tot voor kort gebeurde. Als negativiteit begint kan die door mensen worden versterkt die deze als werkelijkheid accepteren en dan trekt dat in de vorm. We kunnen net zo makkelijk vrede en liefde als onze werkelijkheid scheppen als we eenmaal de kracht begrijpen van onze geest en die gebruiken,. Zoals Nostradamus zei in mijn boeken over hem en zijn voorspellingen: “Jullie realiseren je de kracht van je eigen geest niet. Door je te focussen op de werkelijkheid die jullie wensen kun je die scheppen. Jullie energie is verstrooid. Als je eenmaal leert hoe je die focust en richt, zijn jullie in staat om wonderen te scheppen. En als de macht van een mens zo krachtig is, denk dan aan de kracht van een groepsgeest als die eenmaal bruikbaar is gemaakt. De kracht van het focussen van de geest van veel  mensen wordt niet alleen verveelvoudigd, maar die is in het kwadraat. Dan kunnen er werkelijk wonderen ontstaan.”
∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞
Het schijnt dat wij de delen en het algemene script kiezen van het spel waar we aan deelnemen in ieder leven. Maar, ieder ander kiest ook zijn deel in het spel. Het is net een deelnemen aan een spel waar het script van wordt geschapen terwijl het zich afpeelt en het kan op elke moment worden veranderd om het spel dramatischer te maken. Dit komt door de vrije wil en ieders daden beïnvloeden ieder ander zijn daden. In onze Aarde levens kunnen we scheppen en zo veel mogelijk soorten levens (rollen en karakters) beleven  als we maar willen: beroemdheid, rijkdom of armoede; moordenaar of slachtoffer;  grote liefde of grote wanhoop oorlog of vrede, enz.
William Shakespeare begreep dit toen hij schreef: “De hele wereld is een toneel. En alle mannen en vrouwen zijn louter spelers. Ze hebben hun afgang en hun binnenkomen  en een mens speelt in zijn tijd veel stukken.”
Het maakt niet uit wat we bereiken het is maar zo tijdelijk als een toneelspel en uiteindelijk valt het doek. Wat we allemaal dan meenemen zijn herinneringen van belevenissen, en hopelijk de les die we geleerd hebben. Die wordt in ons ware zelf ingebed, het zelf van ons  dat niet van het toneel is, ons waarnemend zelf. Ons eeuwige zielzelf of de overziel, die deze herinneringen opslaat en ervaart. Die worden uiteindelijk overgebracht naar de computer opslag banken van de hoogste van iedereen: de Bron of de God entiteit.
Telkens als een ziel terugkeert naar het Aarde theater tekent ze voor het volgende spel of game, en krijgen een nieuwe script overhandigd met veel blanke pagina’s die door de acteurs worden ingevuld terwijl het spel doorgaat. Totaal ongeoefend en open voor alle suggesties en mogelijkheden. Niets is er goed of fout terwijl de acteurs hun rollen spelen. Het gaat allemaal over ervaring, het leren van lessen, oplossen van of maken van karmaschuld en over het scheppen van nieuwe situaties voor verlichting en het leren van anderen. Er wordt gezegd dat niemand een eiland is. Alles wat we doen of zeggen beïnvloedt iemand. Als we dit begrijpen zouden we zorgvuldiger zijn voor de effecten die onze woorden of daden op anderen hebben.  We zouden ons meer bewust zijn van hoe die woorden en daden worden geregistreerd in de Hallen van Kennis.
Met ieder nieuw leven trekken wij (vaak niet bewust) uit de opslag van kennis die we gewonnen hebben uit andere lessen. Als we die kennis toepassen op ons huidige leven (spel) zullen we hopelijk geleerd hebben uit vorige fouten en die fouten niet opnieuw maken. Als we dan vermoeid raken om steeds op het toneel te staan en om nieuwe scripts uit te proberen, zullen we ons willen terug trekken teruggaan naar de Grote Toneel Manager, en de nieuwere zielen (of halsstarrige, langzaam lerende) zielen de stukken een tijdje laten spelen. Dit is waar  veel van mijn cliënten  op wijzen als naar “huis gaan”. Dit is de natuurlijke staat die de ziel kent vanaf het begin, bij haar schepping. De staat die ze kende  voordat ze gevangen raakte in de stoffelijke wereld, de toneel wereld, de drie dimensionale wereld van illusie. De nieuwe mogelijkheden zijn eindeloos en we hebben geen behoefte om terug te keren naar dit theater, behalve misschien als waarnemer of gids.
Wij leven in een opwindende tijd.  De studie van de wetten van de metafysica en de wetten van het universum zijn niet langer voor de paar die als vreemd werden gezien. Die verspreidt zich door de massa’s met een alarmerende snelheid. Het is alsof het net onder de oppervlakte zit, net buiten het bereik van ons logische denken. Nu duikt dit op in het licht van de dag om te worden bestudeerd en geanalyseerd. Het lijkt niet langer meer vreemd te zijn en voorspellend, maar volmaakt natuurlijk en normaal. Wij hebben onze geest te lang
geblokkeerd om die manier van denken verder te vervolgen. Het wordt nu tijd om te sluizen te openen en laat dat onze levens ten goede veranderen. Als iedereen zich realiseert hoe hun gedachten en daden henzelf, hun vrienden en buren, hun gemeenschap en stad en uiteindelijk de wereld beïnvloeden door het opgestapelde van energie, zouden ze leren om hun dagelijkse leven te bekijken en dan zou de wereld veranderen. Dat moet zo, door het opgestapelde effect van energie.
We gaan een nieuwe wereld in en de oude negativiteit zal worden achtergelaten. Door de wet van oorzaak en gevolg die niets minder is dan de “Gouden Regel” in de Bijbel, kan er geen geweld en oorlog meer zijn. We kunnen de wereld veranderen, een mens per keer. Dit was wat Jezus probeerde te leren en zij begrepen het niet. Liefde is het antwoord, zo eenvoudig is het. Terwijl ons denken zich ontwikkelt, krijgen we lepel voor lepel meer gecompliceerde informatie toegevoerd. Maar het schijnt dat ons denken wordt verbreed om meer gecompliceerde theorieën te kunnen bevatten.

Zoals Alice in Wonderland erin slaagde om een portaal te vinden naar een volgende dimensie, is de vraag nu: “Hoe dieper willen jullie nu nog in het konijnenhol gaan afdalen?”
Daar veel meer kennis dan we ons kunnen voorstellen. Ik ben een verslaggever, een avonturier. Ik zal informatie blijven opstapelen en proberen die aan de wereld te presenteren. Ik weet niet hoe veel dieper ik het konijnenhol in wil gaan. Ik heb er geen idee van hoe diep die is en hoeveel draaiingen en bochten nog langs het pad zijn. Maar ik nodig mijn lezers uit om met me mee te gaan, als ik in dimensies ga van het onbekende en probeer om dat uit te vinden. Het avontuur en de eis gaan door. Er is geen stoppen bij!         Dolores Cannon

Vertaling: Winny  

Wednesday, April 9, 2014

Dolores Cannon - Deel 13
DOLORES CANNON

Deel 13   


Ik ga door met waar ik de vorige keer ben gebleven:
Pag. 628:  D: Maar ik bedoel, als we de verschuiving maken, zullen we…
V: (onderbroken door V)  Je bedoelt of je zult leven of sterven?
D: Zullen we doorgaan met leven zoals we dat kennen?
V: Ja, sommigen zullen zich er niet eens bewust van zijn. Zie je, dat kleine ding/zaadje dat we in hun hoofd plantten, zal hen helpen om de dimensionale verschuiving te maken. Maar ze weten dat er verwoesting is. Ze zullen verwoesting zien. Ze zien wat er plaats vindt en ze zullen de dode lichamen zien, maar ze weten niet dat zij zelf de verschuiving hebben  gemaakt. Ze zullen het feit niet beseffen dat de reden dat zij daar niet beneden liggen dood te zijn, is omdat zij die verschuiving hebben gemaakt en dat die verandering hen niet aanraakte.
D: Je zei iets over de dingen die in hun hoofd zijn gezet. Bedoel je nu inplanteringen?
V: Nee, nee, nee. Ik bedoel een zaadje, een gedachte. Ze weten dat niet bewust maar van binnen zal hen dat helpen. Het is net als een vonk die, als de tijd komt, hun geest dit al onbewust zal hebben geaccepteerd.
D: Maar, als wij de verschuiving maken, zullen we doorgaan ons leven te leven. Ik heb gehoord dat we langer gaan leven?
V: Langer, beter. Leren. De dingen zullen zoveel beter zijn. Mensen zullen meer leren, na een tijdje. Ze zullen dan meer weten. Ze zullen zich meer gewaar zijn van dingen. De wijze waarop/hoe dingen zijn. Ze kunnen dat niet weten als ze de verschuiving maken, maar dan leren ze daar over. Ze realiseren zich na een tijdje wat er is gebeurd.
D: En degenen die niet klaar zijn, zullen worden achtergelaten op de andere Aarde.
V: Ja, die zullen zijn vertrokken.
D: En velen, op beide plaatsen, zullen zich niet eens realiseren dat er iets dramatisch is gebeurd.
V: Degenen op die andere plaats (w: die dus zijn vertrokken) zullen dat wel. Ze zullen dood zijn. Maar ze zullen het weten want dat is de les die ze geleerd hebben. Als ze eenmaal sterven, zullen ze weten. Ze zullen de waarheid zien. En zij zullen zien welke gelegenheid ze gemist hebben, maar ze zullen daarvan leren.
D: Mij is ook verteld dat als ze reïncarneren, als ze nog negativiteit, karma om af te werken hebben, dat ze niet langer meer naar de Aarde terugkeren omdat de Aarde zozeer is veranderd.
V: Ze zullen niet worden toegestaan hier terug te komen totdat zij die ommekeer gemaakt hebben. Totdat ze de verandering gemaakt hebben.
D: Ik heb gehoord dat ze ergens anders naar toe gaan om hun karma af te werken, omdat ze die gelegenheid gemist hebben
V: Ja, sommigen zullen dat. En sommigen kan de gelegenheid gegeven worden om wel terug te komen. Maar dat zal een tijd duren, een lange, lange tijd.
D: Maar in de tussentijd gaan wij verder en leren nieuwe dingen en maken vooruitgang in een geheel nieuwe wereld.
V: Wat een prachtige wereld. Een wereld van licht en vrede. Waar mensen kunnen samenleven en van elkaar houden.
D: Maar die toch een stoffelijke wereld is met onze families en huizen, zoals we die nu hebben.
V: Alleen een slimmere wereld. 
D: (Lacht) Dat kan ik begrijpen. 
∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞
Dolores:  Weer  een andere cliënt die onverklaarbare stoffelijke symptomen beleefde, beschreef het nieuwe lichaam op deze wijze:
S: Zij identificeert zich meer met haar toekomstige lichaam. Dat is nog niet echt gesetteld maar dat is er. En dit toekomstige lichaam neemt haar essentie of neemt delen van haar. En smelt dit samen of haalt dit omhoog zodat zij aan dit toekomstige lichaam gewend zal raken.
D: Zal het lichaam stoffelijk veranderen?
S: Ietwat. Het zal sterker en jonger zijn. Dit lichaam waar zij nu in zit, kan worden genezen/gehealed en opnieuw gemaakt maar zij heeft het toekomstige lichaam nodig. Dat zal lichter zijn. Meer tot iets in staat. Zij voelt dit nu, de essentie van haar is met het toekomstige lichaam aan het samensmelten en wordt opgetrokken.
D: Dus dit lichaam dat ze nu heeft, zal worden veranderd?
S; Dit zal in essentie worden achtergelaten. Dat zal worden getransformeerd en delen ervan die niet meer nodig zijn, zullen wegvallen.
D: Dus het is niet zo alsof je het ene lichaam verlaat en een ander ingaat?
S: Nee. Geleidelijk zullen het nieuwere lichaam en het oudere lichaam grotendeels in elkaar opgaan. Maar er zullen bepaalde delen zijn van het oudere lichaam die niet meer nodig zijn, dus die zullen worden achtergelaten. Die zullen gewoon desintegreren.

Dolores: Het zal waarschijnlijk zo geleidelijk zijn dat we het verschil niet eens zullen merken. Behalve voor de stoffelijke symptomen die sommige beleven terwijl het lichaam de aanpassingen doet. Mij is verteld dat de oudere generatie zich misschien meer bewust kan zijn van dat er iets in het lichaam aan het gebeuren is. Maar het is niet goed om je daar zorgen over te maken, omdat dit een natuurlijk proces is dat nu voor iedereen plaats vindt als deel van de evolutie van de nieuwe Aarde.
∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞

it was deel van een langere sessie in 2002 waar de cliënt een verbinding kreeg met buitenaardsen. Zij gaven informatie door over veel zaken, inclusief wat ze kunnen doen (of mogen doen) om de schade die de mensheid aan de Aarde heeft gebracht te corrigeren.
P:  Uh, ze bewegen me… de toekomst in. Ze bewegen mijn lichaam. Oh, mijn god, ik wordt duizelig.
Dolores: Ik gaf kalmerende suggesties zodat ze geen stoffelijke effecten zou krijgen. Ze werd rustig en stabiliseerde zich. Het gevoel van beweging verdween.  Die belevenis vond ook plaats  bij  andere cliënten waar ik mee werkte, als ze te snel door tijd en ruimte gingen.
D: Wat laten ze nu aan je zien?
P: Alles wat ik zie is licht. Het is gewoon een schitterende explosie van licht. De planeet wordt gebombardeerd met een speciaal licht en dat heeft verschillende kleuren.  En die verschillende kleuren beïnvloeden het bewustzijn van mensen op verschillende manieren, maar dit raakt niet allen mensen aan. Het beïnvloedt planten en dieren en rotsen en water en alles. Dit is een speciaal soort wit licht en dat heeft allerlei soorten kleuren in zich. En het verandert en beweegt en doordringt de kern van de planeet. Ik zie nu dat het uit de kern van de planeet komt. Ze schieten het naar beneden, denk ik, uit de schepen en het raakt de kern van de planeet en dan springt het uit de kern en beïnvloedt het alles vanuit de binnenste naar een buitenste beweging. Als je op de planeet zou staan, zou je die energie voelen komen door je voeten heen en naar buiten via de top van je hoofd.
D: Dat is tegengestelde aan wat het gewoonlijk doet.
P: Dit is anders. Dit komt uit de schepen naar de kern van de planeet en dan springt het weer terug omhoog en dit heeft effect over de hele planeet.  Zij willen niet dat wij onszelf opblazen.
D: Is dit iets dat gebeurt in 2002, of gebeurt dit in de toekomst?
P: Dit is de toekomst. Ze gaan dit doen! Om de verbinding in de planeet te corrigeren om al het slechte weg te houden te gebeuren.  In 2006.
D: 2006. Zullen we in die tijd de planeet nog meer uit verbinding hebben gebracht?
P: Ja, ja. Oh, er zijn wel mensen op de planeet die bidden, maar dat is niet genoeg, want het is zo verknoeid. De planeet gaat uit zijn orbit weg. En dat zal  de rest van de kosmos beïnvloeden. Dus door hen deze energieën te sturen, naar de kern van de planeet, gaan die terug en dat zal de verbinding corrigeren. En als dat de verbinding corrigeert, zal het veel andere zaken op de planeet corrigeren. Dat zal overstromingen verhelpen, droogte’s en dergelijke zaken, welke de mens over de planeet heeft gebracht. Er gaat geen vernietiging plaats vinden van deze planeet. De raad stelt veilig dat dit niet zal gebeuren. De wezens zijn hier beneden op Aarde en slaan het gade en zij weten wat er bezig is en zij weten wie het doet en zij kunnen hen beïnvloeden….   Het is niet dat ze niet tussenbeide kunnen komen, we mogen niet tussenbeide komen.
D: Omdat er sommige dingen zijn die je niet kunt doen.
P: Zo is het, maar we kunnen het gadeslaan. En wij weten wie dit doen.
D: Maar als de planeet op het punt komt waar de mens hem zoveel heeft beschadigd, dan is het dan wanneer jullie kunnen helpen.
P: Dat is dan waarop wij die …   ik zie veel kleurige lichten…  zullen sturen. Het zijn net veel-kleurige bundels/stralen energie en die worden naar beneden in de kern van de planeet geschoten. En dan stoten die terug en dat beïnvloedt de hele planeet en dat zal de planeet in verbinding houden.
D: Wordt dit door veel schepen gedaan?
P: Het is een confederatie(verbond). Ik zie er velen. Ik zie verschillende niveaus of klassen van wezens die de planeet beïnvloeden. We zijn daar bij betrokken. Er zijn veel, veel wezens.
D: Dus is dit een massaal werk.
P: Een confederatie. Ja, ja.
D: Maar is het niet gevaarlijk om dingen naar de kern van de planeet te schieten. Is daar eerder niet iets fout gelopen toen dat gebeurde?
Dolores: Ik dacht aan de verwoesting van Atlantis. Die werd deels veroorzaakt door wetenschappers die de energie van reuzen kristallen naar beneden richtten naar het centrum van de Aarde. Te veel energie werd er gecreëerd en dat droeg bij aan aardbevingen en gigantische vloedgolven.
P: Dit is niet wat je denkt. Dit is zuivere licht energie. En het enige effect dat het op de planeet zal hebben is goed. Dit zal de planeet niet schaden.
D: Ik dacht aan wat ze in Atlantis hadden gedaan.
P: Dit is niet hetzelfde. Het is moeilijk voor me dit uit te leggen. Dit wordt op zielenniveau gedaan.  Het is precies als zuivere goddelijke energie. Het is niet de energie van Atlantis. De energie in Atlantis werd door atoom kracht gedaan. Dit is energie die het goddelijke heeft geschapen en dat wordt via licht gedaan. Dit wordt niet door scheiding via moleculaire structuren gedaan. Dit is iets wat wij hebben geschapen en wij sturen dit vanuit de Bron. Alles dat uit de Bron komt is goed en dat zal de planeet geen kwaad doen. Die gaat doen wat wij willen dat het gaat doen. En wij mogen dit doen. Dit is omdat de planeet dit veroorzaakt heeft waarom wij deze handeling verrichten. Het is noodzakelijk.
D:  Dit is dus geen bemoeienis?
P: Nee! Wij kunnen ons niet bemoeien met de mensen hier. We kunnen niet beneden komen en hen tiranniseren en zeggen wat ze moeten doen  Maar we kunnen wel onze schepen brengen en we kunnen die energie richten naar de kern van de Aarde. We kunnen dergelijke dingen wel doen. Dit is eigenlijk op het zielenniveau. Dus daarom, bemoeien we ons niet met de karma structuur van de mensen hier. Iedereen hier heeft een karmische bedoeling en wij bemoeien ons daar niet mee. We mogen dat niet. We doen dat niet.
D: Zien de mensen op Aarde als dat gebeurt?
P: Ze voelen het. Met andere woorden, ze gaan door de transformatie. En zij realiseren zich niet wat er met hen gebeurde. Sommigen realiseren zich dat wel. Zij die gevoelig genoeg zijn weten dat er iets is gebeurd. Maar velen op de planeet zullen gewoon doorgaan met hun normale leven en ze zullen worden opgeheven en ze zullen veranderd zijn en de Aarde zal veranderd zijn. De rotsen en het water, maar die gaan gewoon door met bestaan, want wij bemoeien ons niet met het karmische patroon. We kunnen dat niet doen. We doen dit op een zielenniveau maar dat beïnvloedt hun Aardse leven niet voor zover het karmische patronen zijn. Daar bemoeien wij ons niet mee.
D: Maar de Aarde moet op een bepaald punt zijn gekomen voordat jullie dit mogen doen?
P: 2006. Het wordt slecht. Het is al heel, heel erg slecht nu. Als dit wordt toegestaan, dan zal de lucht heel veel mensen kwaad doen. En de reden waarom wij er bij betrokken zijn is, dat er  mensen in hun stoffelijke belichaming zijn die deze atmosfeer inademen met al zijn vervuiling en die verandert hun genetische erfenis. We kunnen dat niet laten gebeuren en we zullen dat niet laten gebeuren.
Wij gaven de mensen van deze planeet hun genetisch erfgoed. En nu hebben zij hun drinkwater verknoeid, hun voedsel, hun planeet. Alles hier is vervuild. De mens heeft zijn genetische erfgoed verwoest en wij zullen dat repareren, want zij zullen ons experiment  niet verknoeien. Dit is een goddelijk experiment. En zij kunnen dit niet verknoeien. Wij zullen dat gaan veranderen.
Om meer te ontdekken over het grote experiment waar de mensheid bij betrokken is sedert haar begin, zie mijn boeken  Keepers of the Garden en  The Custodians.
P. Wij moeten dit doen. De hele planeet werd vele keren  verwoest. Je weet van Atlantis, er zijn veel andere explosies geweest, overstromingen. Dit is iets dat we deze keer niet kunnen laten gebeuren, want dat gaat dan de hele kosmos aanraken. En de Aarde gaat een beetje meer uit haar richting weg. En dan zullen we de planeet niet alleen terug in haar richting zetten maar we zullen ook de genetische structuur helpen te reinigen van alles en van iedereen op de planeet. En dit is uitgezonden en daar is mee ingestemd en dat zal worden gedaan. Want de mensheid heeft het punt bereikt waarop het niet spoedig genoeg kan worden gereinigd voordat dat het genetische maaksel zal vernietigen dat wij hebben gecreëerd.
D: Dus het hoeft alleen maar een beetje uit de richting te gaan voor dat dit de andere…  zal beïnvloeden.
P: Dit heeft al andere... beschavingen beïnvloed – niet alleen beschavingen in het stoffelijke rijk dat je kent, maar ook op hogere niveaus. Daarom gaan wij dit doen.
Dolores:  De diverse universums zijn zo onderling verweven en onderling verbonden dat als de rotatie of het traject van de ene wordt verstoord, dit alle anderen aanraakt. In het extreme geval kon dit alle universums laten ineenstorten en laten desintegreren. Dit is een van de redenen om planeet Aarde te laten monitoren door ET’s. Om alle problemen die door onze negatieve invloeden worden veroorzaakt op te sporen en om alle andere galaxies en universums te alarmeren zodat er tegen maatregelen kunnen worden genomen. Ze moeten weten wat de Aarde gaat doen, zodat de rest van de universums, galaxies en dimensies zichzelf kunnen beschermen en overleven.
D: Ik dacht als jullie een massaal project hadden zoals dat op Aarde, dat mensen al die schepen konden zien.
P: Ohh, jij typische Aardling! Nee, jullie kunnen onze schepen niet zien. Wij zitten in andere dimensies. Er zijn veel verschillende vibratie reeksen. Julie zouden niet eens in staat zijn om het licht te zien, maar dat is er wel. Op een bepaalde tijd, zullen jullie wetenschappers in staat zijn om dit soort energie te meten. Op een bepaald moment zullen wetenschappers in staat zijn om vast te stellen dat wij in de atmosfeer zitten en zij zullen onze schepen zien. Ze zullen machines en apparaten hebben zodat zij kunnen vaststellen waar onze schepen zijn.  Maar zij hebben die technologie nu nog niet,  want wij zijn door de sluier gegaan en we zitten in – zullen we dat zo noemen – een astraal rijk. Dat is een hoger niveau dan dat en dat is een fijner niveau. En jullie ogen kunnen dat niet zien, maar in de toekomst zullen ze machines hebben die dat wel kunnen zien.
D: Maar zij zullen weten wat er is aan het gebeuren is door de energie niveaus. Dat er iets aan het veranderen is.
P: Het zal veranderen en de mensen zullen veranderen, maar ze zullen zich niet bewust gaan worden  zodat ze dit op een stoffelijk niveau beseffen. Het zal een groot gebeuren worden/zijn maar zij zullen dit niet kunnen onderscheiden op een stoffelijk niveau. Op zielenniveau kunnen ze dat wel vertellen. Op een onderbewust niveau zullen zij het weten maar niet op een bewust niveau, want jullie denken aan een stoffelijke energie. Dit is geen stoffelijke energie, dit is energie van God. Dit is zielen energie. En die werkt met een andere dimensie dan jullie denken. Die is heel anders.
D: Dus de mensen zullen het voelen, maar ze zullen het niet zien.  Ze weten gewoon alleen dat er iets aan het gebeuren is in hun lichaam.
P: Sommigen zullen dat weten. Zie die gevoelig zijn zullen weten dat er iets is gebeurd, maar zij weten niet wat. En  dat is wat wij willen. Wij willen niks verstoren.
D: Hoe zal dit het menselijk lichaam beïnvloeden?
P: Die zal het verval van het genetisch materiaal DNA in het lichaam voorkomen. Zoals ik zei, het begint beschadigd te worden en wij kunnen dat niet hebben. We kunnen niet een heel ras van mensen hebben dat beschadigd is. De energie zal de DNA genetica structuur van de mensen zo veranderen dat het volmaakter zal zijn. Dat is wat wij echt willen. Wij willen de mensen op de planeet in perfecte harmonie hebben. Niet alleen met zichzelf, maar met ons en met de rest van de kosmos. Ze zitten daar nu nog niet in.
D: Dus, als de DNA structuur is veranderd, hoe zal het lichaam dan anders zijn?
P: Als het DNA is veranderd, zal het lichaam zijn wat wij vele millennia geleden wilden hebben.  We probeerden het in Atlantis, en het mislukte! De reden dat het mislukte was omdat er energieën gebruikt werden op een negatieve wijze door de wezens van Atlantis.  We probeerden een meer vrouwelijke energie voort te brengen, terug in de dagen van Atlantis, die zou omhoog komen en die een vereniging zou brengen tussen het goddelijke mannelijke en het goddelijke vrouwelijke. Dat mislukte. Daarom ging de planeet Aarde vele, vele, vele duizenden jaren door met vrouwen die worden onderdrukt en met vrouwelijke energieën die worden weggedrukt.  Nu, dit is de tijd, dat beiden gelijk worden. De mannelijke en vrouwelijk goddelijke energieën zullen zich bij elkaar voegen en dit zal een perfect wezen maken - zoals Christus. Iedereen hier zal zich realiseren dat ze een volmaakte Christus kunnen zijn, als die energieën in balans zijn. De energieën zijn niet in balans geweest; ze zijn al duizenden jaren uit balans geweest. Daarom zijn er zoveel problemen op de planeet. Dus, als de DNA structuur is veranderd kunnen de goddelijke energieën, het mannelijke/vrouwelijke, het  yin en het yang, van de God energieën zich verbinden en zal er volmaaktheid zijn op de planeet.. Perfectie in de lichamen. En die planeet zal iets zijn dat wij kunnen laten zien  aan de rest van de werelden, de rest van de kosmos. Dat dit ons experiment is, en dit is wat wij gedaan hebben en dat het is geslaagd. Het licht is geslaagd, want het zal volmaakt zijn zoals wij dit al duizenden jaren hebben gewild. Toen we hier voor het eerst kwamen, was het perfect. Jullie is dat waarschijnlijk verteld. Het werd veranderd. Jullie weten dat de meteoriet kwam, ziekte kwam. Alles was verknoeid. Maar we zullen het weer volmaakt hebben. En dit is deel van die connectie die wij zullen maken om het weer perfect te maken. En dit is perfect normaal – dit is allemaal deel van de genetica, maar de reden dat dit gebeurde was omdat de mensen niet in balans zijn geweest. De goddelijke energieën zijn niet in balans geweest  in de psyche of zelfs niet in het stoffelijke denken, maar de psyche die in het lichaam komt manifesteert stoffelijk. En die zijn uit verbinding geweest. Dit veroorzaakt ziekte in het lichaam. Toen de bacteriën  hier landden met de meteoriet, waren dan de lichamen in die tijd in totale volmaakte verbinding geweest, zou het niet hebben uitgemaakt. De ziekte zou er niet in zijn gekomen. Maar de lichaam waren al begonnen te veranderen toen die insloeg, dus was er niets wat wij konden doen.
Dolores: Zij wees op hetzelfde dat werd gezegd in mijn boek Keepers of the Garden, dat uitlegde dat ziekte naar de Aarde werd geïntroduceerd en dat die het grote experiment bedierf door een meteoriet die in de Aarde insloeg toen de beginnende rassen zich nog aan het ontwikkelen waren. Dit veroorzaakte heel veel droefheid in de raad die aan de leiding stond om het leven op Aarde te ontwikkelen, want zij wisten dat hun experiment om het volmaakte menselijke wezen te creëren onder deze omstandigheden niet kon gebeuren. Ze moesten een besluit nemen of ze het experiment zouden stoppen en overnieuw beginnen of om de zich ontwikkelende mensen door te laten gaan, wetend dat het nooit het volmaakte soort zou worden dat het bedoeld was te zijn.  Er werd besloten dat het zoveel tijd en inspanning had gekost met het ontwikkelen van mensen dat hen zou worden toegestaan om door te gaan. De hoop was dat er misschien in de toekomt deze soort zich naar een volmaakt menselijk wezen kon ontwikkelen zonder ziekte. Dit is de hoofdreden waarom ET’s hun testen en steekproeven  deden die mensen verkeerd begrepen als negatief. Ze zijn bezorgd door de effecten van vervuiling in de lucht en de chemische verontreiniging van ons voedsel op het menselijke lichaam. En zij proberen om die effecten te veranderen.
De ET ging verder: “Wij wilden het experiment niet niet doen, We konden gewoon de planeet niet weggooien. We konden gewoon al die levensvormen, al die zielen niet voor altijd laten veranderen. We moesten er in stappen en we zijn hier al eeuwen en eeuwen naar toe gekomen. Dit is het hoogtepunt van vele, vele jaren werk. Miljoenen jaren.  En dat komt er spoedig aan en we zijn erg blij want de mensheid heeft het punt bereikt waarop dit opnieuw naar voren kan worden gebracht op de planeet. Zoals ik zei, we probeerden het vele, vele duizenden jaren geleden terug al en het mislukte maar we verwachten dat het dit keer zal slagen. Het is al begonnen te slagen. En we zijn er heel gelukkig mee.”
D: Zullen alle mensen van de Aarde dit ervaren?
P: Zoals ik eerder zei, iedereen zal worden aangeraakt. Het is gewoon dat er mensen die gevoelig zullen zijn die dat zullen oppikken dat het werd gedaan. Sommige mensen zullen zich niet realiseren op een bewust niveau dat het werd gedaan. Dit is op een zielenniveau gedaan. Als je hen in trance bracht zoals je nu deze persoon hebt gedaan, dat zouden ze weten dat ze waren aangeraakt en ze konden aan je uitleggen wat dit voor hun genetica zou hebben gedaan. Maar op een bewust niveau, hebben ze er geen idee van. Ze weten het niet. En dat is wat wij willen.
D: Ik dacht aan negatieve mensen.(Moordenaars, verkrachters, dat soort wezens.) zullen die op een andere manier worden aangeraakt?
P: Iedereen wordt beïnvloed. Ze zullen op een onderbewust niveau weten wat er is gebeurd. Als het onderbewustzijn verandert, en zich hiervan bewust wordt, en als dat is geactiveerd, ja.
D: Ze hebben nog steeds karma.
P: Dat zal ook worden veranderd, want deze planeet zal in de toekomst geen karma meer hebben. Dat is iets dat hier niet meer wordt toegestaan. Het zal een planeet van Licht en Vrede worden en zal ons grootse experiment zijn dat is geslaagd.
D: Mij is verteld dat er daarom in het universum zo velen dit gadeslaan.
P: Ja, dat is juist. Wij zijn hier om dat te doen. En het zal veilig zijn.
∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞
Nog een deel van een sessie met Phil en Ann (van hoofdstuk 22) die misschien spreken over hetzelfde soort kracht, of dit kan op iets anders wijzen.
Ann:  Er is een energie bron die om de planeet zit. Als je de kleurschakering ziet van wat jullie een “rode” kleur noemen, dat is dat je zult weten dat de verandering heeft plaats gehad.
D: Waar zal die rode kleur verschijnen?
A: Die zal stralen uitschieten vanaf jullie planeet naar de andere universele Zonnen. Je zult zien dat de energie omhoog gaat.
D: Zullen we dit visueel zien?
A: Er is een patroon rond jullie planeet, nu, die wordt geher-construeerd en die zal in feite het  eigenlijke visuele zicht van energie veranderen dat uitstraalt vanuit deze planeet. En dat zal een kleur zijn die jullie “rood” noemen.
D: Bedoel jij zoiets als de aurora borealis? (Noorderlicht.w)
A: Correct.
D: En wij zullen dat naar buiten schieten beginnen te zien, de ruimte in, op plaatsen waar dit normaal niet verschijnt?
A: Correct. Dat zal het energie equivalent zijn van arteriën, zoals die in je eigen lichaam zitten. Je ziet organen met veel arteriën die bloed dragen, die in een richting ondersteunt door voedingsstoffen te brengen, en maar ook door bijproducten te verwijderen. Dit is een tweeweg functie op die manier. Deze planeet heeft altijd bij bepaalde functies, dit effect gehad. En dat is waarom nu, de vermogens van jullie op deze planeet in staat zijn om dit stoffelijk waar te nemen. En ook zal het communicatie niveau zelf vergroot worden naar een hogere graad.  Dit is gewoon een wijze waarom jullie dan nu nauwer deel kunnen nemen aan de rest van het universum.
D: Dus, de gloed waar je over spreekt betekent dat het energie niveau van de planeet aan het veranderen is?
A: Correct.
D: En als wij het beginnen te zien verschijnen, weten we dat de veranderingen plaats vinden?
A: Correct. Jullie hebben dan wat jullie noemen “hot spots” die feitelijk in jullie kleuren schema een blauw uitstralen.
D: En dat is niet zichtbaar voor ons?
A: Jawel. Dat zit op jullie Aarde’s korst. Je zult het van de korst zien afspringen.
D; Je praat niet over de kleur van de lucht?
A: Nee. Ik praat over het energieveld. Vanaf een afstand, vanuit jullie Hubble Space telescoop,  vanuit elk ander gunstig punt dat boven jullie atmosfeer ligt, zal er gezien worden dat er stralen zijn die naar buiten gaan vanaf jullie planeet in veel verschillende richtingen. Die zullen geen karakter hebben van een diffuus algemene gloed, maar zullen gezien worden met een diameter en met een richting. Dit is een enkele verbinding
D: Zal dat lijken op de wijze waarop de Zon stralen uitzendt?
A: Nee. Niet dat soort, want bij de uitstralingen van de Zon is het – we zeggen niet “uniform”  - maar toch wel algemeen. Omdat het allemaal voorbij is in dezelfde tijd. Dit zou meer in de lijn zijn van – misschien kun je je voorstellen wat een “disco bal” is, in jullie terminologie, die enkele stralen uitzendt van licht in veel verschillende richtingen. Dit zijn individuele stralen, geen algemeen overal brede structuur van licht.
D: Dus die  verschijnen nu blauw vanuit de Hubble telescoop, en dan zullen ze beginnen rood te worden?
A: Er zal een transformatie zijn van diverse kleuren in jullie spectrum, die heel beperkt is voor jullie zichtbare oog. Jullie zullen binnen 22 jaren  in staat zijn om het spectrum te zien van de uiteindelijke kleur rood. Dat zal een soort zijn van wat jullie een “hue” noemen (kleurschakering)
D: Dit is ook de tijdsperiode voor de DNA activatie. (toewijzing naar hoofdstuk 22)
A: Correct het gaat allemaal samen. Het is tegelijktijdig.
Harriet: Wat zou er gebeuren met iemand die misschien door die uitstraling op de planeet heen loopt? Zou dit iets aan hun stoffelijke wezen doen?
A: Je weet het.
D: Dus het is net zoiets als het door dimensies gaan. Ze zeggen we gaan erin en eruit en we weten het niet eens.
A: Jullie leven heden in dimensies.
D: En het is precies zo hetzelfde als we er in en eruit gaan en ons niet bewust zijn van wat er gebeurt.
∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞

Nog meer van een andere sessie in Australië:
C: Het is net als een auto die een oud lichaam/chassis heeft. Het is net als dezelfde oude auto waar je in rijdt. En dan stop je er een nieuwe motor in. En plotseling begint die auto het anders te doen, ook lijkt die nog hetzelfde. En dan krijg je weer een andere motor en dan vervang je het weer. En de auto blijft sneller en sneller te gaan en wordt schitterender en slimmer. En dan voor  je het weet doet de auto zulke goede dingen dat ook het lichaam begint te veranderen. Dan is het net alsof de energie van de nieuwe machine het lichaam begint te hervormen. En voor je weet is die vent in een sportkar veranderd. Een prachtig, glossy, aantrekkelijk voertuig. En daar gaat het om. De energieën die binnenkomen hebben het vermogen om het voertuig te transformeren. Dat gaat anders worden… nou jonger worden komt bij me op. De cellen van het lichaam, de vibratie van het lichaam is aan het veranderen en past bij de vibratie van de binnenkomende energie. En de stoffelijke veranderingen zullen het daarna komen.
D: Hoe zullen die stoffelijke veranderingen zijn?
C: Oh! Het lichaam zal lichter worden. en ik krijg ook dat het groter zal lijken. Niet dat het groter is maar het lijkt zo. Maar de energie aan de binnenkant wordt op een of andere manier zichtbaar aan de buitenkant. En die zal het lichaam groter, langer, slanker maken. En transparanter.
D: Transparanter?
C: Ja, dat komt van het pionieren.
D: Is dit de manier waarop mensen op Aarde gaan evolueren? (Ja)  zal iedereen die veranderingen zo doen?
C: Ja, omdat mensen allemaal die keuze hebben gekregen. Als ze willen evolueren met de Aarde zullen ze in dit nieuwe menselijke wezen evolueren. En daar gaat dat experiment over. Daarom bewegen Christine en degenen die niet met de Aarde willen mee evolueren. Zij gaan vertrekken.(ze huilt bijna) En dat brengt heel veel pijn aan de familie. Maar de mensen die blijven moeten het licht vast blijven houden. Dat is een grote taak. Om gescheiden en afgescheiden te worden van die zaken die nu gebeuren. En die dingen gaan door te geberen totdat de reiniging voltooid is zij die hier gaan blijven nemen dit ras mensen mee in een zeer nieuwe en andere beschaving. Die mensen worden nu getest om te zien of ze het licht vast kunnen houden als er een ramp is. En om er niet in te worden mee gezogen. Dat zijn de mensen die verder gaan met deze planeet.
D: bijna als een laatste test?
C: Ja. Het testen is nu al bezig. Waarvoor ieder wezen ook moet getest worden, om te zien waar ze toe in staat zijn om terug te geven aan dit programma; hoe stevig hun toewijding is. Hoe gewillig ze zijn om te dienen. Dat wordt nu allemaal getest.
D: Dus ieder krijgt hun eigen individuele test?
C: Ja. En de mensen die het nu taai vinden zijn degenen die blijven. Dat zijn degenen die door de testen gaan. Maar sommigen van hen komen er niet doorheen. Sommigen niet.
D: Dit werd me verteld door anderen, dat sommigen achter worden gelaten. En ik dacht dat klinkt wreed.
C: Nee, dat is niet wreed, want iedere ziel heeft de keuze gekregen. En als ze niet gaan en niet evolueren, is dat omdat zij dat niet willen. En ze zullen op een andere plek van hun keuze weer reïncarneren. En dat is in orde. Want het is alleen maar een spel.
D: Dat was me verteld, dat ze zouden gezonden worden naar waar nog negatief karma was om uitgespeeld te worden. En deze planeet zou niet langer meer negativiteit meer hebben op dat punt. Zeg je dat?
C: Ja. Die blijven op de oude Aarde. De nieuwe Aarde is zo prachtig. Je zult kleuren zien en dieren en bloemen die je je nooit voor mogelijk hield. Je ziet fruit dat volmaakt fruit is. En dat  hoeft niet te worden gekookt. Het kan zo gegeten worden. En alles wat het wezen nodig heeft om zich te voeden zal er zijn. Dit nieuwe fruit wordt nu ontwikkeld met behulp van de Sterren mensen.
D: Is dat fruit en zijn dat groentes die we nu niet op Aarde hebben?
C: Die hebben we nu niet. Dat zijn mutaties op een of andere wijze. Ik zie een custard appel als voorbeeld van wat er gebeurt. We zullen fruit hebben dat “custard appel” wordt genoemd en dat ziet er niet uit als een appel. Die heeft een ruwe buitenkant en die heeft ongeveer de maat van twee sinaasappelen samen. En dan open je die. En dan is het net custard aan de binnenkant. Dus dat is fruit maar dan is er nog iets aan toegevoegd zoals custard. Dat is een voorbeeld van een van die toekomstige voedsel stukken. Dus dat voedsel zal een heerlijkheid  zijn voor de zinnen. En voedingsstoffen en onderhoud voor het – ik word steeds gestopt als ik begin “lichaam” te zeggen. En ik wordt gezegd te zeggen  “wezen”. Die zijn heel voedingsrijk voor het wezen. En de dingen die we nu hebben om te koken – zoals je custard kookt -  zullen eraan toegevoegd worden, aan dat fruit. En dat heeft te maken met het helpen van de planeet, en om het gebruik van elektriciteit en energie te verminderen. Dus die vruchten zullen ons  voorzien van wat we nodig hebben.

D: Ik heb gehoord dat de mensen veel dingen aan het voedsel hebben toegevoegd dat niet gezond is voor het lichaam.
C: Dat is waar. Het organische voedsel komt naar de Aarde, en de organische boeren gaan met het Aarde evolutie programma mee. Daarom zijn ze hier. En daarom wordt het bewustzijn omhoog gebracht hiervoor, want mensen  moeten weten hoe ze juist gewassen telen. En de Rudolph Steiner school leren dit aan kinderen. Dus, de kinderen die met de nieuwe Aarde mee gaan zullen dit weten.  En de kinderen die nu in universiteiten en in instellingen leren, en zij verspreiden het woord. Dus als de reiniging van de Aarde gebeurt, zal veel van wat vergiften zijn, weggeduwd worden. Zie je, de nieuwe Aarde zit niet in deze dimensie. De nieuwe Aarde is een andere dimensie. En zij zullen in die nieuwe dimensie gaan…… 

Vertaling: Winny