Tuesday, April 30, 2013

Dolores Cannon - Deel 5
DOLORES CANNON

Verder met het verhaal van Clara.


Deel 5   We gaan verder met het verhaal van Clara.
Dolores: Ik vroeg toen aan de andere entiteit of an het deel van wat het ook was, om zich terug te trekken (het onderbewustzijn van Clara) en ik liet Clara’s persoonlijkheid terug komen  en volledig weer in haar lichaam teruggaan.  Dat vrijgeven of die verandering is altijd merkbaar, omdat het subject op dat moment dan heel diep ademhaalt. Ik bracht haar terug naar de huidige tijd en naar volledig bewustzijn. 
Nadat Clara weer volledig wakker was liet ik via de receptie Philip oproepen en liet hem bovenkomen. Normaal zou ik iemand niet laten kennismaken met een van mijn cliënten maar ik dacht dat het belangrijk zou zijn omdat hun beider ervaringen zo gelijkluidend waren. 
Maar toen ik uitlegde wat er net was gebeurd werden ze allebei heel emotioneel. Het was alsof twee zielen elkaar ontmoetten en onmiddellijk hun verbinding erkenden Zij bespraken  en beschreven gelijksoortige herinneringen van deze planeet met spiralen(puntdaken?) 
Het was een zeer emotionele en logisch onnatuurlijke scene omdat we allemaal wisten dat ze naar “huis” waren teruggekeerd voor een korte periode, en die gevoelens waren overweldigend. ………
In de laatste paar jaren in 2000 en 2001 heb ik andere gevallen gevonden waar personen op twee plaatsen tegelijk leken te zijn of die vanuit een andere perspectief rapporteerden. In een van deze ging een vrouw, in plaats van een vorig leven in te gaan, naar het spirit rijk waar ze een vergadering bijwoonde van leraren, gidsen en meesters. Ze zei dat een deel van haar daar altijd bleef en deel van diens taak was om haar progressie op Aarde te monitoren en om te proberen raad te geven op een onderbewust niveau. 
Toen dit boek naar de drukker ging vond ik in 2001 weer een gelijkluidend geval. Wie deze show ook uitvoert, die kennelijk aan de andere kant zit, heeft besloten dat het nu de tijd is om deze informatie vrij te geven.  Een vrouw die terugging naar een vorig leven als een man in een ver verwijderd deel van Griekenland. Hij hoorde daar niet maar hij observeerde en luisterde. Ik nam haar terug achteruit om te zien waar ze vandaan kwam en zij hervond zichzelf op een donkere planeet. Het was er helemaal grijs met enkele gebouwen en geen bomen. Dit scheen meest onder de grond te zijn. Ze ontdekte zichzelf in een vreemd lichaam. Ze beschreef het als een vissenlichaam, maar die was meer hagedisachtig met een grote mond, enorme ogen en een ongewoon gevormd hoofd met een bult op de rug en een staart. Ze zei dat zij een waarnemer was en dat ze naar de Aarde was gezonden in diverse tijdsperioden van de geschiedenis. Op die tijden nam zij de vorm aan van een bestaand wezen en was dan een waarnemer en verzamelaar van informatie. Toen ik probeerde om haar naar haar laatste dag van haar leven te brengen, zei ze dat er geen laatste dag was. Haar huidige persoonlijkheid was nog steeds de waarnemer. Dat was haar taak .

Er is veel gesproken over “shape-shifters” (mensen of wezens die van vorm veranderen). Als die echt zijn denk ik dat het deze wezens zijn die in staat zijn om in diverse gepaste vormen te bestaan. (Ook energiewezens kunnen elke vorm of lichaam scheppen die ze willen). Mijn conclusies is dat deze shifters(veranderbaren)niet in een positie van macht zitten of besluiten maken (zoals er werd gesuggereerd). Omdat dit waarnemers zijn, verzamelaars en reporters. 
Dus lijkt het alsof  dit deel van ons, dat een leven op Aarde leeft, alleen maar een klein stukje of een splinter is van een veel groter ons/ik. Dat we eerder velen zijn dan een of liever stukken van een meer complex geheel. We zijn alleen maar in staat om ons te focussen op de splinter die we als onze totaliteit waarnemen. Dat is een goede zaak, omdat als we ons bewust waren van de complexiteit ervan zouden we niet in staat zijn om in deze wereld of werkelijkheid te functioneren. We zijn kunnen slechts de façade zien die een veel groter plaatje maskeert. Alleen nu kunnen we een kijkje nemen achter de sluier.

------------------------------------------------------

Clara wilde nog een sessie hebben toen ze hoorde dat ik terugkwam naar Californië. Ik moest terug komen de volgende week om te spreken op een Expo in Pasadena. Deze keer vloog Clara vanuit St. Francisco in plaats van te rijden en we konden een sessie houden. Ik wilde me speciaal richten op vragen betreffende de Aarde mysteries, daar ons werd gezegd dat ik toegang kon krijgen tot elke informatie die we wilden. Ik vertelde Clara niet waar ik interesse in had om uit te zoeken. Natuurlijk, in het verleden ontdekte ik dat de bewaarders van de kennis je niet vaak alles geven waar je om vraagt. En ik heb geleerd om dat niet door te zetten en te nemen wat ik kan krijgen. Ik heb altijd zat vragen en ik kan altijd naar een andere onderwerp overgaan.

Bij deze sessie vroeg ik naar veel verschillende onverklaarbare onderwerpen en de antwoorden staan in het deel over de Aarde mysteries. Mij werd informatie geweigerd over de Piramides omdat de tijd nog niet juist was, maar ik kreeg andere informatie die betrekking heeft op dit onderwerp.

D: De reden dat ik naar de Piramides vroeg was omdat je zei dat de planeet van de spiralen, de gehele planeet, alles ervan, de rotsen, ieder deel van die planeet, een opslagplaats was geworden. (Ja.) en op Aarde is dit niet het geval?
C: Alles op Aarde heeft kennis. Dat zit allemaal in de geest van de mens, als de mens zich zal openen voor de uitgebreidheid die de geest voor de mens heeft. De mens, of mensen op Aarde, omdat de ontwikkeling van zijn geest nu is, moet een tastbare plaats hebben, die ze kunnen aanraken en voelen, zoals een bibliotheek, bijvoorbeeld. Dat is een plaats waar kennis is. Dat is opgeslagen. Daar kun je naar toe gaan. Dus is het een uitvoerbaar iets dat alle kennis voor de mens, en van de hele schepping, alle kennis van de Aarde en het universum een opslagplaats op Aarde heeft. En die zit in de Piramide. Zou de mens in staat zijn om zijn geest tot volle capaciteit te openen, dan zou hij weten dat alle kennis in hemzelf zit. 
D: Ja, dat is waar. Ik heb in mijn werk gemerkt dat het er door die methode uit gehaald kan worden. (Ja) Maar bewuste mensen realiseren zich dat nooit. Dat gebeurt alleen als ze in trance zijn en onderbewust werk doen.
C: Dat is waar. En daarom werd jij uitgekozen om de mensheid op Aarde te laten zien dat dit een manier is om zijn geest zich te laten uit te breiden, te weten dat alle kennis die is, van binnen zit. Het gaat om het in staat zijn om de manier te vinden om die kennis eruit te halen. (om te tappen uit die kennis). En door je methodes laat je zien dat dit gedaan kan worden. Er zullen mensen zijn die dit niet geloven, maar als je begint om informatie door je heen te laten stromen op de wijze waarop je in staat bent dat te doen, dan zal de aanvaarding op een grotere schaal zijn.  En uiteindelijk zullen meer en meer mensen in de tijd dit als een manier aanvaarden om in staat te zijn toegang te krijgen wat in iedereen zit. En misschien in een toekomstige tijd – hopelijk in de nabije toekomst- zullen mensen in staat zijn om te tappen uit  dit soort kennis op een meer bewust niveau. 
D: Dat heb ik altijd geloofd. Dat de kennis niet werd vernietigd omdat de mensen in al die eeuwen dood gingen. Het zit nog steeds opgeslagen in de onderbewuste geest. 
C: Het is opgeslagen in het cellulaire niveau van het DNA. Dus zelfs als een persoon misschien de overgang maakt van stoffelijk lichaam naar een zuiver energie lichaam – wat ik ben- je nooit vergeet. 
D: Dus het is altijd beschikbaar als je eenmaal de methode vindt om er contact mee te leggen. 
C: Ja. Het zit in alles. De informatie is er. 
D: Ik heb vaak gedacht dat de piramides en de monumenten in Peru –die ik net bezocht heb – veel ouder waren. 
C: Macchu Picchu?
D: Ja. Daar ben ik geweest. Ik kon daar een combinatie van structuren zien waarvan ik dacht dat die uit verschillende perioden kwam.
C: Er zijn verschillende tijdsperioden in Macchu Picchu. Enkelen zijn nieuwer dan andere. Het is alsof daar twee beschavingen waren.
D: Dat is wat de sjamaan ons vertelde. Dat de Inca’s niet de belangrijkste bouwde met de enorme blokken.
C: Dat is juist. De Inca’s kwamen vele generaties, vele, vele, vele, vele jaren later nadat de originele – ruïnes, zoals je ze nu kent – door beschavingen, …de steden werden gebouwd. Die werden veel, veel vroeger dan die van de Inca’s gebouwd. De Inca’s bewoonden die nadat de andere beschaving de planeet al had verlaten. 
D: Dat heb ik gedacht. Dat is wat ook de sjamaan geloofde. Dat de Inca’s kwamen en alleen gebruikten wat zij vonden.
C: Ja. Ze vonden een hele aardige behuizing. En dus zeiden ze: “Waarom zouden we nog iets creëren als het al voor ons is gecreëerd.”
D: En sommige van de gebouwen die zij maakten waren van een veel mindere kwaliteit. 
C: Dat is correct.. Omdat zij de kennis hadden verloren die de vroegere beschaving had gekend.
D: Wat gebeurde er met de oorspronkelijke bewoners? Ze schenen gewoon te zijn verdwenen en hadden hun steden achtergelaten. Niemand wist wat er met hen was gebeurd.
C: Zij waren geëvolueerd naar een trillingsniveau waarin ze niet langer meer een stoffelijke vorm nodig hadden. Ze hadden zo’n niveau van zuiverheid bereikt dat ze zuivere energie werden. En gewoon, zoals je zou zeggen “verdwenen”ze uit de massa, of uit de dichtheid van het menselijke lichaam. Of uit de stoffelijke vorm zoals jullie die kennen. Deze steden werden gebouwd door mensen die Atlantis overleefden en naar Peru migreerden. Dus waren die al op een hoger geëvolueerd niveau. Toen ze op deze planeet kwamen zaten ze al op een hoger niveau. En zij die er toen uit gingen  en andere gemeenschappen schiepen, en andere beschavingen, verloren wat van dat hogere vibrationele niveau omdat ze zich afscheidden van het geheel. Het geheel dat de beschaving is die ze was. Zoals die werd gecreëerd toen ze van de sterren terug kwamen. En toen zij eruit gingen en andere gemeenschappen schiepen en andere kleine beschavingen, zoals je dat zou noemen, begonnen ze hun hogere vibraties te verliezen. Hun vibraties werden lager en daarom werden ze dichter en dichter. Totdat we de dichte stoffelijke vorm hebben, zoals jullie die heden kennen.
D: De hoog geëvolueerde mensen verhoogden min of meer hun vibrationele standaard naar waarin ze net veranderden?
C: Ze veranderden totaal van vorm. Er was geen dichtheid meer. Ze werden licht
D: Bestonden ze nog op Aarde toen ze in licht veranderden?
C: Ze bestaan heden nog.
D: Waarom kunnen we hen niet zien?
C; Omdat ze op zo’n hoge frequentie van energie vibreren, dat ze niet langer meer een stoffelijke vorm nodig hebben, zoals jullie die kennen. En dat is geen zichtbare vorm.
D: Maar wat doen zij? Leven ze nog een leven?
C; Ze leven nog steeds een leven. Ze kunnen vaak een spirit gids zijn, als je weet wat een spirit gids is. Als een wezen of een energie aan je zou verschijnen, is het zeer mogelijk dat het een zou kunnen zijn die een zodanig niveau heeft bereikt dat ze worden wat jullie een “opgestegen meester” noemen. Deze hele beschaving als groep was een eenheid. En als eenheid evolueerden ze naar een plek waar ze niet langer meer een stoffelijk lichaam nodig hadden. 
D: Wat gebeurde er met de lichamen toen zij evolueerden?
C: De lichamen verdwenen gewoon.
D: En de plek waar ze naar toe gingen, was dat als een land, een stad?
C: Ja, ze kunnen in elke stad zijn. Elke stad, elke plaats kan hun thuis zijn. Ook zijn er wat jullie “etherische steden” zouden noemen. Steden net als jullie steden, alleen zitten ze op een vibrationeel niveau die op een hogere toon zitten, die mensen, zoals je dat weet, die je niet kunt zien. Maar zij bestaan.
D: En ze bestaan in die lichtvorm?
C: In lichtvorm, ja. Als je in staat bent om je bewustzijn op te heffen naar zo’n niveau dat je niet langer meer een dicht stoffelijk lichaam behoeft, dan zou je in staat zijn om die steden te zien. Je zou in staat zijn om erin en eruit te gaan en je dagelijkse leven te leiden met wat je ook doet, alsof je in een dichte vorm zat. Maar dan is je vibrationele niveau van zo’n zuivere gedachte, zal ik zeggen. Je gedachten zijn zo zuiver. Je leven is dan zo zuiver, dat het allemaal positief is. En je bereikt een niveau waar je sensitiviteit en je vibratie, je energie niveau op zo’n hoge toon is, dat je dit niet langer meer nodig hebt. Dus dan ga je naar die plaats, wat nog steeds in bestaan is.
D: Maar in die plaats, is het dat je niet sterft, als je zuiver licht bent
C: Nee, dan sterf je niet. Je sterft nooit. Zelfs in de dichte vorm sterf je niet. 
D: Ik weet dat je alleen van vorm verandert.
C; Ja, je verandert eenvoudig in een andere vibratie. En er is een mogelijkheid dat je op een bepaald moment naar die vibratie kunt gaan. je kunt transcenderen. Omdat ook al verlaat je een dichte, stoffelijke vorm, zoals je die kent, dan heb je nog fasen waarin je kunt groeien en je ontwikkelen naar andere vibrationele niveaus. Er zijn heel veel verschillende niveaus van vibratie. 
D: Dan, zelfs op dat niveau, als ze zijn getranscendeerd en daar naar toe gingen en masse, hebben ze dan nog karma om op te lossen?
C: Als je dat niveau van vibratie hebt bereikt dat zou dan ver voorbij de vijfde dimensie zijn, als je aan dimensies denkt. Je hebt dan alle karma afgewerkt dat zou moeten worden afgewerkt. Dus als je op dat niveau komt in dat niveau van vibratie, dan is er geen karma. 
D: Dan zouden ze daar de hele eeuwigheid kunnen blijven?
C: Zo lang als ze dat willen. 
D: Zelfs als ze niet sterven, konden ze dan beslissen om verder te gaan en om iets anders te gaan doen?
C; Ze konden besluiten om terug te gaan naar de stoffelijke vorm. Dan zeggen ze: “Nou, hie, dat was zo leuk, waarom proberen we dat niet nog eens?”
D: Maar dan kunnen ze weer in karma terecht komen.
C: Dat is een mogelijkheid, ja. 
D: Ik probeer dit samen te vatten met enkele andere dingen die ik heb gehoord. Is dit anders dan op het spirit niveau waar mensen naar toe gaan als ze op Aarde sterven en het stoffelijke lichaam loslaten. Is dit een andere plaats waar deze wezens zijn? 
C: Dat kan hetzelfde zijn. Dat hangt af van de groei van hun spirit. Als het iemand is die pas een overgang heeft gemaakt, dan konden ze op het vibrationele niveau zitten waar die gemeenschap is. Of het kan meer groei kosten om naar die plaats toe te gaan.  Dat hangt af van de status van verlichting waarin die persoon zit in de tijd van zijn overgang.
D: Dan, het grootste deel van de mensen op Aarde vandaag, als zij sterven en het lichaam verlaten, werken hun problemen van karma nog af, dus moeten ze nog heen en weer gaan. Dus kennelijk kwamen die mensen in Peru uit een andere plaats toen zij overgingen. 
C: Ja. die groep was een beschaving die het deed in groepsvorm in plaats van in individuele vorm.
D: Dus dat is waarschijnlijk wat wij proberen te verkrijgen, om dat niveau te bereiken waarop we niet langer meer hoeven terug te komen. 
C: Dat is het uiteindelijke doel.
D: Ik heb gehoord dat het uiteindelijke doel is om terug te keren naar de Schepper, om naar God terug te keren. 
C: Daar gaat het allemaal om, om naar het licht te gaan waar de bron is, en dat is wat je God noemt. 
D: Ja, er zijn verschillende namen voor Hem. 
C: Veel verschillende namen. Zo is het wat jij het wilt laten zijn voor jou. 
D: Dan die mensen, ik denk dat je zegt, dat die zijn zo dichtbij als je kunt zijn, bij de Schepper. 
C: Heel dichtbij. Heel dichtbij. Omdat een beschaving met een groepsvorm ging, en ze gingen als een, zonder afgescheidenheid, van wat je zou zeggen, de boezem van God. En dat is een zijn met God, of een zijn met alles, een zijn met alles dat is… Alles zijn dat is. Omdat het uiteindelijke doel is om een te worden met God. En je bent niet een met God als je je realiseert dat er afscheiding is, omdat de mens zo hard heeft geprobeerd om zich af te  scheiden van God. Het uiteindelijke doel van de ziel is om terug te zijn bij God, vanuit wie wij kwamen vanaf het begin. 
D: Ja, dat heeft zin voor mij. Zijn er nog andere beschavingen die deze overgang en masse hebben gemaakt?
C: Velen hebben dat gedaan.
D: Het klinkt alsof de mensen van Atlantis gewelddadig stierven. Dus dan zijn dat andere omstandigheden als we massale rampen hebben.
C: (onderbrak) Ik wil een ding over massale rampen zeggen. Het is een beschaving, of het is een groep mensen, die zielen, deze wezens kozen dat in die tijd als een manier om naar een ander niveau te gaan. of naar een andere plaats waar ze op een andere manier konden groeien. Het is een keuze.
D: Zoals je ziet heb ik veel vragen.
C: Ja, die heb je.  Je hebt heel goede vragen. En daarom ben je uitgekozen. En dat is waarom wij de kennis met je willen delen, zodat de mensheid, zoals je dit heden weet, informatie zal hebben met de geheimen die waren afgesloten van onszelf. Wij willen meer met jou praten. Clara doet veel wat jij doet, maar van een ander soort. En jij zult het aan de mensheid rapporteren. Zij komt in contact met mensen, krijgt informatie en geeft dat aan ons door. En daarom is het dat jou veel gevarieerde en verschillende mensen gestuurd worden om er jouw informatie door te krijgen. 
D: Maar de informatie wordt gecompliceerder terwijl ik werk.
C: Dat komt omdat je meer deuren opent. En als je jezelf toestaat meer deuren te openen en als je door die deuren heenstapt, dan gaan er weer andere open, zodat andere werkelijkheden en veel meer gecompliceerd materiaal aan je gegeven zal worden. Het zal een eer zijn om dat met jou te exploreren. 
D: Ik zal nooit proberen om jullie vertrouwen geweld aan te doen.
C: We weten dat of anders zouden we niet naar jou toekomen. 

Ik oriënteerde Clara terug naar het heden en bracht haar weer naar vol bewustzijn. Terwijl ze wakker werd beschreef ze haar gevoelens terwijl ze sprak. 

C: Ik had het gevoel dat ik in het nu was. Ik voelde  alsof ik in toekomstige tijd was, in het verleden en in het nu. Het was net dat alle tijd nu was. 
D: Het was allemaal gecombineerd. Een soort van alsof je gespleten was?
C: Nee, het voelde niet gespleten. Het voelde zelfs erg vereend, het zijn in de toekomstige tijd en toch in de antieke, heel verre verleden. Vele, vele beschavingen geleden. Het voelde dat deze entiteit geen tijdsgrenzen kende. Het was alsof alle tijd nu was.
D: Nou, zo zie je hoe we op die manier  informatie kunnen krijgen, want dat heeft dus geen enkele grens. 

Er was een ongewoon geval na deze sessie. Clara ging terug naar haar hotelkamer. Na enkele minuten belde ze me op en vroeg of ik in haar kamer wilde komen. Toen ik daar was, liet zij me de achterkant van haar nek zien. Toen ze haar haar borstelde, had ze een rood merk in haar nek gezien. [er zaten in de badkamer twee spiegels naast de middelste. Ze droeg haar haar omhoog gebonden met een pony] Het rode teken ging minstens vijf centimeter diep haar  haarlijn in en twee centimeter daaronder. Daarom zag ze het.
Ik haalde mijn camera en nam er wat plaatjes van. Niemand had dit kunnen doen op dat deel van haar lichaam, omdat ze volmaakt stil op een kussen had gelegen.  En niets had die irritatie kunnen veroorzaken. Ze zei dat het geen pijn deed en niet jeukte. Het was alleen rood en ze was er nieuwsgierig naar. Dit kon hetzelfde zijn als dat van andere mensen waar ik mee heb gewerkt, bij wie merktekens en vlekken verschenen op hun lichaam toen ze met dit soort energie hadden gewerkt. Deze gevallen werden gerapporteerd in ‘De Custodians’. 



Het contact met een planeet die alle kennis bewaart, en altijd nog meer verzameld, lijkt heel erg op verslagen van mijn andere subjecten die gezegd hebben dat ze reporters zijn. Veel mensen  hebben inplanten in hun lichaam die werken als overbrengers. Alles dat ze zien, horen en voelen wordt naar computeropslag gestuurd die de geschiedenis van onze planeet Aarde vastleggen.  Zijn dit twee aparte projecten, of zijn ze op een of andere manier aan het geheel verbonden? Ik heb ontdekt dat een van de voornaamste functies van het onderbewustzijn, of misschien wel onze ziel het verzamelen is van informatie uit alle levens die we ooit leven. Ons uiteindelijke doel is om terug te keren naar de Bron/Source, naar ons concept van God, de Schepper. Als we alle reizen en avonturen door al onze vele diverse levens heen hebben gedaan worden we verondersteld terug te keren naar de Schepper met onze bijeen gegaarde kennis. Dan wordt dit geabsorbeerd. Op deze wijze worden we gezien als cellen in het lichaam van God.
Kennis en informatie schijnen het hoofddoel te zijn van de menselijke soort en dus is niets goed of fout. Het is alleen maar positief en negatief. We trekken er tussen uit en dat stelt ons in staat om elk karma af te werken zodat we onze opdrachten kunnen voltooien en terugkeren naar waar we eens vandaan kwamen. In dat opzicht, is onze laatste analyse, is alles dat we hebben en zijn de som van onze ervaringen en onze kennis. 



Een verontrustende gedachte ging door mijn geest toen ik hoorde dat de gehele beschaving in Peru en masse was getranscendeerd naar een hogere vibratie, zodat ze onzichtbaar waren. Er werd gezegd dat dit in het verleden ook met andere beschavingen was gebeurd. Er wordt nu veel gesproken over de huidige dag waarop de Aarde haar vibratie verandert en naar een hogere vibratie gaat en van dimensies verandert. Dat er sommigen zouden meegaan en sommigen worden achter gelaten, en dat zij die achterblijven nooit zullen weten wat er gebeurde. Is dit hetzelfde als wat er gebeurde met die beschavingen in het verleden?  



Winny: dit boek werd geschreven uiteindelijk in 1999. Dolores noemde het toen ’verontrustend’ . Inmiddels zal ze het verheugend vinden en zich geen zorgen meer maken over ‘achterblijvers’.  


ATLANTIS

Dolores:  Een belangrijk mysterie dat het denken van de mensen al eeuwen heeft doen watertanden is het bestaan van de beschaving van Atlantis. Velen hebben het alleen maar een mythe genoemd, een legende, maar toch is het blijven bestaan. Ik zelf heb altijd gedacht dat zelfs een mythe of een legende een basis van waarheid heeft en ik heb deze tijd steeds weer geverifieerd in mijn werk met hypnose. 

Als mijn subjecten in de diepste staat van trance zijn kunnen we direct het onderbewustzijn op veel manieren binnengaan. Ik heb ontdekt dat alle kennis beschikbaar is als je eenmaal uit de wijsheid kunt tappen van de onderbewuste geest. Vaak wordt de persoon de informatie direct gegeven via vorige levens en andere keren worden ze naar plaatsen gebracht waar ze de informatie kunnen binnengaan en voor zichzelf interpreteren.  Dit wordt vaak gedaan door de Library, de Bibliotheek, binnen te gaan aan spiritzijde. 
In dit prachtige gebouw is alle kennis dat ooit heeft bestaan, en alles dat zal bestaan, gevat op iedere denkbare plek.  Dit is mijn favoriete plaats in de spirit wereld omdat ik altijd aan het zoeken ben naar “verloren” kennis. Deze plaats wordt gewoonlijk gemanaged door een bewaarder wiens taak het is om hen die toegang willen hebben ‘te screenen’ en om vast te stellen welke bedoeling zij hebben. Mij is verteld dat ik toegang kan krijgen tot alles dat ik wil omdat ik bewezen heb dat ik de informatie zo feitelijk doorgeef als ik kan, zonder die te censureren of te vervormen. Natuurlijk is er altijd informatie die niet kan worden gegeven, omdat het denken van de mens in die tijd er nog niet mee kan omgaan. Alhoewel ik gemerkt heb dat in mijn regressie werk van meer dan 20 jaren, er nu informatie doorgelaten wordt die in de eerste dagen van mijn werk verboden was.  Dit geeft me de hoop dat het denken van de mens eindelijk genoeg ontwikkeld is tot op het punt dat het gecompliceerde concepten kan  omvatten. 

In al die jaren dat ik een subject in dat diepe niveau van trance had, moest  mijn nieuwsgierigheid zo veel mogelijk vragen stellen als ik kon over vele, vele onderwerpen. Als ik toegang krijg tot kennis zal ik die gelegenheid nooit aan de kant zetten. De informatie van dit deel kwam in vijftien jaren naar voren. Ik zette het aan de kant en bleef het verder opstapelen totdat het nu tijd is om in dit boek te zetten.(‘Convoluted Universe’) 
Sommige informatie over het onderwerp Atlantis kunnen op het eerste oog tegenstrijdig zijn. Maar daar ben ik het niet mee eens, omdat ik denk dat de diverse mensen het op verschillende tijden in het bestaan zagen. Ik heb ontdekt dat Atlantis niet een enkel continent was, geen stad of plaats. Het was een naam die in die tijd werd gegeven aan de wereld als geheel. De naam begon te horen bij het meest ontwikkelde deel van de beschaving. Maar de hele wereld zat niet op hetzelfde niveau, net zo als dat van ons in deze tijd. Deze opmerkelijke beschaving bestond duizenden jaren, dus die onderging veel veranderingen toen dit naar de hoogste ontwikkelingen steeg waartoe de mensheid in staat was te bereiken, en toen daalden ze af in een geleidelijke verslechtering en val. Men hoeft alleen maar naar de geschiedenis van onze eigen wereld te kijken in de voorbije duizend of twee duizend jaren om een parallel te zien. Onze wereld heeft ook een myriade veranderingen ondergaan en ontwikkelingen, sommige goed en sommige niet zo goed. 

Mij is verteld dat veel, veel mensen die heden leven ook leefden in de tijd van Atlantis. We zijn terug gekeerd naar de huidige tijd omdat de mensheid opnieuw die afgrond bereikt die onze wereld in de zelfde diepte kon storten die Atlantis opeiste. Werkend als een spiraal, heeft de tijd in onze tijd gelijksoortige omstandigheden  gebracht. En wij gaan het zelfde pad naar beneden, (dit schreef Dolores in 2000. Het is inmiddels veranderd.w.) Wij zijn terug gekomen om veilig te stellen dat de mensheid niet opnieuw dezelfde fouten maakt. Door in deze roerige tijden te leven kunnen we karma ‘terugbetalen’ dat normaal tien levens nodig heeft. Dus kwamen we allemaal vrijwillig hier om in deze tijd te zijn.

Brenda gaf ons informatie over Atlantis in zijn glorie dagen voordat het begon te verslechteren. 

B: De geschiedenis an Atlantis strekte zich vele duizenden jaren uit. We konden beginnen je de algemene termen te geven van hoe de dingen zich ontwikkelden. En later, als je meer details wilt, konden we ze organiseren en ze aan je geven in de diverse aspecten van de geschiedenis. 
D: Was dit de eerste ontwikkelde beschaving op deze planeet of waren er nog anderen voor deze?
B: Dat is moeilijk te zeggen, ze reiken zo ver terug. Het lijkt dat voordat Atlantis opkwam, de voornaamste beschaving op deze Aarde uit de galactische gemeenschap kwam die de mensheid hielp. Zij hielpen Atlantis zich te ontwikkelen, zodat de mensheid hun eigen beschaving ging ontwikkelen. En dat is wat de mensheid moest doen om uiteindelijk bij de galactische gemeenschap te kunnen komen. Ze waren ondersteboven omdat toen Atlantis verwoest werd, de mensheid op de rand stond om bij de galactische gemeenschap te komen. En toen het werd verwoest, schokte dit de mensheid zo ernstig en wierp hen zover terug, dat ze zich niet meer bij de galactische gemeenschap konden voegen.
D: Waar wil je beginnen?Ik wil de dingen altijd op volgorde. Dat maakt het makkelijk voor me.
B: Ja. Zoals ik net zei, het waren diverse settelingen van de totale galactische gemeenschap die Atlantis hielpen om te kunnen beginnen. Ze hadden de mensheid gade geslagen en probeerde hen te helpen ontwikkelen, maar ze bleven zelf eigenlijk verborgen. De mensheid deed basische dingen zoals landbouw en ze hadden vuur, en ze bouwden eenvoudige steden. En ze voelden dat de mensheid ver genoeg was ontwikkeld om de kennis te hanteren dat er anderen waren die niet van de mensheid waren. Ze zagen dat er een groep in Atlantis was die het meest ontwikkeld was. Zij hadden de hoogst ontwikkelde beschaving met de productie van goederen en kunst en literatuur en dergelijke. Een heel wellevend soort mensen. Die begonnen de mensen te helpen om de beschaving verder te ontwikkelen. Ze hadden een manier om deze mensen te stimuleren zodat ze in een sneller tempo met uitvindingen konden komen. Ze kenden het soort energie dat bevorderlijk was voor creatieve gedachten. En ze stimuleerden het denken van de mensen met deze energie. Toen ze zagen dat dit werkte, begonnen ze dit in andere beschaafde centra van de wereld te doen, en daardoor kwamen andere beschavingen omhoog. Je vroeg specifiek naar Atlantis, dus probeer ik bij dat verhaal te blijven.
D: Was Atlantis alleen een plaats? 
B: Het begon in een plaats, maar toen de beschaving begon te groeien, werd de invloed verspreid. En wat als Atlantis werd beschouwd  begon meer in te houden dan alleen het land dat oorspronkelijk Atlantis heette. Zijn beschaving verspreidde zich dermate dat wat er ook onder de invloed van zijn sfeer kwam ook werd gezien als deel van Atlantis.
D: Zijn we juist om dat zo te noemen?
B: Het is een goede naam. Het is een correctie van de originele naam. Zoals je weet als er een beschaving over een groot gebied is verspreid, komen er verschillende dialecten in de hoofd  taal. En in het dialect dat zich in het zuiden verspreid, werd de naam meer uitgesproken als Atlanta, en dat is een verder veranderde uitspraak in jullie taal, dus… Maar het is accuraat genoeg dus…. Het was een directe vooruitgang, en dat is geen probleem met betrekking tot de naam van de beschaving waar ik over spreek. 
D: Er waren andere beschavingen maar je wilt nu in deze ene zoemen? 
B: Jij scheen de informatie over deze ene te willen hebben. Dus nu geef ik aanwijzingen naar die andere beschavingen. De ontwikkeling was gelijkmatig in al die beschavingen. Atlantis liep wat voorop omdat zij zich eerst begonnen te ontwikkelen. Maar de andere beschavingen ontwikkelden zich ook, dus ze konden allemaal samen werken. Dit was nodig ten goede van de mensheid. Dus de beschaving ging verder vooruit. De mensen waren een aardig volk. Ze waren in het algemeen gelukkig, hadden goede eigenschappen. Ze waren ook emotioneel gelukkig als wel stoffelijk gezond, en dat hielp om van hen een eerlijk/fair volk te maken. Ik bedoel niet noodzakelijk licht/blond, maar als in aardig. Jullie taal is heel onprecies met zijn beschrijvende woorden. 
D: Ik weet het. Dat heb ik eerder gehoord. Hadden ze ook algemene kleuren of kenmerken die overheersend waren?
B: Niet echt. Eerst wel, ja. En toen ze zich verspreiden kwamen ze in contact met andere mensen. Toen werd het een algemeen mengsel net als het in jullie land is. Ze konden zeggen wat iemands algemene voorouders waren, waar soms hun voorouders vandaan kwamen, door welke kleur ze hadden. Maar het maakte hen niet uit en dus maakten ze er ook geen zorgen over. Ze begonnen eigenlijk met roodachtig blond met een paar bruinharigen. Van een licht olijfkleurige teint….   Br. ging verder met de beschrijving……….
B: Ze baseerden hun cultuur niet op metaal., zoals die van jullie doet. Ze geloofden in het gebruik van materialen die dicht bij de originele conditie waren zoals ze die verkregen. Dus gebruikten ze veel steen en klei voor hun gebouwen. En hun wetenschap ontwikkelde zich direct in het manipuleren van energieën, dus konden ze alle soorten energie manipuleren, ook inclusief de zwaartekracht. En dus waren ze in staat om gebouwen op te richten door enorme steenblokken te gebruiken en voor jullie schijnt dat nu onmogelijk te zijn, met de grondslagen en mind-set (de manier van denken) van jullie beschaving.
D: Ze gebruikten toen geen machines of equipment?
B: Correct. Omdat het niet nodig was. Ze wisten hoe deze energieën te manipuleren terwijl ze gewone en eenvoudige instrumenten gebruikten die onmogelijk leken om zulke dingen mee te doen.
D: Hadden ze daarvoor veel mensen nodig om dat te doen?
B: Dat hing af van wat er gedaan moest worden. Gewoonlijk kon een persoon dit doen met instrumenten die bij de hand waren maar het moest ook de toestemming van allen hebben, zodat de energie kon stromen in een positieve richting. 
D: Iedereen hoefde zich niet te concentreren of energie te sturen?
B: Nee. Maar het moest wel hun algemene instemming hebben, zodat ze de energie niet zouden blokkeren door niet eens te zijn met wat er gebeurde. Het is net als jullie concept van positief denken. Je hoeft je niet te sterk te concentreren om positief te denken. Het is gewoon een algemene mind-set die je probeert te bereiken. In het proces om deze energie te leren kennen en te manipuleren ontwikkelden ze hun psychische vaardigheden ten top. Dus veel dingen waar onze beschaving van afhangt waren gewoon niet nodig in hun beschaving. Dingen zoals een telefoon, of zo. De administratieve soort dingen waren heel direct omdat de mensen door telepathie konden communiceren en hun instemming gaven. En dat is bijna onmiddellijk en dat haalt veel problemen weg die in de moderne wereld bestaan.
D: Was dit de enige manier waarop ze communiceerden?
B: Nee. Ze communiceerden ook verbaal, maar het was een mengsel van beide ze maakten geen verschil om verbaal  of mentaal te communiceren, want dat deden ze tegelijkertijd. 
D: Was dit iets dat ze moesten leren of kwam dit heel natuurlijk?
B: Alle menselijke wezens hebben hier een natuurlijke voorkeur voor. Dit was in het ras opgenomen, maar het ging ook om het te ontwikkelen. Bijvoorbeeld, alle mensen hebben in het algemeen handen met vijf vingers en die kunnen allemaal heel delicaat en manipulatief werk doen maar alleen als je de spieren ontwikkelt om de handen te gebruiken.  Dat is het zelfde met psychische vermogens, maar de enige manier om dit te ontwikkelen is om het te gebruiken.
D: Dus dit is iets dat heel natuurlijk kwam voor deze mensen?
B: Nee, ze moesten het ontwikkelen. Het werd wel gezien als een deel van het normale proces van volwassen worden, maar ze waren er wel meer bewust van dan de mensen daar heden van zijn. Ze zagen dit als een normaal deel van de ontwikkeling van een kind, net zoals de spier vaardigheden moesten worden ontwikkeld. Ze negeerden de tekenen er niet van, zoals ze vandaag worden genegeerd. Het wachtte daar om te worden ontwikkeld. Maar je moet er aan werken, net zo dat je moet werken aan het leren hoe je moet lopen. Het vermogen was er altijd maar het kostte hen een tijdje om zich te realiseren dat het er constant is. De mensen van vroeger bouwden erop om te overleven maar die wisten niet wat ze aan het doen waren. Later toen de mensen beschaafd werden, vergaten ze dat heel vaak, maar het was er nog wel. en toen de beschaving zich ontwikkelde met behulp van de galactische gemeenschap, realiseerden ze zich pas dat het iets was dat kon worden ontwikkeld. Hun wetenschap wees erop dat ze een harmonieus geheel moesten zijn, in het algemeen in harmonie met het universum. En dit is deel van jezelf. En als dit niet is ontwikkeld, dan kom je niet in balans en kom je niet in een harmonieus geheel. Met de zeldzame gelegenheid dat iemand ziek werd, kon hun psychisch vermogen hen helpen om te lokaliseren waar ze uit balans waren met de basische energie niveaus van het universum. En zo gebruikten zij hun psychische vermogens op talloze wijzen in de kleinste details van het dagelijkse leven. We konden hier een lange tijd zijn om al die verschillende manieren op een lijst te zetten waarbij zij hun psychische vermogens konden gebruiken. De psyche is veel handiger dan de geest/het denken, alhoewel het wel via het denken functioneert. Het is een ander aspect van de hersenen dan het denken is. Denken en psyche zijn twee verschillende aspecten die door het orgaan werken dat het brein heet. Een is basisch en zorgt voor de benodigdheden van het leven en de ander voegt details toe en finishing touches. Het kan zeer precies werken en dingen doen waar het denken niet toe in staat is, omdat dit niet fijn uitgekiend is. 
D: Was, in die tijd, het grootste deel van de mensen in de wereld op deze manier ontwikkeld?
B: Die uit die beschaving, ja. Degenen in de bossen achteraf hadden hun psyche niet zo sterk ontwikkeld. Ze bouwden erop als op een instinct. 


Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment