Tuesday, April 30, 2013

Dolores Cannon - Deel 7


DOLORES CANNON

"Eerste probeersels".


Deel 7   
Omdat dit de eerste ‘probeersels’ waren die Dolores deed met Suzanne, en al in maart 1987, waren er ongeveer 10 mensen, onderzoekers, aanwezig van MUFON(UFO vereniging) om dit mee te beleven. Suzanne had last van het licht en daarom zetten ze de deur van de badkamer open met het licht aan en deden het licht in de kamer uit. Suzanne was nerveus. Maar Dolores ging verder: 

D: Ik zal tot drie tellen en bij het getal drie zullen we terug zijn bij de vorige scene. 1, 2, 3 we zijn daar terug. Wat doe je en wat zie je?
Dolores werd verrast door de commanderende toon van de stem”Wees specifiek!” . Het was bijna alsof we ergens waren binnengedrongen of iemand hadden onderbroken. Ik was even van mijn stuk.
D: Wees specifiek? All right. De vorige keer probeerde ik meer uit te vinden over jullie en jullie toestel.
De stemming veranderde plotseling en de toon van de stem werd heel zacht “Wat wil je weten?” Toen luider en bijna ongeduldig: “Welke informatie zoek je?”
D: Je vertelde me dat het toestel waar je nu in zit, maar een ruimte heeft. Is dat juist?”
S: Die je eerder noemde?
D: Ja. Of, waar zijn we nu? 
S: Ik ben in een toestel. Ik zit niet altijd in het zelfde toestel waar we eerder over spraken. Ik verplaats me, bij gelegenheid. Dus sommige toestellen worden voor verschillende doeleinden gebruikt.
D: Die waar je nu op bent, waar wordt die voor gebruikt?
S: Die kun je als een “scouting craft” noemen. “(Verkenningstoestel). Deze wordt gebruikt om te observeren. Ik probeer met haar(Suzanne) onderbewustzijn te spreken. Het is een beetje zich aanpassen voor haar. De energie is anders en zij probeert zich aan te passen.
D: Okay. Maar denk eraan, geen schade aan het voertuig.
S: No harm.
D: Het kost even om er aan gewend te raken, niet? 
Hij had kennelijk geen zin in kletspraat maar wilde direct tot zaken komen. S: Wat wil je weten?
D: All right. Je zei dat het toestel voor scouting wordt gebruikt? Welk soort bedoel je?
S: (Mechanische stem) Om waar te nemen, om wezens te monitoren. Alle soorten levensvormen. 
D: Waarom doen jullie dit?
S: Deze gegevens worden vele lichtjaren verder door gestuurd voorbij deze planeet naar een thuisbasis planeet. Dan wordt dit weer geanalyseerd door andere wezens daar. Ik zend dit alleen door. Ik probeer zoveel mogelijk informatie te krijgen als ik in staat ben om te communiceren. We hebben een communicatie apparaat die dit makkelijk voor ons maakt om informatie lange afstanden verder te zenden. 
D: Wat voor soort apparaat is dit? Hoe krijgt dat energie/power?
S: Het is waarschijnlijk moeilijk voor je omdat totaal te begrijpen Wij zijn wezens die zeer telepathisch zijn. We kunnen mentaal informatie heel ver weg doorzenden, maar we hebben ook een geluidsapparaat. Een vibrationeel geluid wordt uitgestraald en verzonden. Geluid reist verder dan jullie misschien ontdekten. Er zijn manieren om dit verder te sturen. We hebben een buis van een metaal-achtig soort substantie. Er wordt vibrationeel geluid erin geduwd en er door naar buiten geduwd. Dat moet wel in een bepaalde richting worden gefocust, naar een bepaalde locatie, een bepaalde vibrationele plek, waar we onze afstemschaal op zetten. en dan wordt het onmiddellijk daar naartoe overgebracht. Er is, wat jullie zouden noemen een beetje een verloop van tijd door de afstand. Soms iets van wat je “dagen” zou noemen voordat het daar feitelijk aankomt.
D: En dit gebeurt, krijgt energie door het geluid dat wordt doorgestuurd? 
S: En een boodschap die in het geluid is gecodeerd. Zoals jullie je Morse code hebben. Kun je dat begrijpen?
D: Ja, doe ik. Alhoewel wij dat geluid niet zouden begrijpen, kan ik het concept wel begrijpen. 

Dolores: Dit was het zelfde concept dat Phil had voorgesteld in ‘Keepers of the Garden’ dat bepaalde alien communicatie via tonen, lange afstanden werd doorgezonden. 
D: Ik denk dat je me eerder vertelde dat er een staak/pole, een antenne achtig ding op de andere planeet is?Is dat juist?
S: Dat is de ontvanger voor die boodschappen. Er is een zender vanuit een pole en een ontvangende – een flagpole(vlag-antenne?)  zouden jullie dat noemen. Een hele grote metalen cylinder. Die wordt naar die precieze locatie gestuurd, naar de exacte zelfde vibratie positie. Daarom zal het daar eindigen en niet verkeerd terecht komen. Zoals een antenne een radio transmissie ontvangt, wordt dit gebruikt op een dergelijke manier. Als een ontvanger die afgestemd is op die frequentie.
D: En je zei dat de informatie gecodeerd was aan de ene kant en dan in jullie files ging en dat jullie registratie bijhouden over verschillende levensvormen/
S: Nou, wij houden geen files bij zoals jullie dat doen. We bewaren dit in onze herinnering  bank. Die informatie als die eenmaal daar is, wordt nooit meer vergeten. Die kan heel makkelijk worden teruggeroepen. We hoeven dat niet in een boek te stoppen. We hebben plekken waar we verschillende soorten dingen opslaan. Ze worden in een bepaalde locatie bewaard, wat je een ondergronds soort container kunt noemen, om ze te beschermen tegen de elementen van onze planeet. 
D: Zit alle registratie van Aarde daar in?
S: We zijn niet bezig met alleen records van de Aarde. We hebben daar wat we willen van de Aarde en van vele andere planetaire stelsels. We krijgen gewoon waar we in zijn geïnteresseerd. We hoeven het niet allemaal. We kunnen al veel bedenken uit de levensvormen hier. Dat is heel makkelijk voor ons. 
D: Is het goed dat andere mensen je ook vragen stellen?
S: Ik wil proberen om die ook te beantwoorden, zo goed als ik kan in deze gecombineerde energie status. 

Dolores: Ik dacht dat de mensen die vragen hardop zouden stellen, maar ze begonnen me briefjes met vragen te geven. En dat was moeilijk te lezen in die half donkere kamer. Ik las de eerste vraag:
D: Hoe kunnen jullie die grote afstanden stoffelijk overstijgen?
S: Er zijn veel verschillende methoden van overdracht. Electro magnetische- , gedachte- en nog andere die dezelfde taak doen. In veel gevallen is er gewoon de overdracht van een dimensionale werkelijkheid naar een volgende. Ook is er gewoon de mentale aanpassing die deze energie in de beheersing laten van degenen die dit schip commanderen om gewoon te doen zoals wordt gezegd.  Dat is, zoals bij gedachte overdracht. Je moet jezelf slechts mentaal in een gebied neerzetten om daar te zijn. Als jullie besef en begrip van jullie werkelijkheden zich verbreedt, zullen jullie zien dat je mentale kracht een directe invloed kan hebben op de stoffelijke objecten om je heen. Dus, als die objecten resoneren in jouw identieke mentale frequentie, dan heb jij absolute controle over dat stoffelijke object.  Jullie wereld, zoals die nu is, is wat verstrooid in zijn frequenties zodat er geen twee resonanties hetzelfde zijn. Maar, als deze materialen in resonantie zijn met die mentale energie, dan worden ze ook overgebracht met die mentale energie. Ze verschijnen en verdwijnen gewoon overeenkomstig die gedachten commando’s  die ze beheersen. Jullie zal die technologie binnenkort worden gegeven (voor gedachte voortstuwing van een toestel). Maar de raad wil beslist niet op dit moment dat jullie deze technologie krijgen, tot aan de tijd  dat jullie naar een meer verantwoordelijk niveau zijn door gegaan. Jullie hebben het bestaan van jullie gehele planeet al in gevaar gebracht met je nucleaire energie. We vragen dat jullie alsjeblieft niet de rest van het universum daardoor ook in gevaar brengen. 
D: Ik lees de volgende vraag voor:  Welk soort informatie verzamelen jullie over de menselijke wezens op Aarde?  (let wel dit werd in 1987 besproken. winny) 
S: Menselijke wezens zijn speciaal en uniek op veel manieren. Daarom proberen wij om ze in deze tijd bij te staan. We zijn ook geïnteresseerd in de planeet zelf, er zijn milieu-omgevingsveranderingen aan de gang. De (Aarde)wezens zijn minder ontwikkeld, soms bijna dierlijk. Maar er is wel veel hoop voor deze wezens. Ze ontwikkeling zich, gaan sneller vooruit, door onze bijstand. Wij hebben al een lange tijd met Aarde wezens gewerkt. Wij beïnvloeden telepathisch, door droomstaten heen, om de mens technologisch en wetenschappelijk vooruit te helpen. Om tot een “volwassen emotionaliteit” te komen. Emoties verwoesten veel voor de mens, totdat hij leert hoe daarvan meester te worden, om ze te beheersen. Hij moet leren hoe hij zich vooruit moet stuwen met zijn positieve energieën, en hoe hij de negatieve energieën kan transmuteren. De negatieve energieën zijn de emoties: boosheid, jaloezie, de soort emoties waar jullie bekend mee zijn. (winny:  die komen voort uit angst ) dat is de mens zijn ondergang. Zij houden de mens terug van zijn vooruitgang. Maar het zal enige tijd kosten voor de hele planeet om tot die verwerkelijking te komen. 
D: (leest voor) Het wezen dat jullie zijn, hebben jullie emoties? 
S: Niet zoals jullie. Er is een gevoel van nabijheid tussen onze wezens, als ze willen wat jullie noemen “reproduceren” (een kind maken) Een wezen zal zich met een ander wezen verbinden voor dit doel. Maar wij zitten niet vast aan die emoties, zoals jullie. Er is geen hechting. We zijn meer onthecht, omdat die emoties een obstakel kunnen zijn voor ontwikkeling.  Het zit niet in onze natuur(aard) om een gevoel ons te laten afhouden van ontwikkeling. Enige andere ruimtewezens zijn wel gefascineerd door die emoties, gewoon omdat zij die niet op dezelfde manier beleven. Die zijn nieuwsgierig maar ook zij zien dit bijna als een obstakel. Ze denken dat die wel nuttig zijn. Dit hangt af van hoe je wilt gebruiken, wat jullie “gevoelens” noemen. Als ze gebruikt worden op een positieve manier dan kunnen ze dat wezen helpen in zijn vooruitgang. Dat is aan het individu. 
D: Ik vroeg me af, of jullie emoties zo begrijpen zoals we ze kennen.
S: Wij observeren die in andere wezen. We begrijpen voldoende voor wat we moeten weten. Maar we zien mensen als energiekanalen, als een energie. Ze draaien vortexen in een menselijk lichaam die allerlei verschillende soorten energie doorgeven (kanalen) die om hen heen zijn. Veel wezens zijn zich hier niet van bewust. 

Dolores:  Doelde hij op de chakra’s in het lichaam? Zie worden vaak besproken als draaiend en die moeten draaien of in harmonie functioneren  om het lichaam een gezonde balans te laten handhaven. 

S: Maar wij denken dat er hoop is voor de mens. Hij is een speciaal wezens. Als hij zijn potentieel kan gebruiken, zijn gaven, en vollediger, dan kan hij op veel manieren zich ontwikkelen die hemzelf en het hele universum voordeel zal brengen. 
D: Dat klinkt erg goed. Zijn jullie seksuele wezens?
S: Wij zijn androgyn. Ieder van ons kan reproduceren, met andere woorden.
D: Daar ben ik nieuwsgierig naar. Bedoel je dat je om de beurt een andere sekse hebt bij de verschillende geslachten, of hebben jullie beide seksen in een lichaam? 
S: Telepathisch in ons geval. We projecteren mentaal een beeltenis van wat moet groeien. Dat is geen groeien zoals in “ouder worden” . Maar er is een zwelling in wat we zouden noemen de “maag/buik “ regio. Het jongere wezens wordt gevormd in een hele korte periode vergeleken met wat een menselijk wezen hiervoor moet uithouden. En als het wezen uitkomt door het gebied van de stomach/maag of buik, zoals jullie dat noemen, sluit het zich direct opnieuw. Er is geen chirurgie of een incisie nodig. Dit wordt allemaal mentaal gedaan. De wezens komen er een beetje kleiner uit. En dan komen ze in een stationaire staat en blijven daar, zo lang als de atmosferische condities op een bepaalde manier blijven.
D: Dan besluiten jullie gewoon wanneer je wilt reproduceren. Het is niet iets automatisch’s? 
S: Het is een wederzijds besluit tussen twee wezens voor wat men wil. We kunnen dit overleggen. Dat maakt niet uit. Maar onze wezens zijn al zeer ontwikkeld, al op jonge leeftijd. Zo gauw als ze kunnen lopen worden hen galaxy kaarten getoond en worden ze onmiddellijk sterrenreizigers. Dat is onze natuur. Wij zijn heel ontwikkeld op dat gebied. 
D: Ik denk dat ik nieuwsgierig ben naar emoties. Hebben jullie een soort van gevoel naar deze jonge, deze kinderen? 
S: Niet op dezelfde manier als jullie dat hebben.
D: Koesteren jullie?voeden jullie
S: Er is een koestering, een leerwens, maar die is niet emotioneel. Die is instinctief voor ons. Het leer instinct. Om de jongere naar volwassenheid les te geven. En onze jongeren leren automatisch wat ze moeten doen. Dit is ingeprent in hun maaksel, waaruit ik gemaakt ben.  Het is gewoon wat je moet weten en de ontwikkeling komt er gewoon uit. Dat is heel makkelijk. Er is een instinct om te leren, om te ontwikkelen. Er is geen koesteringachtig soort instinct. Dat is niet hetzelfde. Alhoewel als iemand van onze wezens is gewond geraakt of beschadigd is geworden, is er een soort gevoel dat wordt uitgezonden. Maar dat is niet echt een verdriet, zoals jullie dat zouden noemen, maar er wordt wel een vibratie uitgezonden. Er is een verlangen van dat wezen om weer compleet te worden maar dat is geen verdriet zoals jullie dat kennen. En soms, als dat mogelijk is, zal er hulp komen om dat wezen te herstellen, als dat gebeurt.
D: Ik probeer te begrijpen hoe jullie hetzelfde zijn als wij en hoe jullie van ons verschillen. Jullie hebben nooit negatieve emoties  zoals boosheid?
S: Nee. 

Dolores: Ik kreeg weer een briefje: Wat is het meest algemene soort wezen dat onze Aarde in deze tijd bezoekt? Een stoffelijk buitenaards wezen? (winny: dit werd dus in 1987 gevraagd, momenteel geldt dit antwoord niet meer. Er zijn er nu honderden andere rassen)

S: De menselijke subgroep van… ik kan geen vertaalbaar equivalent vinden, maar er zijn subgroepen van de algemene categorie van de humanoïde soort. Er zijn velen die identiek zijn aan jullie stoffelijke lichamen. Het inzaaien dat gedaan werd op jullie planeet, was van die  aard. En er zijn degenen die veraf gerelateerd zijn, maar zeer onconventioneel zijn voor jullie standaarden. Dit soort, de verre neef, is het meest overheersend van het type dat jullie planeet bezoekt. De androïden zoals jullie ze noemen, zijn gewoon werkers die vrijwillig voor deze missie kwamen. 
(Een androïde is een kunstmatig, op een mens lijkend wezen, waarbij meestal niet meteen duidelijk is dat het een kunstmatig wezen betreft.)     Ze gingen weg uit het gebied waarin ze waren geprogrammeerd om vrijwillig hun diensten te geven in die “accomplishment” vaardigheid. …… Ik aarzel om het woord “experiment” te gebruiken omdat het resultaat reeds voorspeld en bekend is. Maar, niet te zeggen “missie”, wat het grootste deel van het werk betreft.… …ik ontdek dat ik deze lijn van verhandeling  niet moet doorzetten…. Mij wordt verteld dat er een verkeerd begrijpen ontstaat van de richting die deze bedoeling inslaat. De informatie die werd gegeven werd verkeerd opgebouwd als agressief en niet van helpende aard. Wij willen het idee niet promoten dat we komen als onderwerpers, maar als helpers. 
D: Je zei dat het resultaat al bekend was. Kun je ons vertellen wat dat betekent?
S: Het uiteindelijke resultaat, niet de individuele en persoonlijke resultaten, die ieder van jullie op je eigen manier moet creëren.
D: Wat is het uiteindelijke resultaat?
S: Het omhooggaan van het menselijke ras tot in het universele niveau van bewustzijn. Om broeders te zijn van de sterrenmensen en om niet te onderwerpen of om ondergeschikt te zijn. 
D: Waar lijken de androïden op? 
S: Zij die jij beschreven hebt als met een grijs voorkomen en klein van lengte zijn typisch. De ogen zijn natuurlijk het meest prominent, eenvoudig omdat dit communicatieve ontvangers zijn.
D: Functioneren die hetzelfde als menselijke ogen?
S: In bepaalde mate. Ze zien, maar ze verzamelen meer dan wat jullie noemen dat je zichtbare lichtspectrum is. Ook infrarood en ultraviolet inhoudend.
D: Hebben hun ogen pupillen en functioneren ze net zo als die van ons?
S: Nee, niet zo dat ze zich focussen en lichtvangen. Op die manier zijn ze anders. Ze ontvangen, hun methode van ontvangst is gebaseerd op een ander principe dan wat hier bij hoort.
D: Hebben hun ogen oogleden?
S: Niet zo dat ze ook bedekken. Niet zoals die van jullie doen.

…..    en zo gaat het een tijdje door.  
--------------------------------------------------

Dolores bij de MUFON, met vragen en met Suzanne als de trance-doorgever:  
(Mensen probeerden me vragen te stellen, al fluisterend. Het leidde me een moment af. Het wezen hoorde dit.
S: En de vraag is?
Dolores: Je zei dat je je schip gebruikt voor scouting, verkennen jullie ook andere planeten?
S: Andere planeet stelsels in dit zonnestelsel en in andere zonnestelsels.
D: Hebben jullie ooit intelligent leven ontdekt in ons zonnestelsel, behalve op Aarde? 
S: Oh, ja. er zijn dimensionale wezens. Sommige wezens vibreren heel snel. Je kunt die niet zien met wat jullie “stoffelijke ogen” noemen, maar die zijn er. Sommigen van hen kunnen heel hoog ontwikkeld zijn. En sommigen van hen bestaan zelfs op jullie planeet, waar jullie je niet volledig bewust van zijn. Er is meer bezig, op sommige planeten met levensvormen, die jullie niet met stoffelijke ogen kunnen zien. Als jullie in dezelfde dimensionale reeks zouden zitten, zouden jullie je daar meer bewust van zijn. Zoals mijn voertuig (Suzanne) me vertelt dat er vanavond een gesprek was over de mogelijkheid van leven op de planeet die jullie “Mars”noemen.
D: Is daar leven? 
S: Ja, meer dan een soort. Er is daar intelligent leven. De levensvormen daar die ontwikkeld  zijn, zijn in vormen van lichtwezens.  Er weerspiegelen zich daar verschillende graden licht in hen. Die komen in flitsen van licht. Daarom zijn ze niet altijd zichtbaar, als een wezen van jullie soort. Als die zich in meer lichtvorm willen manifesteren, dan kunnen ze dat doen. Als ze niet gezien willen worden, dan is dat ook mogelijk.
D: dan hebben ze geen stoffelijk lichaam zoals wij dat hebben?
S; Nee, maar er is een dierenvorm die minder ontwikkeld is dan zij. Dat dierenleven is daar met een bedoeling. Het helpt bij… woorden…..(zoeken van woorden)  de substantie waar de planeet van gemaakt is. Hun lichamen zijn gemaakt om milieu condities aan te passen, zonder dood te gaan. Zij zijn daar echter niet de ontwikkelde levensvorm.
D: Is dit gebaseerd op een koolstof soort levensvorm? 
S: Ja, er is een koolstof soort substantie in wat jullie de “atmosfeer”zouden noemen. Het is een mengsel van atmosferische.. chemisch soort….  chemicaliën …. woorden….
D: Ja, woorden zijn altijd moeilijk. Het is mij vaak verteld dat deze taal niet voldoende woorden geeft… Ik heb nog een vraag:  Hebben buitenaardsen ooit geprobeerd om contact te maken met mensen op Aarde die in machtspositie zijn?  
S: Oh, ja, heel vaak. Ze hebben onderhandelingen die al vele jaren gaande zijn.
D: Met wie onderhandelen ze dan?
S: Dat was met regeringsleiders. Dat is altijd met regeringen geweest.
D: Wat beloofden de buitenaardsen als ruil, ruilhandel? 
S: Soms ruilden de regeringen informatie over energie, informatie over medicijnen, of buitenaardse activiteiten of informatie over verloren astronauten.
D: (Verrast) Verloren astronauten?  S: Ja, velen raakten verloren. D: In onze tijd, in onze twintigste eeuw?  S: Sedert 1960 zijn velen verloren geraakt.  D: Hoe kwam dat?
S: Ze werden de ruimte in gestuurd en door fouten in de mechanica van die primitieve voertuigen konden ze niet naar Aarde terugkomen. Sommigen stierven in het toestel. Anderen zweefden doelloos rond totdat ze door andere schepen werden opgepikt en naar andere plaatsen gebracht om ze te bestuderen. Soms werden die individuen toegestaan naar Aarde terug te keren door onderhandelingen.
D: Waren die dan nog in leven?  S: Ja. D: Maar wij, het publiek denken dat we alles wisten over alle vluchten.  
S: Nee. Er zijn heel geheime vluchten geweest in de VS en in Rusland. Andere landen hebben ook geëxperimenteerd: Japan, China, Engeland, Canada. Alle zogenaamde “ontwikkelde” mensen hebben voertuigen gestuurd. (winny: zo dat weten we dan weer!)
--------------------------


Het voorstaande kwam uit het boek Custodians.  
Om weer te geven waar Dolores Cannon mee bezig is/was en wil doen, nu een stuk uit  Convoluted Universe Book Two:   


Nadat Dolores’man Johnny een auto ongeluk had gekregen door een dronken bestuurder, gingen ze in de heuvels van Arkansas wonen. In de Ozark Mountains.. Vijfentwintig jaren bleef Johnny aan een rolstoel gekluisterd, alhoewel hij thuis soms met krukken kon lopen. In die tijd, zei Dolores bleef mijn leven gefocust op Johnny en haar vier kinderen. 

Dolores:  Mijn avontuur in de reïncarnatie door hypnose moest even op de achterbank blijven liggen  terwijl ik me aan mijn nieuwe leven aanpaste. Mijn interesse in hypnose werd niet eerder aangewakkerd totdat de kinderen het huis begonnen te verlaten, gingen trouwen of naar college gingen. Toen sloeg het “lege nest syndroom” toe en werd ik geconfronteerd met de vraag wat ik ging doen met de rest van mijn leven. Ik besloot om iets heel ongewoons te gaan doen, niet wat een ‘normale’ vrouw ging doen in deze omstandigheden. Ik besloot om terug te keren naar hypnose, ook al had ik geen idee van waar ik klanten zou vinden in de heuvels van Arkansas. Ik wist alleen dat dit was wat ik wilde gaan doen.
Maar ik hield niet van die ouderwetse langdradige inductie methodes die in de zestiger jaren populair waren geweest. Ik wist dat er makkelijker en snellere technieken waren. Dus bestudeerde ik nieuwere methodes en ontdekte dat de trance staat geïnduceerd kon worden door verbeelding en visualisatie. Ik wilde me niet langer meer focussen op gewone hypnose  om de persoon te laten breken met gewoontes: om te stoppen met roken, om gewicht te verliezen enz.  Mijn interesse werd aangestoken door reïncarnatie en daar wilde ik me op richten. In de late zeventiger jaren en begin 1980 waren nog maar weinig boeken in druk om de hypnotiseur te helpen in het veld van de regressie therapie van vorige levens. 

Dus moest ik mijn eigen techniek uitvinden. Ik ontdekte spoedig dat het meeste van wat wordt onderwezen in de traditionele hypnose onnodig is. Dus begon ik enkele van die stappen weg te halen, en ik stelde snellere methodes in. Zo lang als iemand geen schade oploopt denk ik dat de hypnotiseur kan experimenteren om te ontdekken wat werkt en wat niet. Uiteindelijk moest iemand ergens in het begin de meest effectieve trance staat ontdekken. Ik wist dat ik een weg baande op nieuwe grond, ik ging een nieuw territorium in. Nu, na bijna dertig jaren(veertig inmiddels. w.) polijsten en volmaakt maken van mijn techniek, heb ik mijn eigen methode ontwikkeld. Ik wil graag werken in de somnambulistische (slaapwandel staat of de derde graad van hypnose)  trance staat (die de diepst mogelijke trance staat is. D) omdat ik denk dat daar alle antwoorden zijn. Veel hypnotiseurs zullen daar niet werken omdat ze zeggen “dat daar vreemde dingen gebeuren”. De meeste hypnotiseurs zijn getraind om de cliënt in een lichtere staat van trance te houden. Op dat niveau is het bewustzijn zeer actief en bemoeit zich er vaak mee en gooit daar dingen tussenin. Enige informatie kan op dat niveau  worden verkregen maar niet de totale medewerking van het onderbewuste denken dat op  somnambulistisch niveau zit, waar de bemoeienis van het bewuste denken is verwijderd. De persoon herinnert zich normaal niets en denkt dat ze alleen in slaap zijn gevallen. De grootste kans is dat een van twintig of dertig mensen spontaan en automatisch in de somnambulistische staat van trance gaat. Maar in de techniek die ik heb ontwikkeld is het tegengestelde waar: een van de twintig of dertig  zal niet in die staat gaan. Dus is dit een hele effectieve methode om het bewuste denken uit de weg te halen en het onderbewustzijn de antwoorden te laten ontdekken. Dit is de methode die ik nu leer aan klassen in hypnotherapie en mijn studenten rapporteren dezelfde verbazende resultaten. 

Toen ik met mijn therapie serieus begon in de late zeventiger jaren, ontdekte ik al gauw een patroon. Dit was voordat ik mijn methode ontdekte om met het onderbewuste denken contact te leggen. Hierna begon het patroon nog duidelijker. Ik ontdekte dat de meeste problemen die mensen hebben: stoffelijke, mentale, allergieën, fobieën of relaties, enz. terug opgespoord konden worden naar gebeurtenissen die oorspronkelijk stamden, niet vanuit het huidige leven maar die vanuit andere levens kwamen. Veel van mijn cliënten hadden jaren doorgebracht om van dokter naar dokter te gaan in het medische en psychiatrische veld, en ze hadden weinig succes gehad om de antwoorden te vinden voor hun hardnekkige problemen. Dit kwam omdat de doktoren zich alleen maar richtten op de duidelijke stoffelijke symptomen en gebeurtenissen die in het huidige leven gebeurden. Soms kan het probleem terug worden opgespeurd naar gebeurtenissen die in de jeugd waren gebeurd, maar het grootste deel van de gevallen waar ik mee heb gewerkt, daarvan liggen de antwoorden begraven in het vroegere voorbije leven. 

Ik denk dat voorbije levens in een andere vibratie of frequentie bestaan. Als we terugkeren naar die levens veranderen we van frequentie om die te zien en te beleven, net zoals je de kanalen op een radio of tv toestel verandert. Soms zitten die andere frequenties te dichtbij of overlappen deze elkaar en veroorzaken ze statische problemen of ziekte.

In mijn techniek heb ik de beste resultaten door met het onderbewuste denken contact te leggen (zoals ik dat noem.D). Op een cruciaal moment in de sessie nadat het subject (degene die in trance gaat) het vorige leven heeft gevonden die de antwoorden heeft voor de problemen in het huidige leven, dan vraag ik naar het onderbewustzijn van de persoon. 

In de traditionele hypnose wordt de beoefenaar geleerd hoe ze antwoorden moeten krijgen van het onderbewustzijn door het gebruik van handsignalen. Daarom vragen ze de persoon om een vinger op te heffen voor een “ja” en een andere voor “nee”.  Voor mij is dit buitengewoon langzaam en heel beperkt. Waarom deze methode gebruiken als je direct met het onderbewustzijn kan spreken en die je verbaal zal antwoorden?  Met mijn methode kun je spreken en een twee richtingen conversatie hebben en kun je de antwoorden vinden  op absoluut alles dat je wilt weten.

Mijn definitie van het onderbewustzijn is: het deel van de geest dat voor het lichaam zorgt. Dit reguleert alle systemen van het lichaam. Je hoeft je hart niet te vertellen dat het moet kloppen of jezelf dat je moet ademen. Ik identificeer dit als de taak van het onderbewustzijn, omdat het constant aan het monitoren is en het weet alles dat er plaats vindt in het lichaam van iemand. Daarom kunnen we antwoorden krijgen op gezondheidskwesties  als je deze methode gebruikt. Ik heb ontdekt dat elk stoffelijk symptoom, van kwaal of ziekte een boodschap is van het onderbewustzijn. Dat probeert wanhopig om je aandacht te krijgen op een of andere manier. Het probeert je iets te vertellen, en zal daar mee doorgaan totdat we het eindelijk begrijpen. Als we er geen aandacht aan besteden dan zal de kwaal of het probleem doorgaan erger te worden totdat we geen ander alternatief meer hebben of totdat het te laat is om de situatie om te keren. Ik weet dat dit waar is omdat dezelfde symptomen verhalen van dezelfde problemen in veel huidige levens van veel andere mensen. Ik wilde alleen dat het onderbewustzijn  een minder pijnlijke manier had om de boodschap af te leveren.  Ik zeg vaak: “Zou het niet makkelijker zijn om ze een briefje te geven?” Het onderbewustzijn denkt dat het de boodschap op een directe, vooruit helpende manier aanreikt, die de persoon kan begrijpen, maar dit is vaak niet het geval. We zijn te gefocust op ons dagelijkse leven om je af te vragen waarom we voortdurend rugpijnen of hoofdpijnen hebben, enz. (winny: Het onderbewustzijn werkt dus met ‘plaatjes’ en een plaatje is dus het lichaam!)
Als we een sessie hebben en de reden ontdekken van dat ongemak (en vaak kunnen die redenen zo buitengewoon zijn dat ik denk dat niemand daar een bewuste verbinding mee kan leggen), en dan wordt de boodschap verbaal afgegeven, en het ongemak verdwijnt. 
Dan is er niet langer meer een reden dat dit ongemak blijft daar de boodschap is doorgegeven en begrepen. Die persoon kan dan terugkeren naar gezondheid, als hij/zij de nodige veranderingen in zijn leven kan maken. Het gaat altijd terug naar de verantwoordelijkheid van die persoon. Het onderbewustzijn kan alleen maar zoveel doen en de vrije wil van de mens wordt altijd gerespecteerd. 

Ik weet dat deze verklaringen radicaal klinken en niet passen bij de traditionele methodes van behandeling, maar ik kan alleen maar zeggen wat ik heb ontdekt en wat ik geobserveerd heb door duizenden mensen te helpen.

Ik denk ook dat het onderbewustzijn de registratie bewaarder is (record keeper), het equivalent van een reusachtige computer. Het slaat alles op dat ooit in de persoon zijn/haar leven is gebeurd. Daarom kan die informatie toegankelijk gemaakt worden door hypnose. Als de persoon wordt gevraagd om terug te keren naar hun 12de verjaardag, dan zijn ze in staat om zich iedere gebeurtenis van die dag te herinneren, inclusief de taart, de bezoekers, de cadeaus,  enz.  Het onderbewustzijn  registreert ieder klein detail. Veel ervan denk ik, zou overbodig zijn en ik vraag me af wat het onderbewustzijn met al die kleine details doet. Bijvoorbeeld,  op elk moment wordt je gebombardeerd door duizenden stukjes informatie, door zien, geluid, reuk en gevoelens en nog veel meer. Als je dit alles bewust zou beseffen, zou je overweldigd worden en  niet meer in staat zijn tot functioneren. Je moet je alleen focussen op die informatie die nodig is voor je, om je leven te leven.  Maar het onderbewustzijn is altijd wakker en registreert constant en slaat al die informatie op. Voor wat? Waarom? Dat zullen we in dit boek verder onderzoeken. Dat kan wel verklaren waar plotseling verborgen onthullingen en intuïties vandaan komen. Dat is deel van de informatie die we op een ander niveau krijgen dat we niet echt nodig hebben. Maar daar het er is, lekt dat soms door in onze bewuste wereld. Als dit gebeurt  wordt dit als een wonderbaarlijk fenomeen gezien, alhoewel die grote opslag met informatie er altijd  is en klaar is om uit getapt te worden door de juiste training. 

Het onderbewustzijn slaat niet alleen alles op dat ooit is gebeurd bij iemand in dit leven, maar alles dat hen is overkomen in al hun vorige levens en bestanen in de spirit-staat. Veel ervan heeft geen toepassing op het huidige leven. Je kunt er uit tappen uit nieuwsgierigheid en dat zou interessant zijn voor die persoon. Maar welk doel zou het dienen door op problemen van het huidige leven te antwoorden. 
Dit is een van de fouten/vergissingen die veel hypnotiseurs maken. Ze zien geen waarde om de persoon naar een vorig leven mee te nemen, behalve dat het alleen om nieuwsgierigheid is, als fantasie of voor plezier. (Alhoewel veel van de vorige levens verre van plezierig zijn). En dit is de reden waarom ik mijn techniek heb ontwikkeld. Ik neem de persoon mee naar een leven dat betrekking heeft  of gepast is voor de problemen in hun huidige leven. Ik leid ze nooit, ik voer ze daar nooit zelf naar toe. Ik laat het onderbewustzijn de persoon meenemen naar het leven dat hij/zij ziet wat het meest belangrijke is om dat te zien in de tijd van de sessie.  Ik ben altijd verrast of het leven saai is of werelds (zoals 90% ervan zijn)  leven in een antiek of in een moderne beschaving, of met aliens omgang hebben en wonen op andere planeten of in andere dimensies. Het onderbewustzijn maakt de verbinding en dit is altijd een keuze die ik of het subject nooit bewust zou hebben gemaakt. Maar het heeft totaal zin om dat vanuit dit perspectief te bekijken. 

Als ik met het onderbewustzijn contact leg, verbaast het me altijd omdat het duidelijk wordt dat ik niet tegen de persoonlijkheid van de cliënt spreek, maar met een aparte entiteit of deel van hem/haarzelf.  Het spreekt altijd over de persoon in de derde persoon, over hij of zij. Het is niet emotioneel en schijnt afstandelijk te zijn voor de problemen, bijna als een objectieve waarnemer. Het zal de persoon kastijden omdat ze niet geluisterd hebben. Soms kan de eerste opmerking van het onderbewustzijn zijn: “Nou, eindelijk heb ik de kans om wat te zeggen. Ik heb geprobeerd met (Jane of Bob) te spreken, maar ze willen niet luisteren.” Het onderbewustzijn kan zo objectief zijn dat het soms wel grof lijkt. Het gebruikt klare taal en vertelt de waarheid over de situatie als die het ziet. Als het klaar is de persoon te overdonderen om het punt naar voren te brengen, zegt het altijd tegen hen hoeveel ze worden geliefd en hoe trots ze op hen zijn door de vooruitgang die ze gemaakt hebben.  Dit stuk erkent mij ook en bedankt me vaak om de persoon in deze trance staat te brengen en om het proces te laten gebeuren. Het spreekt vaak over zichzelf in het meervoud (we) alsof het geen aparte, enkele entiteit is maar diverse. Dit wordt in dit boek verder onderzocht. 

Sceptici willen dit of kunnen dit niet begrijpen of geloven en zij hebben een goede reden daarvoor indien dit contact zou gebeuren via maar een persoon. Maar hoe kunnen mensen argumenteren dat dit fantasie is, fraude of bedrog, opzettelijke manipulatie, wat dan ook, als het bij iedereen gebeurt waar ik mee werk, en het maakt niet uit waar op de wereld het ook was waar ze woonden.  Ik heb bijna 90% succes met de hypnose techniek om de persoon naar het juiste vorige leven te brengen en van deze ongeveer weer 90% succes door met  hun onderbewustzijn contact  te leggen. Het onderbewustzijn spreekt altijd op dezelfde manier, en beantwoordt de vragen op dezelfde manier. Dit zou niet zo zijn als het maar een op goed geluk af omstandigheid was. 

De mensen waar ik ‘t het meest moeilijk mee had om in trance te brengen zijn gewoonlijk hoog-energieke (high-powered) zakenmensen, degenen die oordelend en analytisch zijn. In plaats van zich te ontspannen en met de suggesties mee te gaan, willen ze proberen om zelf de controle te houden over de sessie. Er zijn weer anderen die zeggen dat ze klaar zijn om antwoorden te vinden, maar ze zijn stiekem bang voor wat er uit gaat komen zodat hun bewuste geest de sessie saboteert. Maar zoals ik zei, ze zijn maar 10% of minder van de cliënten die ik zie. De rest (90%) ontdekt altijd een vorig leven. Dus ik denk dat dit een zeer overredend bewijs is ten gunste van reïncarnatie.

Dit heeft me doen denken. Als dit deel van de van de menselijke geest in elk geval hetzelfde schijnt te zijn, waar heb ik dan contact mee? Als het alleen maar bij die individuele persoon hoorde waar ik mee werk, en mee toegang heb voor hun informatie (wat de meest logische manier is om er naar te kijken), dan waarom en hoe kan ik uit de informatie tappen op grotere schaal? Het onderbewustzijn zelf zorgt voor het antwoord op die vraag, want terwijl mijn werk zich uitbreidt, ben ik me bewust dat er meer gaande is, en dat ik klaar ben (of ik denk ik dat ik dat ben) voor meer gecompliceerde verklaringen.

Ik weet nu dat ik het beperkt en vereenvoudigd heb. Het is feitelijk als communiceren met een computer (terminal), laatste deel, verbonden aan een reusachtige database. Die database transcendeert(gaat al het volgende te boven) tijd, ruimte en alle beperkingen van het individuele bewustzijn. dit is het verbazende stuk van mijn werk. Ik schijn altijd te spreken met eenzelfde deel (of entiteit of wat het is), het deel van wat ik nu ontdekt heb, dat alles schijnt te weten. (winny: en daarom zijn we dus allemaal een, op een dieper niveau…). Dit heeft niet alleen alle antwoorden die de cliënt zoekt, dit heeft antwoorden op alles dat ik wil vragen. Een al-wetend deel van iets dat toegang heeft tot alle informatie. Sommige mensen zullen dit deel willen noemen: “het Totale Zelf”, “het Hoger Zelf”,  “de Overziel”, “de Collectieve Ziel” van Jung, of “God”. Dit kan allemaal betrekking hebben op dezelfde entiteit onder verschillende namen. Ik weet alleen dat ik in mijn werk ontdekt heb dat het antwoordt  op de naam “onderbewustzijn”. (winny: en is dus ook het Bovenbewustzijn) 

Er zijn veel andere termen in de wetenschap en in godsdiensten die dit deel kunnen proberen te verklaren. Ik ben er in geslaagd om er uit te kunnen tappen. Wat het ook is, het is een genoegen om er mee te werken, en het allermeest door mijn nieuwsgierigheid en mijn wens naar informatie. Ik vind het heerlijk om onderzoek te doen in bibliotheken maar dit is net zoiets als toegang hebben tot de grootste bibliotheek die er bestaat. 

Dus reis met mij mee als ik meer van de gecompliceerde metafysische  concepten onderzoek. Ik weet dat ik ook niet alle antwoorden heb, maar ik ben erin geslaagd om wat dieper onder de oppervlakte te krabben. Misschien wordt jullie denken gestimuleerd door wat ik heb ontdekt. Blijf doorgaan met zoeken en blijf vragen stellen. Dat is de enige manier om antwoorden te krijgen. Denk aan dit gezegde: “Een parachute is net zoals het denken. De parachute werkt alleen maar als hij geopend is.” 


Vertaling: Winny  

Dolores Cannon - Deel 6
DOLORES CANNON

Ongewone voorvallen.


Deel 6   
(w: ik ga even terug naar het boek ‘The Custodians’) 
Dolores: Ongewone gevallen gingen verder in de jaren. Aan het eind van 1990 reisde ik naar diverse vreemde landen en naar gevallen van onderzoek die al gescreend waren geweest door andere onderzoekers en psychologen. Ik wist nooit wat een geval zou meebrengen en rond 1997 was ik een adept (ingewijde) geworden in fantasie gevallen of ontdekte mensen die aandacht wilden. Edith was een van verscheiden mensen met wie ik werkte in november 1997, in het zuiden van Engeland.  Bij haar eerste interview werd vastgesteld dat ze kortgeleden aan boulimia had geleden. Ook al beweerde ze dat het niet langer meer een probleem was, werd haar dokter gealarmeerd dat haar bloedtelling verre van normaal was. Ik vermoedde dat Edith psychologische problemen had en dit werd versterkt toen ze de reden uitlegde voor die zelf toegebrachte boulimia. Zij was een veertig jarige vrouw(alhoewel ze niet zo oud leek) met al grotere kinderen, en zij had kort geleden een jonge man getrouwd die in de twintig was. Haar kennissen schenen de basis te zijn voor veel van haar problemen, inclusief dat ze lelijk tegen haar deden en haar bekritiseerden door te zeggen: “Wat kan hij nu in zo’n oude vrouw als jij zien?” Ze had al een probleem met haar zelfwaarde dat zich ook weerspiegelde in dat ze geen baan kon houden. Die opmerkingen hielpen haar niet in die situatie, dus werd ze boulemisch in de hoop dat ze aantrekkelijker werd. Ik persoonlijk kon de bedoeling niet zien van dat ze dat deed, omdat de jonge man verliefd op haar was geworden zoals ze was. Waarom voelde ze die behoefte om zich zo te veranderen? Ik vermoedde dat ze meer behoefte had aan psychologische raadgeving dan dat ik die haar kon geven, specifiek in de korte tijd dat ik maar bij haar kon zijn. Waar ik me voornamelijk om bekommerde was, was dat ze geloofde dat ze UFO en alien belevenissen had. Natuurlijk moet je bij ieder van dit soort werk, rekening houden met de hele persoonlijkheid.

Ze verklaarde dat ze vreemde dromen had gehad en dat ze dacht dat ze verbinding hielden met aliens of met spirit manifestaties. Haar familie kon haar helemaal niet helpen, omdat die geen enkel begrip over het paranormale hadden en Edith constant bekritiseerden vanwege haar interesses. 

De voornaamste belevenis die ze vertelde gebeurde in het laatste jaar (1997). Ze was wakker geworden en zag een figuur in haar kamer die haar bed naderde. Daarna herinnerde zich niets meer behalve de droom die erop volgde.  Ze lag op een tafel met figuren om haar heen. In een droomachtige bedwelming hoorde ze hen over haar praten. Ze zeiden iets over een fout, en dat er teveel bloed was verloren. Ze stelde hieruit vast dat ze iets aan haar gedaan hadden, dat ze bloed van haar hadden afgenomen en dat dit haar huidige stoffelijke problemen veroorzaakte. Ze wilde dat ik in een sessie zou uitvinden: Waarom namen ze haar bloed af, en waar gaan ze daarmee naar toe? Wat doen ze er mee? Ze was er van overtuigd dat als de belevenis echt was, dat het een negatieve betekenis had. 

Toen ik met de sessie begon wist ik niet of er iets zou uit voortkomen, omdat ik echt dacht dat de problemen van de vrouw veroorzaakt werden door diepere psychologische oorzaken en de alien verbinding louter een excuus was om hen de schuld te geven over iets in haarzelf. Als dit zo was dan zou haar onderbewustzijn me dat vertellen. 

Toen ze in een diepere staat van trance was, op de avond van het gebeuren, richtte ik haar op haar terugkeer in haar appartement. Ze was positief over de datum omdat ze een dagboek bijhield en de gebeurtenissen werden daarin opgeschreven.
Ze werd wakker uit haar slaap omdat de kamer koud was. Toen kondigde ze bezorgd aan: “Er is daar iets. Het kijkt naar me. Het slaat me gade. Het is bij mijn bed.”
Ze beschreef een voorwerp van ongeveer 25 cm lang dat leek op een gloeiende oranje en geel licht, met een grote kristal of diamant in het midden. Ze was bang en gluurde er naar vanuit de dekens, toen ze merkte dat er nog anderen de kamer waren binnengekomen. Een was groot en leek op een mens met een bleke huid. Hij werd vergezeld door drie kleine schepselen die leken op wit gloeiende hompen/druppels(?) Ze werd niet bang door hen, ze was alleen geamuseerd. Ze dacht dat die heel grappig waren toen ze haar arm en gezicht  aanraakten met koude vingers. De grote hield nu het vreemde gloeiende ding vast. Er kwam een straal koud licht uit en werd gericht op haar voorhoofd. Hij legt aan haar uit dat het haar geen pijn zou doen; het zou het alleen makkelijker maken om haar uit het huis te transporteren.  Haar werd gezegd om heel stil te liggen terwijl ze in een straal licht werd gehuld dat van boven kwam en toen boven het bed ging zweven. Op een of andere manier waren ze toen buiten en zweefden omhoog. Op dit moment ademde Edith heel zwaar en moeilijk en ik moest haar stoffelijke gevoelens verwijderen.(dus haar geruststellen, omdat haar niets kon gebeuren, want ze was nu alleen een waarnemer. w.) Het volgende ogenblik was ze in een enorm schip, alhoewel ze zich niet herinnerde hoe ze daar binnen kwam. Ze werd naar een heel lichte kamer gebracht waar het licht uit de muren en het plafond scheen te komen. In de kamer waren veel meer schepselen die zij beschreef als anders dan de kleine witte vriendelijke die haar hadden vergezeld. “Ze zien er lelijker uit. Maar ze zijn niet echt lelijk, wel anders.” Ze zijn meer een homp, een paarsbruine kleur met grotere vette hoofden. De kleine lichte lijken zachter. Deze hebben een huid die er ruw/grof uitziet.” Ze kon ze niet aanraken om dat te ontdekken omdat ze nu op een tafel lag en ze was niet in staat om zich te bewegen.

Toen brachten ze een machine boven haar aan de zijkant van de tafel. Ze was bezorgd toen ze zag dat er licht kwam uit de machine dat haar lichaam binnen ging tussen de ribben in aan haar linker kant. Ze riep uit: “Dat doet pijn, maar het doet geen pijn.”
Het grote wezen communiceerde mentaal met haar dat het haar geen pijn zou doen. Ze gingen schade repareren die zij aan haar maag had veroorzaakt. Ze vroeg zich af waarom ze tussen de ribben naar binnen gingen, in plaats van door haar mond. Hij legde uit dat het makkelijker was om via de zijkant te gaan. De stemming veranderde plotseling in ongerustheid toen ze opeens de wezens mentaal hoorde zeggen dat er iets fout was. Er was meer schade toegebracht dan verwacht werd. Ze waren bezorgd, omdat er veel meer bloeding was in de maag. Ze had al heel veel bloed verloren en ze werd zwakker. Ze hoorde de woorden: Je moet je lichaam niet beschadigen. Het is speciaal.”  Toen gebruikten ze licht om de bloeding af te stoppen. 
Ik was nieuwsgierig over waarom ze zelf geen effect gemerkt had van een innerlijke bloeding. Ze zeiden dat ze dat uiteindelijk wel gemerkt zou hebben, en dat het dan misschien moeilijker was geweest om het te repareren. Toen brachten ze een witte vloeistof in haar arm door iets ‘als een naald, maar het is geen naald.’ Ze legden uit dat “ze er betere bloedcellen inbrachten om de schade tegen te gaan. Iets waardoor de bloedcellen beter werken. Om het bloed meer zuurstof te laten krijgen.” 

Toen ze zich voorbereidden om het toestel te verlaten, communiceerde het grote wezen met haar dat hij opnieuw zou komen en haar zou checken. Ze voelde zich prettig  bij hem en dacht dat ze hem kende. Hij zei dat ze eerder samen waren voor ze in dit leven kwam. En dat hij al echt heel oud was. 
Het volgende ogenblik vond ze zichzelf terug in bed in haar kamer. Haar geest zat vol met vragen die snel verdwenen toen ze in de slaap wegdreef. In de morgen was er geen enkele herinnering van het gebeuren behalve dan de droom die suggereerde dat zij haar kwaad hadden gedaan door haar bloed af te nemen. Maar het was nu duidelijk dat zij haar probeerden te helpen en dat zij de schade aan haar lichaam zelf had veroorzaakt door het constante braken die door boulimia werd veroorzaakt.

Haar dokters (in 3D) waren bezorgd omdat haar bloedtelling zo laag was dat ze niet konden begrijpen hoe ze helemaal kon functioneren en ze zeiden dat ze bewusteloos zou moeten zijn. Haar onderbewustzijn communiceerde naar me dat er geen bezorgdheid hoefde te zijn over die abnormale lage bloedtelling. Dat dit nu normaal voor haar was en dat zij in staat was om er heel goed mee te functioneren.  “De bloedtelling betekent niks. Het is gewoon een lage telling. Een lage telling is normaal een aanwijzing voor zuurstof. Haar zuurstof voorziening is groter alhoewel die zelfs kleiner is.”  De schade aan het gebied rond de maag was gerepareerd en de doktoren zouden niets vinden in hun testen. Het zou waarschijnlijk gewoon als een mysterie worden opgetekend en zolang Edith geen stoffelijke problemen zou krijgen, was het het beste om dit maar los te laten.

Dit geval laat het probleem zien tussen het bewuste denken dat een verontrustende droom verkeerd interpreteert waarbij het tot een verkeerde conclusie komt en het correcte begrijpen van de situatie dat komt uit een hypnose met een diepe trance. Toen we dit achteraf bespraken, toen ze ontwaakt was, kon ze begrijpen dat haar besef door de herinnering van de droom, verkeerd was. De wezens uit het toestel hadden haar geen kwaad gedaan, maar feitelijk hadden ze de schade gerepareerd die zijzelf veroorzaakt had door haar ijdelheid en de twijfel aan zichzelf. De Aliens Spreken


Toen ik voor het eerst begon te werken met Suzanne in oktober 1986, had zij diverse allergieën, en we zochten toen in vorige levens naar de bron van haar probleem. Ze kwam  direct in een diepe trance en ze was een buitengewoon subject. De sessies waren zeer succesvol. We hadden diverse levens onderzocht en de informatie bleek nuttig. Haar probleem met astma werd teruggevoerd naar een ander leven waarin ze als kind stierf door longontsteking. In het leven van nu bracht alles dat zich bemoeide met haar ademhaling de angst om te sterven in het onderbewustzijn naar voren, en triggerde dan een astma aanval. 
Toen onze volgende sessie ruimtewezens (aliens) bracht, was het een verrassing omdat we daar absoluut niet naar zochten. Suzanne had nooit sightings (zichtbare voorwerpen in de lucht)gezien, nooit dromen gehad over of andere interesse in UFO’s gehad, dus dit was het laatste dat ik verwachtte om in een sessie tegen te komen. Dit was het begin van mijn directe contact met aliens en dat ze direct tegen mij spraken. Het was een spontaan gebeuren om een voortdurend patroon te vestigen dat verrassende resultaten bracht.
We hadden bijna een hypnotische sessie beëindigd die een leven in Engeland naar voren bracht rond 1930. Na haar door te brengen in dat leven nam ik haar mee naar de wereld verder door om informatie over ná het leven te krijgen. Dit is een patroon van mij als ik een goed subject heb dat in staat is tot diepe trance. Ik probeer dan informatie te krijgen over diverse onderwerpen om ze dan later te combineren en te vergelijken op geldigheid. Dus, toen ik haar vroeg om te beschrijven wat ze zag na haar dood, had ik al een idee van wat ik verwachtte dat ze zou zeggen. In het begin was haar stem traag en sprak ze heel langzaam. 

Dolores: Kun je daar iets zien, of is er iets te zien?
Suzanne:  (pauze) … Nou, ik zie… een computer tafel.

Dat was een verrassing. Het was helemaal niet wat ik verwachtte van wat mijn andere subjecten gezien hadden. Dit, en vele andere rapporten werden gecombineerd en uitgelegd in mijn boek  ‘Tussen Dood en Leven in’

D: Een computer tafel?
S: Er zijn wezens. Het is alsof ze iets monitoren/bekijken. Ze hebben controle (knoppen) en ze zitten in stoelen en kijken naar iets. Ik kan niet precies zien wat ze echt bekijken. Er zijn veel zaken, kaarten en…  Nu ben ik er boven. Aarde. Ik kan de continenten zien. En zij  monitoren wat er beneden in de oceaan gebeurt, en op de continenten. Ze observeren het. Ze weten meer. Ik ben aan het leren. En zij laten me dit gade slaan. Ze doen dit omdat er nog een kracht is die hen leidt en zij zijn boodschappers voor deze kracht. Ze doen dit om de mensheid te helpen.

Dolores: Ik dacht dat zij waarschijnlijk de computerkamer zag in de spirit laag. De kamer waar ik eerder niet mocht binnen gaan. Die was verboden, want alle elementen van iemands leven waren daar bijeen gezameld, en de specifieken die te maken hebben met hun volgende reïncarnatie worden daar bestudeerd. Daar ik haar bestuurd had om naar de spirit (of de zogenaamde ‘doden’ laag)  te gaan, probeerde ik haar antwoorden te vergelijken met wat ik reeds wist. 

S: Ze begrijpen het gemakkelijker. Kennis en technologie zijn op deze niveaus meer ontwikkeld. Een veel hoger niveau van begrip vindt plaats.
D: Kun je zien hoe deze wezens eruit zien?
S: Ze zijn in het wit gekleed. Ze zien er helemaal wit uit. En ze hebben een rond hoofd en zien er korter uit, als van een ruimtelijk lichaam. En ze hebben grotere ogen. Ze zitten in stoelen en bewegen dingen: knoppen en dials. Ze hebben een groot raam waar ze uit kunnen kijken. Dat heeft een ronde bocht. Er is een structuur in het midden wat een orb object is….
( Dan tekent ze veel maar dat kan ik niet reproduceren. Ze tekent het orb voorwerp en control panels . w.) 
Een halve bol – maar plat aan de onderkant. Schijnt gesteund te worden door pootjes van de vloer af. Transparant. Binnenin  een vonkende kristal die schijnt te bewegen. Kleine vonkende dingetjes die constant in beweging waren. Een lange buis die van het plafond komt om het bovendeel van de bol te omsluiten. De buis is vast maar transparant. Er komt licht doorheen. Dat had iets te maken met de voortstuwing van het schip en het is ook een apparaat om mee te camoufleren(cloaking). ( Ze was verbaasd toen ze dat zei. Ze wist niet waar deze opmerking vandaan kwam.) Dit apparaat stond in het centrum van het schip.
D: Dan is dit een stoffelijke schip?
S: Het kan gezien worden of gecamoufleerd. Dat hangt af van wat hun voornaamste missie is voor wat er moet worden gemonitoord. De kristallen orb geeft die energiekracht om zichzelf voort te stuwen. En het heeft ook de controle over de antizwaartekracht apparaten voor dit toestel.
D: Je zei dat ze je dat lieten zien? Is dat ongewoon om je te laten zien wat zij doen?
S: (Een mechanische stem) Wij hebben eerder contact gehad. Ze hebben mij eerder (dat is dus Suzanne.w.)gemonitoord. Ze hebben mij gepeild (gesondeerd). En ze vinden het niet erg omdat ik een broeder ben, en ik in vrede kom. Zij willen hulp van wezens zoals ik. 
D: Vinden ze het niet erg als ik deze dingen zie? 
S: Nee. Nou niet. Zij willen dat informatie wordt vertaald. 
D: Zouden ze informatie met mij willen delen?
S: Ja. Het is begonnen. Ze zullen mij gebruiken om te communiceren.
D: Ik wil graag informatie en ik wil dat ze begrijpen dat ik dat alleen maar ten goede zal gebruiken.. Weten ze dat? 
S: Ja. Het gaat alleen om mensen die er iets mee kunnen doen. Die dit op een productieve manier kunnen toepassen. Als dat niet zo is, dan zou het nutteloze informatie zijn.
D: Begrijpen ze hoe ik dit wil gebruiken? 
S: Ze zijn heel telepathisch. (zachtjes) Zij maken contact. (Toen veranderde de stem en klonk mechanisch, weer robotachtig.)  We scannen.

Dolores: Na een pauze voelde ik alsof ik werd gescand. Het was een tintelend gevoel door mijn lichaam, specifiek in het hoofd gebied. Ik denk niet dat dit mentale suggestie van mij is  omdat ik niet wist wat ik kon verwachten. Het gevoel was zeker stoffelijk, en onverwacht. Ik probeerde kalm te blijven, alhoewel dit heel verontrustend was, dus kon ik hen een duidelijke indruk van mezelf geven. Maar ik had het gevoel dat het helemaal geen verschil zou maken. Ik voelde alsof ze door de kern van mijn wezen heen konden kijken en niets kon in elk geval worden verborgen of verkeerd worden voorgesteld. Zij konden waarschijnlijk mij en mijn motieven duidelijker zien dan ik mezelf kon zien. 

S: Bepaalde fenomenen moeten duidelijker worden uitgelegd. En jij bent een brug voor informatie. Je hebt het vermogen om te schrijven. Dit is nodig. 
D: Op die manier kan het aan andere mensen worden gecommuniceerd. 
S: Ik zie een wezen. Helemaal wit lichaam. Kort. Lange dunne armen. Groot hoofd. Grote donkere ogen. Ik zie nu zijn hele lichaam. Zijn benen. Ik zien echter geen kleren aan hem. En hij kijkt op een of andere manier naar me. Hij kijkt naar me. 
Dolores: De zijkant van het schip dat ze kon zien had een ronde muur. Wezens zaten in stoelen  voor schermen en knoppen en controles die ze niet kon zien. Alleen dat ene wezen was zich van haar bewust. Ze wist niet welke status hij op het schip had. Hij communiceerde telepathisch met haar. Ze legde later uit dat de wezens kale hoofden hadden maar er anders uitzagen dan op de cover van het Boek Communion stond, want hun ogen waren niet zo schuin. Hun lichamen leken op die van Close Encounters, maar ook niet omdat die er kinderlijk uitzagen. Hun ledematen waren kort en gedrongen, dikker, plomper.
D: Zou hij wat meer informatie willen geven aan ons?
S: Hij wil door mijn heen channelen. 
D: Hoe vind jij dat?
S: Ik ben daar blij mee. (Lacht)

Normaal zou dit een hypnose therapeut van zijn stuk brengen en dat men misschien niet wist hoe nu verder te gaan. Maar ik werkte aan het Nostradamus materiaal in die tijd, dus ik was gewend geraakt om met ont-lichaamde wezens te praten . Mijn grootste zorg was altijd het welzijn van het subject. Als dit eenmaal was gevestigd, dan nam mijn nieuwsgierigheid het over en zat ik vol met vragen. Ik heb gemerkt dat dit de makkelijkste manier is om de verbinding veilig te stellen , begin gewoon naar informatie te vragen. 
D: Ik ben nieuwsgierig naar hem. Wat is dit voor plek?
S: Het is een toestel.
D: Wat is deze ruimte waar we inzitten?
S: Er is maar een ruimte – Hij probeert nu met mijn energie samen te smelten. Hij probeert te integreren. (een serie diepe ademhalingen. Toen een diepere stem.) Een moment alsjeblieft.
D: Wat? (Ik schrok. De stem was niet die van Suzanne,) 
S: Een moment alsjeblieft. 
D: All right. Maar denk eraan dat we haar beschermen.
S: Ja. Geen nadeel. Geen nadeel. No harm. (een paar diepe uitademingen, toen een mechanisch-klinkende stem.) Zij moet zichzelf tijdelijk verwijderen zodat deze transmissie meer totaal wordt. Zij blokkeert dit. Ik probeer blokkades weg te halen uit haar bewustzijn. Zij is niet gewend aan dit soort ervaring.  Dat is deel van die blokkade. Zij is niet gewend aan zichzelf bewust weg te halen uit het voertuig/lichaam 
D: Maar dit is natuurlijk. Daarom moeten we het eerst rustig aan doen.
S: Ik help haar. Dat kost wat tijd, maar het is een begin. Ik kan gedeeltelijk door haar heen integreren. Maar het moet meer compleet worden om de meest accurate informatie er doorheen te krijgen zonder dat haar gedachten het combineren en die informatie veranderen. Begrijp je dat? 
D: Daarom willen we voorzichtig zijn en het langzaam doen, zodat het ook effectiever kan zijn.

Dolores: Ik was Moeder Kloek. Ik wilde haar beschermen omdat ze door die vreemde ervaring ging. 
S: Ze moet gewend raken aan een hoger soort vibratie. Haar wil is open voor dit soort suggestie en communicatie. Zij blokkeert niet op die manier, maar het is meer een stoffelijke blokkade. Energieën worden daar gewoon gebruikt. Ze moeten gebruikt worden om in een alternatieve staat van bewustzijn te zijn. Om daar te wachten terwijl er communicatie plaats vindt. Begrijp je dat?
D: Ja, dat doe ik.
S: Dus ik kan je gedeeltelijke informatie geven op dit moment, maar ik werk nog op haar stem communicatie. En de mentale beelden… ze moet gewend raken aan dat soort transmissie. Ik ben nu meer in combinatie met haar bewustzijn, maar over een tijdje zal ze zelf in staat zijn om zichzelf meer volledig te verwijderen voor tijdelijke communicatie. 
D: Okay. We zijn geduldig. – Kun je me iets laten zien van de dingen in die kamer en zeggen waarvoor die gebruikt worden? 
S: Op dit moment zijn woorden moeilijk exact door te sturen. Sommige van die vragen kun je later herhalen, om de juiste bewoording te krijgen. Maar ik zal proberen om dichterbij te komen met woorden die zij kan beschrijven. Ze kunnen erop lijken maar zijn niet precies. 
D: Taal en woorden zijn altijd moeilijk.
S: Wij hebben een computer die ik haar laat zien waar veel lichtjes op zitten. Zoals een vierkant bord met kleine ronde lichtjes die het helemaal bedekken. Zoals een speelbord, zoals zij denkt die in lijnen, in rijen zijn. Omhoog en naar beneden, verticaal, horizontaal, compleet een vierkantig iets bedekkend wat een zilveren paneel is. Die lichtjes lichten allemaal op. Rode lichten… blauwe… de kleuren betekenen verschillende dingen als ze oplichten. En die worden gecontroleerd door ronde schijven die markeringen op zich zijn als ze in andere posities worden gezet.  Dit is de belangrijkste soort computer voor ons schip. Die heeft een naam maar ik heb een probleem om die naam door te geven. Iets dat zij zegt klinkt als “Telekinetisch bord” . Het lijkt erop maar het is niet echt het juiste woord. We proberen dat door te zenden iets dat klinkt zoals ”telekinetisch”. En er zijn wat je beschrijft lijnen. Sommige zijn lange lijnen, sommigen zijn korte lijnen. De ruimtes tussen de lijnen gaan rond de buitenste rand van de schijf en markeren bepaalde breedtes, lengtes, hoogtes.  Ze controleren deze elementen om dit voertuig te manoeuvreren. Zij ziet alleen de oppervlakte ervan. Ik probeer haar zoveel mogelijk als ik kan te laten zien.  Er zit een zilveren buitenste deel aan de computer. Die is niet echt vierkant. Dat is in het voertuig gebouwd. Dus dat kan ze niet zien… alhoewel nu ziet ze wel, dat achter die kleine lichtjes allemaal draden zitten, of wat je zou zien in een microcomputer als je die openmaakte. Dan zou je heel veel elektrische verbindingen zien, veel bedrading, maar uit andere materialen gemaakt dan jullie op je planeet vinden. Het is een zeer complex systeem. Jullie hebben geen computer van dit soort, naar ons weten.
D: Wat is er anders aan?
S: Het materiaal wordt gemaakt van dat waarvoor het in staat is dit te doen. Het beheerst anti zwaartekracht …  ze kan het juiste woord niet vinden… manoeuvres van het toestel. Er zijn mensen op jullie planeet die experimenteren met anti zwaartekracht toestellen maar niet op het niveau waarop wij het al ontwikkeld hebben. Zij kregen ideeën uit sommige stukken van toestellen die crash landingen gemaakt hebben op deze planeet. Dit wordt geheim gehouden, geloof ik, door jullie Air Force. Niet veel mensen weten dit, maar ze hebben zoveel mogelijk de stukken gekopieerd maar zonder de juiste materialen. Ze konden er alleen maar tot zover mee komen. Maar die hebben die snelheid niet. Er zijn zoveel zaken die ontwikkeling nodig hebben voor deze dingen om accuraat te zijn. En er moeten bepaalde materialen gebruikt worden om die bepaalde effecten te krijgen. Dat is een van de redenen waarom we in deze tijd willen communiceren om de mens te helpen evolueren en om zich in een groter tempo te ontwikkelen. Om hem te helpen andere dimensies te onderzoeken, om in staat te zijn om makkelijker naar andere dimensies en planeten te reizen. Ik zal later meer in detail gaan over de intricacies…ingewikkeldheden. Woorden…. Dat woord. Opnieuw het is niet precies wat ik hier wil zeggen. Maar we zullen meer in detail gaan over het technische aspect ervan. Haar vocabulaire voor elektrische soorten dingen is niet erg breed. Daarom moet ik meer energie in haar integreren, omdat ik dan in meer detail kan doorzenden. Haar bewustzijn is niet erg mechanisch aangelegd in dit specifieke leven. Ik weet dat vrouwen van jullie soort geen neiging hebben om op die manier te zijn. Het is meer wat mannen of het mannelijke deel van deze soort doet. Het vermogen is er wel, maar de training is er niet. Dus als ik meer totaal door haar heen kan communiceren dan kan ik duidelijk meer details naar je toezenden. En ik denk dat je daar de voorkeur aan geeft.
D: Duidelijk zijn de materialen zeer belangrijk.
S: Ja. Net zo als bepaalde materialen in jullie gemeenschap worden gebruikt voor elektrische doeleinden om computers te maken. Als dit uit hout was gemaakt, als voorbeeldje, zou het niet zo goed werken als dat het uit een metaal substantie wordt gemaakt. Dus het materiaal speelt een belangrijke rol in hoe deze computers en generators, zoals je die zou noemen, werken. Sommige van deze items kunnen verzameld worden uit andere planeten als je in staat bent om ze daar vandaan te transporteren, in een space shuttle of  -- ik zie dat als de eerste stap voor ontwikkeld transport op grotere schaal. Als deze substanties kunnen verzameld worden van andere planeten denk ik dat jullie veel soortig gebruik zullen maken die deze gemeenschap technologisch en wetenschappelijk zullen vooruit brengen.
D: Denk je dat we vervanging kunnen vinden op onze planeet die misschien enige van die processen kan dupliceren? 
S: Er zijn manieren van alchemie. Een mengen van bepaalde metalen, anders gemengd dan jullie misschien gedacht hebben. Ja, er zijn meer mogelijkheden dan er tot dusverre zijn ontdekt.
D: Het zou dan een totaal nieuw metaal ontwikkelen?
S: Ja. En dat moet ook op een bepaalde manier gebeuren, met een bepaalde temperatuur, een bepaald mengsel. Substanties kunnen worden geschapen  die net zo zijn, niet identiek. Je moet de bronnen gebruiken die jullie hier hebben.
D: Misschien kunnen we er dichtbij komen, in ieder geval.    …………………

(winny: ik stop even met deze technische gegevens, misschien niet zo belangrijk voor veel mensen, maar voor anderen juist wel weer) 

D: Kun je me een idee geven waar jullie thuisplaneet is? Dat kan moeilijk zijn.
S: Die zit verder dan wat jullie de Noordster noemen. In die richting. Vijf sterren verder daar voorbij. (pauze) Ik zal zeggen “Centra”. De planeet klinkt daarnaar. Ze krijgt het woord niet exact goed. Centeria? (Alpha Centauri? w.)Iets dat zo klinkt. Oh, ik denk dat het later wel duidelijker wordt.
D: Ligt die in onze galaxy?
S: Nee. Umm, die is lichtjaren verder weg. Er zijn stelsels van vreemde aard voor jullie die dichterbij liggen. 
D: Dan komen jullie uit een andere galaxy, is dat juist?
S: Ik krijg nu een nee en een ja. Het is een nee en een ja antwoord, omdat we naar vele galaxies reizen. Er is een thuisplaneet, maar wij zijn daar niet erg vaak. We reizen altijd, onderzoeken en besteden veel van onze tijd in toestellen. We sturen informatie van onze onderzoekingen terug naar de thuisplaneet, maar we gaan niet altijd direct terug naar de planeet. We kunnen informatie sturen zonder daar te zijn.
D: Gebeurt dat telepathisch of?...
S: Gedeeltelijk. Maar er zijn transmissie afstellingen in ons toestel. En er is een transmissie ontvangst toestel. Het lijkt op een dunne metalen staak die gericht is op de thuisbasis, zoals je kunt denken wat een antenne is. En die is alleen afgesteld op ons toestel en de informatie raakt dan die staak. En dat wordt naar beneden gestuurd en wordt door de wezens daar gedecodeerd en opgenomen in onze, wat jullie denken dat onze geschiedenis boeken zijn. en onze wetenschappelijke data over verschillende levensvormen in het universum. 
D: En die staak antenne  staat op de thuis planeet gericht? (Ja)  Zijn jullie in staat om ook stoffelijke voorwerpen te transporteren, net als boodschappen, door die lange afstand? 
S: Nee. Bepaalde zaken analyseren we in ons toestel. Daarna wordt wel informatie doorgestuurd. Wat wij ontdekken door ons onderzoek in het toestel, die informatie, wordt in een vorm van meer dan een woord verzonden, of in een communicatieve soort vorm.
D: Dan hoeven jullie eigenlijk geen stoffelijke voorwerpen te sturen? 
S: Nee dat wordt normaal nooit gedaan. We transporteren onszelf en het toestel, maar zelfs dat is zelden. We zijn in staat om ons toestel langere tijden te handhaven in wat jullie noemen de “Aarde Ruimte”. Tijd is voor ons, niet zoals jullie die kennen. En wij kunnen heel gemakkelijk vele lichtjaren reizen. We vonden genoeg bronnen in de galaxy om ons toestel te handhaven en om er energie doorheen te laten gaan. Dus raakt dat niet uitgeput, zoals veel dingen op deze planeet  schijnen uitgeput te raken. De materialen die in ons toestel worden gebruikt blijven langer bestaan. Ze zijn duurzamer, zoals jullie dat noemen.
D: Ik heb zo veel, veel vragen die ik je wil stellen. Ik wil graag wat weten over jullie lichaam. Hebben jullie voedsel nodig, zoals wij dat noemen?
S: Vloeistoffen. Er is een vloeistof die wij innemen. De omgeving geeft ons zaken die ons onderhouden. De atmosfeer in ons toestel wordt op een bepaalde temperatuur gehouden, in een bepaalde samenhang, dus die handhaaft onze stoffelijke voertuigen, zodat ze niet verslechteren(desintegreren). Wij worden niet oud(we raken niet verouderd, dus) zoals jullie dat kennen. We blijven in een vorm. Als een wezen “geboren” is zoals jullie dat noemen, begint het met een kleinere vorm. Als het de volwassenheid bereikt, blijft dat in die vorm. Er is geen ‘oude leeftijd’. Wij kunnen onszelf in stand houden door onze mentale vermogens, zoals je een visualisatie gebruikt om jezelf jong te houden. Daar lijkt het op. Het is eigenlijk in ons zo geprogrammeerd om dat zo te doen. Als een van ons gewond raakt op een of andere manier of in een of andere atmosferische conditie komt waarmee een soort van desintegratie begint, dan hebben we een speciale vloeistof van onze planeet die in ons systeem wordt ingenomen voor dit soort noodgevallen. 
D: Dan heb je het niet al die tijd nodig om te overleven? 
S: Nee. De atmosferische condities in het toestel zijn op bepaalde temperaturen  en snelheid ingesteld die….   Ik kan het juiste woord niet bedenken. Een bepaalde atmosfeer wordt geschapen en die zal onze stoffelijke vorm handhaven. Dat is een reden waarom we niet al te lange tijd buiten het toestel kunnen blijven omdat dit een verslechterend effect op onze vormen heeft.
D: Je bedoelt de lucht?De atmosfeer op Aarde?  (Ja) Dan heb je geen voedsel of zoiets nodig, behalve deze vloeistof. Drink je die vloeistof?
S: Het is soms om te drinken, denk ik, maar het kan ook worden geïnjecteerd in ons. Het hoeft niet te worden gedronken, zoals je dat noemt. Er is echt geen behoefte aan voedsel, zoals jullie dat kennen.
D: Dus de vloeistof wordt niet door je mond ingenomen? 
S: Zo kan het gedaan worden maar meer geïnjecteerd(geïntubeerd?) via de mond in plaats van het op te drinken. Zie je, daarom is het voor noodgevallen. Er is plantleven op onze planeet dat ook in het systeem kan worden ingebracht, maar dat is niet nodig. Onze systemen, of onze “lichamen” zoals jullie die noemen, hebben alles dat we nodig hebben om zich te handhaven als de atmosfeer goed is. Zie je, als iemand voedsel inneemt produceert dit een groeiend effect die later in de menselijke vorm een veroudering twee brengt.  Dat is een van de redenen waardoor we onszelf kunnen handhaven in een grootte, door de inname van voedsel niet te hebben die de maat in ons lichaam niet verandert. Dit zou dan later een verouderingseffect geven.
D: Dat is een interessant idee. Maar waar is die vloeistof dan uit samengesteld, ruwweg?
S: Niets hiervan wordt op jullie planeet gevonden maar misschien kan ik het ergens mee vergelijken. Ze krijgt nu een plaatje van een roodachtig soort vloeistof, maar het is geen bloed. Meer een vitamineachtige substantie. Misschien denkt ze aan een rode vitamine vloeistof. Zoals je denkt aan B-12 of B-6 vitamines denk ik, dit wordt geïnjecteerd in een vloeibare vorm. 
D: Ik vroeg me af, als jullie een noodgeval hadden en je kon die vloeistof niet krijgen, was er dan iets op Aarde dat je ermee kon vervangen?
S: Dan zouden we terugkeren naar de planeet om het te halen. Of we zouden naar een ander toestel gaan die misschien wat extra heeft en het op die manier verkrijgen. Gewoonlijk is er wel een ander toestel die we eerst kunnen lokaliseren voordat we naar huis zouden moeten terugkeren.
D: Dan lijkt het erop dat het meest belangrijke, voor zover het overleven betreft, het de atmosfeer is IN het toestel.
S: Ja, dat is belangrijk voor ons soort lichamen.
D: Die moet constant blijven? 
S: Zoals ik eerder zei, we kunnen het toestel korte periodes verlaten. Het is makkelijker voor ons om het in de energievorm te doen zonder het stoffelijke lichaam mee te nemen. Begrijp je? We kunnen een energie projectie van ons makkelijker sturen zonder door atmosferische condities te worden beïnvloed, als weer een andere manier van onszelf beschermen.

Dolores: dit kan een uitleg zijn voor rapporten in dit boek van vage, niet vaste wezens.
D: Op die manier breng je de stoffelijke vorm niet in gevaar.
S: Ja, we moeten de mentale status handhaven als we buiten het toestel gaan, als in een stoffelijke vorm. We programmeren onszelf zodat we in een constante status blijven van de atmosferische conditie, zodat we er niet door worden aangeraakt. Maar we kunnen die mindset, dat denken, niet voor altijd vasthouden. We moeten dat weer veranderen. En daarom doen we het alleen bij voorkeur voor een kort tijdje. Helpt die uitleg?
D: Ja. Ik denk dat ik dat begrijp. Als een menselijk wezen in het toestel was, konden we dan ademen of wonen in dezelfde atmosfeer?
S: We willen niet graag wezens aan boord van ons toestel nemen in een volledige stoffelijke vorm. Behalve dan als ze enige bescherming om zich zelf heen hebben en wij worden ook beschermd voor dat wezen, omdat ze niet gewend zijn aan de atmosfeer van ons toestel. Wij zetten hen ook in een gelijksoortig mindset voordat ze aan boord worden genomen. Een trance-achtige staat. We beschermen hun bewustzijn zodat ze een andere soort atmosfeer kunnen verdragen zonder hen stoffelijke schade te bezorgen. Maar opnieuw, als een Aarde wezen heel lang in ons toestel zou zijn—gewoonlijk worden ze direct teruggebracht – dan zouden ze problemen krijgen om zichzelf te handhaven in die atmosfeer. In feite denk ik, dat dit misschien een gezondheidsprobleem zou veroorzaken, anders dan alleen het aanpassen aan ons.  Maar ze kunnen dan in een staat van milde shock zijn voor de hele ervaring. Een combinatie van die twee zou de gezondheid van dat wezen kunnen schaden. Daarom worden deze dingen maar in hele korte perioden gedaan. Andere wezens brengen soms een Aarde wezen niet terug. Maar dat wezen zou na een korte tijd uiteindelijk doodgaan. Wij geven er de voorkeur aan om dat niet te doen, omdat we hier zijn om te helpen. Sommige wezens zien menselijk leven in meer dierlijke termen, en behandelen een wezens zoals jullie een koe behandelen. Weet je, om het misschien uit elkaar te halen/ontleden, om wetenschappelijke redenen, erover denkend als een niet intelligent dier. Gewoonlijk nooit om dat te eten of iets van die aard, en dan zouden ze gewoon wachten totdat het wezen doodging voordat zo’n soort experiment zou plaats vinden. Maar wij eren het leven hier. Wij hebben  een verplichting gemaakt, in de raad, om de wezens hier te helpen, ook al zijn wij meer ontwikkeld. We zien hoop in deze wezens. En zij strekken zich ook naar ons uit. Zij hebben ons geëerd en wij eren hen. Maar sommige wezens uit andere stelsels die geen deel zijn van de raad zien het menselijke leven niet als iets waardevols, zoals wij dat doen.
D: Ik ben blij dat jullie dat wel doen. Want op deze manier zitten we in dezelfde mindset. Ik denk dat we in staat zijn om beter te communiceren op die manier, omdat we beiden het zelfde voelen/denken over leven.
S: Er zijn een of twee wezens getransporteerd naar onze planeet en naar andere planeten. Ander ruimtewezens hebben iets dergelijks gedaan maar het is iets heel zeldzaams. De enige wijze waarop het mogelijk is zonder dat dat wezen doodgaat voordat het er aankomt, is om het onmiddellijk aan boord te nemen en om het direct naar een thuisbasis planeet te brengen. Want tijd is belangrijk voor het wezen om de ervaring te overleven. Dit is niet altijd een plezierige ervaring, toch willen sommigen wezens dat dit gebeurt. En dat creëert een gelegenheid zodat het kan gebeuren. Maar als ze daar eenmaal zijn, zijn ze soms helemaal niet zo blij als ze dachten dat ze zouden zijn., omdat ze eenzaam worden naar wezens van hun zelfde soort. Het is wel interessant voor hen, een tijdje, en ze voelen zich dan ook vereerd om specifiek daarvoor te zijn geselecteerd. Maar ze verlangen naar een maatje, zoals de meeste wezens. 
D: Dan zouden ze ook in een speciaal soort atmosfeer worden gehouden, daar, ja?
S; ja. Zoals ik zei, menselijke wezens zijn gewikkeld in hun emoties. Ze kunnen meer obstakels voelen en daardoor ervaren ze wat “eenzaamheid” wordt genoemd. En dit kan een wezen zo beïnvloeden dat het niet langer wil leven. Ik begrijp die reden daarvoor niet.
D: Konden ze dan niet worden teruggebracht als ze zulke dingen beleven?
S; (Zucht) De meesten van hen hebben problemen om dit twee keer te overleven zonder te sterven. Het is een grote schok voor het systeem. Ze zijn niet gewend om te reizen met die snelheden en gewoonlijk hebben ze direct medische aandacht nodig als ze daar aankomen. Sommigen van hen overleven die trip daar naartoe zelfs niet, door de schade aan hun systeem. De meesten van hen willen alleen maar iemand anders hebben, een ander wezen, dat daar naar toe getransporteerd wordt, liever dan terug te keren.
D: Ze denken dat ze dat willen, maar als het gebeurt dan ontdekken ze dat het anders is. -----


Vertaling: Winny  

Dolores Cannon - Deel 5
DOLORES CANNON

Verder met het verhaal van Clara.


Deel 5   We gaan verder met het verhaal van Clara.
Dolores: Ik vroeg toen aan de andere entiteit of an het deel van wat het ook was, om zich terug te trekken (het onderbewustzijn van Clara) en ik liet Clara’s persoonlijkheid terug komen  en volledig weer in haar lichaam teruggaan.  Dat vrijgeven of die verandering is altijd merkbaar, omdat het subject op dat moment dan heel diep ademhaalt. Ik bracht haar terug naar de huidige tijd en naar volledig bewustzijn. 
Nadat Clara weer volledig wakker was liet ik via de receptie Philip oproepen en liet hem bovenkomen. Normaal zou ik iemand niet laten kennismaken met een van mijn cliënten maar ik dacht dat het belangrijk zou zijn omdat hun beider ervaringen zo gelijkluidend waren. 
Maar toen ik uitlegde wat er net was gebeurd werden ze allebei heel emotioneel. Het was alsof twee zielen elkaar ontmoetten en onmiddellijk hun verbinding erkenden Zij bespraken  en beschreven gelijksoortige herinneringen van deze planeet met spiralen(puntdaken?) 
Het was een zeer emotionele en logisch onnatuurlijke scene omdat we allemaal wisten dat ze naar “huis” waren teruggekeerd voor een korte periode, en die gevoelens waren overweldigend. ………
In de laatste paar jaren in 2000 en 2001 heb ik andere gevallen gevonden waar personen op twee plaatsen tegelijk leken te zijn of die vanuit een andere perspectief rapporteerden. In een van deze ging een vrouw, in plaats van een vorig leven in te gaan, naar het spirit rijk waar ze een vergadering bijwoonde van leraren, gidsen en meesters. Ze zei dat een deel van haar daar altijd bleef en deel van diens taak was om haar progressie op Aarde te monitoren en om te proberen raad te geven op een onderbewust niveau. 
Toen dit boek naar de drukker ging vond ik in 2001 weer een gelijkluidend geval. Wie deze show ook uitvoert, die kennelijk aan de andere kant zit, heeft besloten dat het nu de tijd is om deze informatie vrij te geven.  Een vrouw die terugging naar een vorig leven als een man in een ver verwijderd deel van Griekenland. Hij hoorde daar niet maar hij observeerde en luisterde. Ik nam haar terug achteruit om te zien waar ze vandaan kwam en zij hervond zichzelf op een donkere planeet. Het was er helemaal grijs met enkele gebouwen en geen bomen. Dit scheen meest onder de grond te zijn. Ze ontdekte zichzelf in een vreemd lichaam. Ze beschreef het als een vissenlichaam, maar die was meer hagedisachtig met een grote mond, enorme ogen en een ongewoon gevormd hoofd met een bult op de rug en een staart. Ze zei dat zij een waarnemer was en dat ze naar de Aarde was gezonden in diverse tijdsperioden van de geschiedenis. Op die tijden nam zij de vorm aan van een bestaand wezen en was dan een waarnemer en verzamelaar van informatie. Toen ik probeerde om haar naar haar laatste dag van haar leven te brengen, zei ze dat er geen laatste dag was. Haar huidige persoonlijkheid was nog steeds de waarnemer. Dat was haar taak .

Er is veel gesproken over “shape-shifters” (mensen of wezens die van vorm veranderen). Als die echt zijn denk ik dat het deze wezens zijn die in staat zijn om in diverse gepaste vormen te bestaan. (Ook energiewezens kunnen elke vorm of lichaam scheppen die ze willen). Mijn conclusies is dat deze shifters(veranderbaren)niet in een positie van macht zitten of besluiten maken (zoals er werd gesuggereerd). Omdat dit waarnemers zijn, verzamelaars en reporters. 
Dus lijkt het alsof  dit deel van ons, dat een leven op Aarde leeft, alleen maar een klein stukje of een splinter is van een veel groter ons/ik. Dat we eerder velen zijn dan een of liever stukken van een meer complex geheel. We zijn alleen maar in staat om ons te focussen op de splinter die we als onze totaliteit waarnemen. Dat is een goede zaak, omdat als we ons bewust waren van de complexiteit ervan zouden we niet in staat zijn om in deze wereld of werkelijkheid te functioneren. We zijn kunnen slechts de façade zien die een veel groter plaatje maskeert. Alleen nu kunnen we een kijkje nemen achter de sluier.

------------------------------------------------------

Clara wilde nog een sessie hebben toen ze hoorde dat ik terugkwam naar Californië. Ik moest terug komen de volgende week om te spreken op een Expo in Pasadena. Deze keer vloog Clara vanuit St. Francisco in plaats van te rijden en we konden een sessie houden. Ik wilde me speciaal richten op vragen betreffende de Aarde mysteries, daar ons werd gezegd dat ik toegang kon krijgen tot elke informatie die we wilden. Ik vertelde Clara niet waar ik interesse in had om uit te zoeken. Natuurlijk, in het verleden ontdekte ik dat de bewaarders van de kennis je niet vaak alles geven waar je om vraagt. En ik heb geleerd om dat niet door te zetten en te nemen wat ik kan krijgen. Ik heb altijd zat vragen en ik kan altijd naar een andere onderwerp overgaan.

Bij deze sessie vroeg ik naar veel verschillende onverklaarbare onderwerpen en de antwoorden staan in het deel over de Aarde mysteries. Mij werd informatie geweigerd over de Piramides omdat de tijd nog niet juist was, maar ik kreeg andere informatie die betrekking heeft op dit onderwerp.

D: De reden dat ik naar de Piramides vroeg was omdat je zei dat de planeet van de spiralen, de gehele planeet, alles ervan, de rotsen, ieder deel van die planeet, een opslagplaats was geworden. (Ja.) en op Aarde is dit niet het geval?
C: Alles op Aarde heeft kennis. Dat zit allemaal in de geest van de mens, als de mens zich zal openen voor de uitgebreidheid die de geest voor de mens heeft. De mens, of mensen op Aarde, omdat de ontwikkeling van zijn geest nu is, moet een tastbare plaats hebben, die ze kunnen aanraken en voelen, zoals een bibliotheek, bijvoorbeeld. Dat is een plaats waar kennis is. Dat is opgeslagen. Daar kun je naar toe gaan. Dus is het een uitvoerbaar iets dat alle kennis voor de mens, en van de hele schepping, alle kennis van de Aarde en het universum een opslagplaats op Aarde heeft. En die zit in de Piramide. Zou de mens in staat zijn om zijn geest tot volle capaciteit te openen, dan zou hij weten dat alle kennis in hemzelf zit. 
D: Ja, dat is waar. Ik heb in mijn werk gemerkt dat het er door die methode uit gehaald kan worden. (Ja) Maar bewuste mensen realiseren zich dat nooit. Dat gebeurt alleen als ze in trance zijn en onderbewust werk doen.
C: Dat is waar. En daarom werd jij uitgekozen om de mensheid op Aarde te laten zien dat dit een manier is om zijn geest zich te laten uit te breiden, te weten dat alle kennis die is, van binnen zit. Het gaat om het in staat zijn om de manier te vinden om die kennis eruit te halen. (om te tappen uit die kennis). En door je methodes laat je zien dat dit gedaan kan worden. Er zullen mensen zijn die dit niet geloven, maar als je begint om informatie door je heen te laten stromen op de wijze waarop je in staat bent dat te doen, dan zal de aanvaarding op een grotere schaal zijn.  En uiteindelijk zullen meer en meer mensen in de tijd dit als een manier aanvaarden om in staat te zijn toegang te krijgen wat in iedereen zit. En misschien in een toekomstige tijd – hopelijk in de nabije toekomst- zullen mensen in staat zijn om te tappen uit  dit soort kennis op een meer bewust niveau. 
D: Dat heb ik altijd geloofd. Dat de kennis niet werd vernietigd omdat de mensen in al die eeuwen dood gingen. Het zit nog steeds opgeslagen in de onderbewuste geest. 
C: Het is opgeslagen in het cellulaire niveau van het DNA. Dus zelfs als een persoon misschien de overgang maakt van stoffelijk lichaam naar een zuiver energie lichaam – wat ik ben- je nooit vergeet. 
D: Dus het is altijd beschikbaar als je eenmaal de methode vindt om er contact mee te leggen. 
C: Ja. Het zit in alles. De informatie is er. 
D: Ik heb vaak gedacht dat de piramides en de monumenten in Peru –die ik net bezocht heb – veel ouder waren. 
C: Macchu Picchu?
D: Ja. Daar ben ik geweest. Ik kon daar een combinatie van structuren zien waarvan ik dacht dat die uit verschillende perioden kwam.
C: Er zijn verschillende tijdsperioden in Macchu Picchu. Enkelen zijn nieuwer dan andere. Het is alsof daar twee beschavingen waren.
D: Dat is wat de sjamaan ons vertelde. Dat de Inca’s niet de belangrijkste bouwde met de enorme blokken.
C: Dat is juist. De Inca’s kwamen vele generaties, vele, vele, vele, vele jaren later nadat de originele – ruïnes, zoals je ze nu kent – door beschavingen, …de steden werden gebouwd. Die werden veel, veel vroeger dan die van de Inca’s gebouwd. De Inca’s bewoonden die nadat de andere beschaving de planeet al had verlaten. 
D: Dat heb ik gedacht. Dat is wat ook de sjamaan geloofde. Dat de Inca’s kwamen en alleen gebruikten wat zij vonden.
C: Ja. Ze vonden een hele aardige behuizing. En dus zeiden ze: “Waarom zouden we nog iets creëren als het al voor ons is gecreëerd.”
D: En sommige van de gebouwen die zij maakten waren van een veel mindere kwaliteit. 
C: Dat is correct.. Omdat zij de kennis hadden verloren die de vroegere beschaving had gekend.
D: Wat gebeurde er met de oorspronkelijke bewoners? Ze schenen gewoon te zijn verdwenen en hadden hun steden achtergelaten. Niemand wist wat er met hen was gebeurd.
C: Zij waren geëvolueerd naar een trillingsniveau waarin ze niet langer meer een stoffelijke vorm nodig hadden. Ze hadden zo’n niveau van zuiverheid bereikt dat ze zuivere energie werden. En gewoon, zoals je zou zeggen “verdwenen”ze uit de massa, of uit de dichtheid van het menselijke lichaam. Of uit de stoffelijke vorm zoals jullie die kennen. Deze steden werden gebouwd door mensen die Atlantis overleefden en naar Peru migreerden. Dus waren die al op een hoger geëvolueerd niveau. Toen ze op deze planeet kwamen zaten ze al op een hoger niveau. En zij die er toen uit gingen  en andere gemeenschappen schiepen, en andere beschavingen, verloren wat van dat hogere vibrationele niveau omdat ze zich afscheidden van het geheel. Het geheel dat de beschaving is die ze was. Zoals die werd gecreëerd toen ze van de sterren terug kwamen. En toen zij eruit gingen en andere gemeenschappen schiepen en andere kleine beschavingen, zoals je dat zou noemen, begonnen ze hun hogere vibraties te verliezen. Hun vibraties werden lager en daarom werden ze dichter en dichter. Totdat we de dichte stoffelijke vorm hebben, zoals jullie die heden kennen.
D: De hoog geëvolueerde mensen verhoogden min of meer hun vibrationele standaard naar waarin ze net veranderden?
C: Ze veranderden totaal van vorm. Er was geen dichtheid meer. Ze werden licht
D: Bestonden ze nog op Aarde toen ze in licht veranderden?
C: Ze bestaan heden nog.
D: Waarom kunnen we hen niet zien?
C; Omdat ze op zo’n hoge frequentie van energie vibreren, dat ze niet langer meer een stoffelijke vorm nodig hebben, zoals jullie die kennen. En dat is geen zichtbare vorm.
D: Maar wat doen zij? Leven ze nog een leven?
C; Ze leven nog steeds een leven. Ze kunnen vaak een spirit gids zijn, als je weet wat een spirit gids is. Als een wezen of een energie aan je zou verschijnen, is het zeer mogelijk dat het een zou kunnen zijn die een zodanig niveau heeft bereikt dat ze worden wat jullie een “opgestegen meester” noemen. Deze hele beschaving als groep was een eenheid. En als eenheid evolueerden ze naar een plek waar ze niet langer meer een stoffelijk lichaam nodig hadden. 
D: Wat gebeurde er met de lichamen toen zij evolueerden?
C: De lichamen verdwenen gewoon.
D: En de plek waar ze naar toe gingen, was dat als een land, een stad?
C: Ja, ze kunnen in elke stad zijn. Elke stad, elke plaats kan hun thuis zijn. Ook zijn er wat jullie “etherische steden” zouden noemen. Steden net als jullie steden, alleen zitten ze op een vibrationeel niveau die op een hogere toon zitten, die mensen, zoals je dat weet, die je niet kunt zien. Maar zij bestaan.
D: En ze bestaan in die lichtvorm?
C: In lichtvorm, ja. Als je in staat bent om je bewustzijn op te heffen naar zo’n niveau dat je niet langer meer een dicht stoffelijk lichaam behoeft, dan zou je in staat zijn om die steden te zien. Je zou in staat zijn om erin en eruit te gaan en je dagelijkse leven te leiden met wat je ook doet, alsof je in een dichte vorm zat. Maar dan is je vibrationele niveau van zo’n zuivere gedachte, zal ik zeggen. Je gedachten zijn zo zuiver. Je leven is dan zo zuiver, dat het allemaal positief is. En je bereikt een niveau waar je sensitiviteit en je vibratie, je energie niveau op zo’n hoge toon is, dat je dit niet langer meer nodig hebt. Dus dan ga je naar die plaats, wat nog steeds in bestaan is.
D: Maar in die plaats, is het dat je niet sterft, als je zuiver licht bent
C: Nee, dan sterf je niet. Je sterft nooit. Zelfs in de dichte vorm sterf je niet. 
D: Ik weet dat je alleen van vorm verandert.
C; Ja, je verandert eenvoudig in een andere vibratie. En er is een mogelijkheid dat je op een bepaald moment naar die vibratie kunt gaan. je kunt transcenderen. Omdat ook al verlaat je een dichte, stoffelijke vorm, zoals je die kent, dan heb je nog fasen waarin je kunt groeien en je ontwikkelen naar andere vibrationele niveaus. Er zijn heel veel verschillende niveaus van vibratie. 
D: Dan, zelfs op dat niveau, als ze zijn getranscendeerd en daar naar toe gingen en masse, hebben ze dan nog karma om op te lossen?
C: Als je dat niveau van vibratie hebt bereikt dat zou dan ver voorbij de vijfde dimensie zijn, als je aan dimensies denkt. Je hebt dan alle karma afgewerkt dat zou moeten worden afgewerkt. Dus als je op dat niveau komt in dat niveau van vibratie, dan is er geen karma. 
D: Dan zouden ze daar de hele eeuwigheid kunnen blijven?
C: Zo lang als ze dat willen. 
D: Zelfs als ze niet sterven, konden ze dan beslissen om verder te gaan en om iets anders te gaan doen?
C; Ze konden besluiten om terug te gaan naar de stoffelijke vorm. Dan zeggen ze: “Nou, hie, dat was zo leuk, waarom proberen we dat niet nog eens?”
D: Maar dan kunnen ze weer in karma terecht komen.
C: Dat is een mogelijkheid, ja. 
D: Ik probeer dit samen te vatten met enkele andere dingen die ik heb gehoord. Is dit anders dan op het spirit niveau waar mensen naar toe gaan als ze op Aarde sterven en het stoffelijke lichaam loslaten. Is dit een andere plaats waar deze wezens zijn? 
C: Dat kan hetzelfde zijn. Dat hangt af van de groei van hun spirit. Als het iemand is die pas een overgang heeft gemaakt, dan konden ze op het vibrationele niveau zitten waar die gemeenschap is. Of het kan meer groei kosten om naar die plaats toe te gaan.  Dat hangt af van de status van verlichting waarin die persoon zit in de tijd van zijn overgang.
D: Dan, het grootste deel van de mensen op Aarde vandaag, als zij sterven en het lichaam verlaten, werken hun problemen van karma nog af, dus moeten ze nog heen en weer gaan. Dus kennelijk kwamen die mensen in Peru uit een andere plaats toen zij overgingen. 
C: Ja. die groep was een beschaving die het deed in groepsvorm in plaats van in individuele vorm.
D: Dus dat is waarschijnlijk wat wij proberen te verkrijgen, om dat niveau te bereiken waarop we niet langer meer hoeven terug te komen. 
C: Dat is het uiteindelijke doel.
D: Ik heb gehoord dat het uiteindelijke doel is om terug te keren naar de Schepper, om naar God terug te keren. 
C: Daar gaat het allemaal om, om naar het licht te gaan waar de bron is, en dat is wat je God noemt. 
D: Ja, er zijn verschillende namen voor Hem. 
C: Veel verschillende namen. Zo is het wat jij het wilt laten zijn voor jou. 
D: Dan die mensen, ik denk dat je zegt, dat die zijn zo dichtbij als je kunt zijn, bij de Schepper. 
C: Heel dichtbij. Heel dichtbij. Omdat een beschaving met een groepsvorm ging, en ze gingen als een, zonder afgescheidenheid, van wat je zou zeggen, de boezem van God. En dat is een zijn met God, of een zijn met alles, een zijn met alles dat is… Alles zijn dat is. Omdat het uiteindelijke doel is om een te worden met God. En je bent niet een met God als je je realiseert dat er afscheiding is, omdat de mens zo hard heeft geprobeerd om zich af te  scheiden van God. Het uiteindelijke doel van de ziel is om terug te zijn bij God, vanuit wie wij kwamen vanaf het begin. 
D: Ja, dat heeft zin voor mij. Zijn er nog andere beschavingen die deze overgang en masse hebben gemaakt?
C: Velen hebben dat gedaan.
D: Het klinkt alsof de mensen van Atlantis gewelddadig stierven. Dus dan zijn dat andere omstandigheden als we massale rampen hebben.
C: (onderbrak) Ik wil een ding over massale rampen zeggen. Het is een beschaving, of het is een groep mensen, die zielen, deze wezens kozen dat in die tijd als een manier om naar een ander niveau te gaan. of naar een andere plaats waar ze op een andere manier konden groeien. Het is een keuze.
D: Zoals je ziet heb ik veel vragen.
C: Ja, die heb je.  Je hebt heel goede vragen. En daarom ben je uitgekozen. En dat is waarom wij de kennis met je willen delen, zodat de mensheid, zoals je dit heden weet, informatie zal hebben met de geheimen die waren afgesloten van onszelf. Wij willen meer met jou praten. Clara doet veel wat jij doet, maar van een ander soort. En jij zult het aan de mensheid rapporteren. Zij komt in contact met mensen, krijgt informatie en geeft dat aan ons door. En daarom is het dat jou veel gevarieerde en verschillende mensen gestuurd worden om er jouw informatie door te krijgen. 
D: Maar de informatie wordt gecompliceerder terwijl ik werk.
C: Dat komt omdat je meer deuren opent. En als je jezelf toestaat meer deuren te openen en als je door die deuren heenstapt, dan gaan er weer andere open, zodat andere werkelijkheden en veel meer gecompliceerd materiaal aan je gegeven zal worden. Het zal een eer zijn om dat met jou te exploreren. 
D: Ik zal nooit proberen om jullie vertrouwen geweld aan te doen.
C: We weten dat of anders zouden we niet naar jou toekomen. 

Ik oriënteerde Clara terug naar het heden en bracht haar weer naar vol bewustzijn. Terwijl ze wakker werd beschreef ze haar gevoelens terwijl ze sprak. 

C: Ik had het gevoel dat ik in het nu was. Ik voelde  alsof ik in toekomstige tijd was, in het verleden en in het nu. Het was net dat alle tijd nu was. 
D: Het was allemaal gecombineerd. Een soort van alsof je gespleten was?
C: Nee, het voelde niet gespleten. Het voelde zelfs erg vereend, het zijn in de toekomstige tijd en toch in de antieke, heel verre verleden. Vele, vele beschavingen geleden. Het voelde dat deze entiteit geen tijdsgrenzen kende. Het was alsof alle tijd nu was.
D: Nou, zo zie je hoe we op die manier  informatie kunnen krijgen, want dat heeft dus geen enkele grens. 

Er was een ongewoon geval na deze sessie. Clara ging terug naar haar hotelkamer. Na enkele minuten belde ze me op en vroeg of ik in haar kamer wilde komen. Toen ik daar was, liet zij me de achterkant van haar nek zien. Toen ze haar haar borstelde, had ze een rood merk in haar nek gezien. [er zaten in de badkamer twee spiegels naast de middelste. Ze droeg haar haar omhoog gebonden met een pony] Het rode teken ging minstens vijf centimeter diep haar  haarlijn in en twee centimeter daaronder. Daarom zag ze het.
Ik haalde mijn camera en nam er wat plaatjes van. Niemand had dit kunnen doen op dat deel van haar lichaam, omdat ze volmaakt stil op een kussen had gelegen.  En niets had die irritatie kunnen veroorzaken. Ze zei dat het geen pijn deed en niet jeukte. Het was alleen rood en ze was er nieuwsgierig naar. Dit kon hetzelfde zijn als dat van andere mensen waar ik mee heb gewerkt, bij wie merktekens en vlekken verschenen op hun lichaam toen ze met dit soort energie hadden gewerkt. Deze gevallen werden gerapporteerd in ‘De Custodians’. 



Het contact met een planeet die alle kennis bewaart, en altijd nog meer verzameld, lijkt heel erg op verslagen van mijn andere subjecten die gezegd hebben dat ze reporters zijn. Veel mensen  hebben inplanten in hun lichaam die werken als overbrengers. Alles dat ze zien, horen en voelen wordt naar computeropslag gestuurd die de geschiedenis van onze planeet Aarde vastleggen.  Zijn dit twee aparte projecten, of zijn ze op een of andere manier aan het geheel verbonden? Ik heb ontdekt dat een van de voornaamste functies van het onderbewustzijn, of misschien wel onze ziel het verzamelen is van informatie uit alle levens die we ooit leven. Ons uiteindelijke doel is om terug te keren naar de Bron/Source, naar ons concept van God, de Schepper. Als we alle reizen en avonturen door al onze vele diverse levens heen hebben gedaan worden we verondersteld terug te keren naar de Schepper met onze bijeen gegaarde kennis. Dan wordt dit geabsorbeerd. Op deze wijze worden we gezien als cellen in het lichaam van God.
Kennis en informatie schijnen het hoofddoel te zijn van de menselijke soort en dus is niets goed of fout. Het is alleen maar positief en negatief. We trekken er tussen uit en dat stelt ons in staat om elk karma af te werken zodat we onze opdrachten kunnen voltooien en terugkeren naar waar we eens vandaan kwamen. In dat opzicht, is onze laatste analyse, is alles dat we hebben en zijn de som van onze ervaringen en onze kennis. 



Een verontrustende gedachte ging door mijn geest toen ik hoorde dat de gehele beschaving in Peru en masse was getranscendeerd naar een hogere vibratie, zodat ze onzichtbaar waren. Er werd gezegd dat dit in het verleden ook met andere beschavingen was gebeurd. Er wordt nu veel gesproken over de huidige dag waarop de Aarde haar vibratie verandert en naar een hogere vibratie gaat en van dimensies verandert. Dat er sommigen zouden meegaan en sommigen worden achter gelaten, en dat zij die achterblijven nooit zullen weten wat er gebeurde. Is dit hetzelfde als wat er gebeurde met die beschavingen in het verleden?  



Winny: dit boek werd geschreven uiteindelijk in 1999. Dolores noemde het toen ’verontrustend’ . Inmiddels zal ze het verheugend vinden en zich geen zorgen meer maken over ‘achterblijvers’.  


ATLANTIS

Dolores:  Een belangrijk mysterie dat het denken van de mensen al eeuwen heeft doen watertanden is het bestaan van de beschaving van Atlantis. Velen hebben het alleen maar een mythe genoemd, een legende, maar toch is het blijven bestaan. Ik zelf heb altijd gedacht dat zelfs een mythe of een legende een basis van waarheid heeft en ik heb deze tijd steeds weer geverifieerd in mijn werk met hypnose. 

Als mijn subjecten in de diepste staat van trance zijn kunnen we direct het onderbewustzijn op veel manieren binnengaan. Ik heb ontdekt dat alle kennis beschikbaar is als je eenmaal uit de wijsheid kunt tappen van de onderbewuste geest. Vaak wordt de persoon de informatie direct gegeven via vorige levens en andere keren worden ze naar plaatsen gebracht waar ze de informatie kunnen binnengaan en voor zichzelf interpreteren.  Dit wordt vaak gedaan door de Library, de Bibliotheek, binnen te gaan aan spiritzijde. 
In dit prachtige gebouw is alle kennis dat ooit heeft bestaan, en alles dat zal bestaan, gevat op iedere denkbare plek.  Dit is mijn favoriete plaats in de spirit wereld omdat ik altijd aan het zoeken ben naar “verloren” kennis. Deze plaats wordt gewoonlijk gemanaged door een bewaarder wiens taak het is om hen die toegang willen hebben ‘te screenen’ en om vast te stellen welke bedoeling zij hebben. Mij is verteld dat ik toegang kan krijgen tot alles dat ik wil omdat ik bewezen heb dat ik de informatie zo feitelijk doorgeef als ik kan, zonder die te censureren of te vervormen. Natuurlijk is er altijd informatie die niet kan worden gegeven, omdat het denken van de mens in die tijd er nog niet mee kan omgaan. Alhoewel ik gemerkt heb dat in mijn regressie werk van meer dan 20 jaren, er nu informatie doorgelaten wordt die in de eerste dagen van mijn werk verboden was.  Dit geeft me de hoop dat het denken van de mens eindelijk genoeg ontwikkeld is tot op het punt dat het gecompliceerde concepten kan  omvatten. 

In al die jaren dat ik een subject in dat diepe niveau van trance had, moest  mijn nieuwsgierigheid zo veel mogelijk vragen stellen als ik kon over vele, vele onderwerpen. Als ik toegang krijg tot kennis zal ik die gelegenheid nooit aan de kant zetten. De informatie van dit deel kwam in vijftien jaren naar voren. Ik zette het aan de kant en bleef het verder opstapelen totdat het nu tijd is om in dit boek te zetten.(‘Convoluted Universe’) 
Sommige informatie over het onderwerp Atlantis kunnen op het eerste oog tegenstrijdig zijn. Maar daar ben ik het niet mee eens, omdat ik denk dat de diverse mensen het op verschillende tijden in het bestaan zagen. Ik heb ontdekt dat Atlantis niet een enkel continent was, geen stad of plaats. Het was een naam die in die tijd werd gegeven aan de wereld als geheel. De naam begon te horen bij het meest ontwikkelde deel van de beschaving. Maar de hele wereld zat niet op hetzelfde niveau, net zo als dat van ons in deze tijd. Deze opmerkelijke beschaving bestond duizenden jaren, dus die onderging veel veranderingen toen dit naar de hoogste ontwikkelingen steeg waartoe de mensheid in staat was te bereiken, en toen daalden ze af in een geleidelijke verslechtering en val. Men hoeft alleen maar naar de geschiedenis van onze eigen wereld te kijken in de voorbije duizend of twee duizend jaren om een parallel te zien. Onze wereld heeft ook een myriade veranderingen ondergaan en ontwikkelingen, sommige goed en sommige niet zo goed. 

Mij is verteld dat veel, veel mensen die heden leven ook leefden in de tijd van Atlantis. We zijn terug gekeerd naar de huidige tijd omdat de mensheid opnieuw die afgrond bereikt die onze wereld in de zelfde diepte kon storten die Atlantis opeiste. Werkend als een spiraal, heeft de tijd in onze tijd gelijksoortige omstandigheden  gebracht. En wij gaan het zelfde pad naar beneden, (dit schreef Dolores in 2000. Het is inmiddels veranderd.w.) Wij zijn terug gekomen om veilig te stellen dat de mensheid niet opnieuw dezelfde fouten maakt. Door in deze roerige tijden te leven kunnen we karma ‘terugbetalen’ dat normaal tien levens nodig heeft. Dus kwamen we allemaal vrijwillig hier om in deze tijd te zijn.

Brenda gaf ons informatie over Atlantis in zijn glorie dagen voordat het begon te verslechteren. 

B: De geschiedenis an Atlantis strekte zich vele duizenden jaren uit. We konden beginnen je de algemene termen te geven van hoe de dingen zich ontwikkelden. En later, als je meer details wilt, konden we ze organiseren en ze aan je geven in de diverse aspecten van de geschiedenis. 
D: Was dit de eerste ontwikkelde beschaving op deze planeet of waren er nog anderen voor deze?
B: Dat is moeilijk te zeggen, ze reiken zo ver terug. Het lijkt dat voordat Atlantis opkwam, de voornaamste beschaving op deze Aarde uit de galactische gemeenschap kwam die de mensheid hielp. Zij hielpen Atlantis zich te ontwikkelen, zodat de mensheid hun eigen beschaving ging ontwikkelen. En dat is wat de mensheid moest doen om uiteindelijk bij de galactische gemeenschap te kunnen komen. Ze waren ondersteboven omdat toen Atlantis verwoest werd, de mensheid op de rand stond om bij de galactische gemeenschap te komen. En toen het werd verwoest, schokte dit de mensheid zo ernstig en wierp hen zover terug, dat ze zich niet meer bij de galactische gemeenschap konden voegen.
D: Waar wil je beginnen?Ik wil de dingen altijd op volgorde. Dat maakt het makkelijk voor me.
B: Ja. Zoals ik net zei, het waren diverse settelingen van de totale galactische gemeenschap die Atlantis hielpen om te kunnen beginnen. Ze hadden de mensheid gade geslagen en probeerde hen te helpen ontwikkelen, maar ze bleven zelf eigenlijk verborgen. De mensheid deed basische dingen zoals landbouw en ze hadden vuur, en ze bouwden eenvoudige steden. En ze voelden dat de mensheid ver genoeg was ontwikkeld om de kennis te hanteren dat er anderen waren die niet van de mensheid waren. Ze zagen dat er een groep in Atlantis was die het meest ontwikkeld was. Zij hadden de hoogst ontwikkelde beschaving met de productie van goederen en kunst en literatuur en dergelijke. Een heel wellevend soort mensen. Die begonnen de mensen te helpen om de beschaving verder te ontwikkelen. Ze hadden een manier om deze mensen te stimuleren zodat ze in een sneller tempo met uitvindingen konden komen. Ze kenden het soort energie dat bevorderlijk was voor creatieve gedachten. En ze stimuleerden het denken van de mensen met deze energie. Toen ze zagen dat dit werkte, begonnen ze dit in andere beschaafde centra van de wereld te doen, en daardoor kwamen andere beschavingen omhoog. Je vroeg specifiek naar Atlantis, dus probeer ik bij dat verhaal te blijven.
D: Was Atlantis alleen een plaats? 
B: Het begon in een plaats, maar toen de beschaving begon te groeien, werd de invloed verspreid. En wat als Atlantis werd beschouwd  begon meer in te houden dan alleen het land dat oorspronkelijk Atlantis heette. Zijn beschaving verspreidde zich dermate dat wat er ook onder de invloed van zijn sfeer kwam ook werd gezien als deel van Atlantis.
D: Zijn we juist om dat zo te noemen?
B: Het is een goede naam. Het is een correctie van de originele naam. Zoals je weet als er een beschaving over een groot gebied is verspreid, komen er verschillende dialecten in de hoofd  taal. En in het dialect dat zich in het zuiden verspreid, werd de naam meer uitgesproken als Atlanta, en dat is een verder veranderde uitspraak in jullie taal, dus… Maar het is accuraat genoeg dus…. Het was een directe vooruitgang, en dat is geen probleem met betrekking tot de naam van de beschaving waar ik over spreek. 
D: Er waren andere beschavingen maar je wilt nu in deze ene zoemen? 
B: Jij scheen de informatie over deze ene te willen hebben. Dus nu geef ik aanwijzingen naar die andere beschavingen. De ontwikkeling was gelijkmatig in al die beschavingen. Atlantis liep wat voorop omdat zij zich eerst begonnen te ontwikkelen. Maar de andere beschavingen ontwikkelden zich ook, dus ze konden allemaal samen werken. Dit was nodig ten goede van de mensheid. Dus de beschaving ging verder vooruit. De mensen waren een aardig volk. Ze waren in het algemeen gelukkig, hadden goede eigenschappen. Ze waren ook emotioneel gelukkig als wel stoffelijk gezond, en dat hielp om van hen een eerlijk/fair volk te maken. Ik bedoel niet noodzakelijk licht/blond, maar als in aardig. Jullie taal is heel onprecies met zijn beschrijvende woorden. 
D: Ik weet het. Dat heb ik eerder gehoord. Hadden ze ook algemene kleuren of kenmerken die overheersend waren?
B: Niet echt. Eerst wel, ja. En toen ze zich verspreiden kwamen ze in contact met andere mensen. Toen werd het een algemeen mengsel net als het in jullie land is. Ze konden zeggen wat iemands algemene voorouders waren, waar soms hun voorouders vandaan kwamen, door welke kleur ze hadden. Maar het maakte hen niet uit en dus maakten ze er ook geen zorgen over. Ze begonnen eigenlijk met roodachtig blond met een paar bruinharigen. Van een licht olijfkleurige teint….   Br. ging verder met de beschrijving……….
B: Ze baseerden hun cultuur niet op metaal., zoals die van jullie doet. Ze geloofden in het gebruik van materialen die dicht bij de originele conditie waren zoals ze die verkregen. Dus gebruikten ze veel steen en klei voor hun gebouwen. En hun wetenschap ontwikkelde zich direct in het manipuleren van energieën, dus konden ze alle soorten energie manipuleren, ook inclusief de zwaartekracht. En dus waren ze in staat om gebouwen op te richten door enorme steenblokken te gebruiken en voor jullie schijnt dat nu onmogelijk te zijn, met de grondslagen en mind-set (de manier van denken) van jullie beschaving.
D: Ze gebruikten toen geen machines of equipment?
B: Correct. Omdat het niet nodig was. Ze wisten hoe deze energieën te manipuleren terwijl ze gewone en eenvoudige instrumenten gebruikten die onmogelijk leken om zulke dingen mee te doen.
D: Hadden ze daarvoor veel mensen nodig om dat te doen?
B: Dat hing af van wat er gedaan moest worden. Gewoonlijk kon een persoon dit doen met instrumenten die bij de hand waren maar het moest ook de toestemming van allen hebben, zodat de energie kon stromen in een positieve richting. 
D: Iedereen hoefde zich niet te concentreren of energie te sturen?
B: Nee. Maar het moest wel hun algemene instemming hebben, zodat ze de energie niet zouden blokkeren door niet eens te zijn met wat er gebeurde. Het is net als jullie concept van positief denken. Je hoeft je niet te sterk te concentreren om positief te denken. Het is gewoon een algemene mind-set die je probeert te bereiken. In het proces om deze energie te leren kennen en te manipuleren ontwikkelden ze hun psychische vaardigheden ten top. Dus veel dingen waar onze beschaving van afhangt waren gewoon niet nodig in hun beschaving. Dingen zoals een telefoon, of zo. De administratieve soort dingen waren heel direct omdat de mensen door telepathie konden communiceren en hun instemming gaven. En dat is bijna onmiddellijk en dat haalt veel problemen weg die in de moderne wereld bestaan.
D: Was dit de enige manier waarop ze communiceerden?
B: Nee. Ze communiceerden ook verbaal, maar het was een mengsel van beide ze maakten geen verschil om verbaal  of mentaal te communiceren, want dat deden ze tegelijkertijd. 
D: Was dit iets dat ze moesten leren of kwam dit heel natuurlijk?
B: Alle menselijke wezens hebben hier een natuurlijke voorkeur voor. Dit was in het ras opgenomen, maar het ging ook om het te ontwikkelen. Bijvoorbeeld, alle mensen hebben in het algemeen handen met vijf vingers en die kunnen allemaal heel delicaat en manipulatief werk doen maar alleen als je de spieren ontwikkelt om de handen te gebruiken.  Dat is het zelfde met psychische vermogens, maar de enige manier om dit te ontwikkelen is om het te gebruiken.
D: Dus dit is iets dat heel natuurlijk kwam voor deze mensen?
B: Nee, ze moesten het ontwikkelen. Het werd wel gezien als een deel van het normale proces van volwassen worden, maar ze waren er wel meer bewust van dan de mensen daar heden van zijn. Ze zagen dit als een normaal deel van de ontwikkeling van een kind, net zoals de spier vaardigheden moesten worden ontwikkeld. Ze negeerden de tekenen er niet van, zoals ze vandaag worden genegeerd. Het wachtte daar om te worden ontwikkeld. Maar je moet er aan werken, net zo dat je moet werken aan het leren hoe je moet lopen. Het vermogen was er altijd maar het kostte hen een tijdje om zich te realiseren dat het er constant is. De mensen van vroeger bouwden erop om te overleven maar die wisten niet wat ze aan het doen waren. Later toen de mensen beschaafd werden, vergaten ze dat heel vaak, maar het was er nog wel. en toen de beschaving zich ontwikkelde met behulp van de galactische gemeenschap, realiseerden ze zich pas dat het iets was dat kon worden ontwikkeld. Hun wetenschap wees erop dat ze een harmonieus geheel moesten zijn, in het algemeen in harmonie met het universum. En dit is deel van jezelf. En als dit niet is ontwikkeld, dan kom je niet in balans en kom je niet in een harmonieus geheel. Met de zeldzame gelegenheid dat iemand ziek werd, kon hun psychisch vermogen hen helpen om te lokaliseren waar ze uit balans waren met de basische energie niveaus van het universum. En zo gebruikten zij hun psychische vermogens op talloze wijzen in de kleinste details van het dagelijkse leven. We konden hier een lange tijd zijn om al die verschillende manieren op een lijst te zetten waarbij zij hun psychische vermogens konden gebruiken. De psyche is veel handiger dan de geest/het denken, alhoewel het wel via het denken functioneert. Het is een ander aspect van de hersenen dan het denken is. Denken en psyche zijn twee verschillende aspecten die door het orgaan werken dat het brein heet. Een is basisch en zorgt voor de benodigdheden van het leven en de ander voegt details toe en finishing touches. Het kan zeer precies werken en dingen doen waar het denken niet toe in staat is, omdat dit niet fijn uitgekiend is. 
D: Was, in die tijd, het grootste deel van de mensen in de wereld op deze manier ontwikkeld?
B: Die uit die beschaving, ja. Degenen in de bossen achteraf hadden hun psyche niet zo sterk ontwikkeld. Ze bouwden erop als op een instinct. 


Vertaling: Winny