Monday, April 14, 2014

Dolores Cannon - Deel 14
DOLORES CANNON

Deel 14   


C: (=Christine’s hoger Zelf)  Zie je, de nieuwe Aarde zit niet in deze dimensie. De nieuwe Aarde is een andere dimensie. En zij zullen die nieuwe dimensie ingaan. En in die nieuwe dimensie zullen die bomen purper en oranje in hun wortels hebben. En er zullen prachtige rivieren zijn en watervallen. En de energie zal terug worden gebracht. Er zal energie in de stromen en het water zijn die over rotsen en zandbanken stromen. En dat raakt de Aarde. Dat schept energie en die zal naar deze wereld worden uitgestrekt. Veel van die stromen werden veranderd en rechtgemaakt om ze bevaarbaar en mooi te maken. Dat haalt de energie weg van de Aarde. De Aarde gaat gereinigd worden. Ik zie water.
D: Moet dit gebeuren voordat de Aarde verschuift en evolueert in de nieuwe dimensie?
C: Ik zie ons er doorheen stappen. (ze schrikt) Oh! Wat ik zie is dat de mensen die naar de nieuwe dimensie gaan er doorheen stappen om in die nieuwe wereld te gaan.
D: Terwijl die andere wordt gereinigd?
C: Ja, ja.
D: Wat zie je van het water wat er zal gebeuren door die reiniging?
C: (een grote zucht) Dat zal me niet getoond worden.
D: Ze willen niet dat je dat ziet?
C: Nee, ze zullen me dat niet laten zien, Wat ze me wel laten zien is …  een opening? En wij stappen daardoor. We stappen in wat op deze Aarde lijkt, maar dat heeft andere kleuren. Het is een andere structuur. Eerst lijkt het hetzelfde. Alleen maar eerst. En dan, als we rondkijken, beginnen we te zien dat dat het niet is. Het verandert voor onze ogen. En het is zo prachtig.
D; Maar is dit niet de spiritzijde?  Want de spiritzijde wordt beschreven als ook heel erg mooi.
C: Nee, het is de nieuwe Aarde. Dit is niet de spiritzijde. Dit is de vijf dimensionale Aarde. Sommige mensen gaan hier doorheen vóór anderen. Mij wordt gezegd om jou te vertellen dat Christine hier al een paar keer is geweest. Er gaat nu een groep doorheen. En zij brengt er nog meer doorheen. En die komen en gaan een beetje totdat ze hier voor goed naar toe gaan.
D: En dan worden degenen op de oude Aarde achtergelaten?
C: Ja, degenen die willen  blijven zullen blijven.
D; Die zullen veel moeilijkheden gaan krijgen, niet?
C: Ja, de hele planeet. (geschrokken) Ik zag net dat de hele planeet explodeerde. Dat is vreselijk, niet?
D: Wat denk je dat dit betekent?
C: Ik weet het niet. Ik zag hem net exploderen. Maar ik zag de nieuwe Aarde. Er is die prachtige vijf dimensionale plaats in harmonie en vrede.
D: Toen zij jou die planeet lieten zien die explodeerde, is dat alleen maar symbolisch? Alsof de Aarde niet langer meer zal bestaan voor degenen die overstaken?
C: Nou, de mensen die overstaken kijken naar wat er gebeurt. Ze kunnen dat zien. Nu, gaat hij nog exploderen?  Ze zeggen tegen me: “Raak niet bevangen door wat er gaat gebeuren, want je moet je op het licht focussen.” En dat is de uitdaging voor die mensen die op de nieuwe Aarde zullen gaan zijn. De uitdaging is om niet gevangen te raken in iets dat gebeurt of gaat gebeuren, want dat trekt ons terug  in de derde dimensie. En dat is gebeurd met veel mensen die op een pad naar voren zaten. Zij werden terug getrokken omdat ze gevangen raakten in verdriet en droefheid en spijt en in duistere zaken. Dus zeggen zij:  “Je hoeft het niet te weten want dat dient niemand als het wordt geweten.”  Dus echt, wat zij zeggen is: Richt je op het goede. Focus je op dat dat prachtige, nieuwe bestaan dat er is, die nieuwe dimensie, waar veel mensen op Aarde naar toe zullen gaan. Die er al naar toe gaan.
D: Mij werd verteld dat als jullie oversteken, dat je in het zelfde stoffelijke lichaam zult zijn dat je nu hebt. Je zult gewoon worden veranderd.
C: Ja, je zult nog in hetzelfde lichaam zijn maar dat zal worden veranderd.
D: Dus dit kan gedaan worden zonder te sterven of je lichaam te verliezen. Dit is gewoon helemaal wat anders.
C: Ja, we lopen er gewoon doorheen. Christine heeft dit eerder gedaan en zij weet hoe je dat moet doen. Zij heeft het gedaan en zij begrijpt het.
D: Maar het zal toch verdrietig zijn omdat er zoveel mensen zijn die niet begrijpen wat er gebeurt. Het is zo moeilijk voor veel – ik wil zeggen veel “gewone” - mensen zeggen die geen idee hebben van iets behalve van de godsdienst die hen geleerd werd. Ze weten niet dat dit andere mogelijk is.
C: Ja, maar ze zijn niet ‘gewoon’. Ze schijnen gewoon te zijn. Het is een masker dat ze dragen. Ze gaan nog veranderen.
D: Maar er zijn nog steeds veel mensen die nog niet eens over die dingen nagedacht hebben.
C: Ja, maar zij hebben gekozen om niet te ontwaken en dat is hun keuze. We moeten dat respecteren. Zij hebben die keuze ook gekregen zoals iedereen op Aarde en zij hebben dat zo gewild. En dat is okay. Het is in orde. Het is goed.
D: Dus, als zij naar een andere plaats toe moeten om het negatieve karma uit te werken, dan is dat deel van hun ontwikkeling. (Ja) Maar zie jij dan het grootste deel van de mensen zich naar de volgende dimensie toe ontwikkelen?
C: Nee, niet het grootste deel. En het aantal is niet belangrijk. En hoe meer mensen er kunnen ontwaken en die reis doen, hoe meer mensen er zullen zijn. Daarom doen zoveel van jullie dit werk. Om mensen te helpen zich te openen voor die reis en om angst los te laten. En om in die leegte te stappen waar alles mogelijk is. Waar duisternis woont. Dat is wat jullie mensen aan het doen zijn. En jullie moeten dit doen. En iedereen tegen wie jullie spreken gaat dan naar buiten en doet dit ook. Jullie zijn je er misschien niet bewust van maar jullie handelen als Christus. Ieder waar je tegen spreekt wordt een leerling, en die gaat naar buiten en doet op zijn beurt andere mensen ontwaken. Zo werkt het. En het is spoedig. Het gebeurt allemaal spoedig.
D: Heb je een idee van een tijdspanne?
C: De volgende paar jaren zal het – ik krijg het woord “punt van beslissing” zijn. Dat zal het “af snij” punt zijn. Ik denk dat dit betekent  dat zij die dan nog niet beslist hebben, zullen worden achtergelaten. Dat is kritiek.
D: Maar er zijn een paar landen in de wereld die hier nog niet klaar voor zijn. Daarom denk ik dan er veel mensen zijn die die oversteek niet zullen doen.
C: Er gebeurt meer dan mensen weten. Ik zie enkele landen waarin mensen worden vervolgd. De reden dat dit gebeurt is om spiritueel te ontwaken, want vervolging veroorzaakt dit. Als mensen worden vervolgd of als ze de dood onder ogen zien, of als ze enorme menselijke prestaties zien. Dat is een trigger die mensen doet ontwaken. En dat is de bedoeling van veel van die vervolgingen die er op dit momentzijn; om veilig te stellen dat die mensen gewekt worden.  Dus is dat er een positieve kant van.
D: Is er iets dat dit triggert of doet neerslaan?
C: Het is net alsof het gordijn valt. En mij wordt niet toegestaan dat te zien. Mij wordt nu verteld dat dit het eind van het ene en het begin van het volgende zal zijn.
D: Ze proberen ons, in deze tijd, in een oorlog te voeren (2002)Denk jij dat dit er ook iets mee heeft te maken?
C: (Grote zucht). Ik ben bang dat dit die test is. Ik zei dat veel mensen worden getest. En ik realiseerde me dat toen niet, maar nu wel, dat is allemaal deel van die test, als we ons daar van kunnen afhouden. Het is net als of wij onze eigen..  scheppen….   Het is alsof ieder van ons het universum is. Alle delen van het universum worden hier bewaard (ze zette haaf hand op haar lichaam). En als we het universum hier houden…. 
D: Dit lichaam?
C: Ja. Als wij dat in vrede bewaren, en we houden het in evenwicht, dan gaan we door die test. Dan kunnen we alles weerstaan. En de dingen die er gebeuren in de wereld zijn echt om het geheel te testen; ons allemaal.
D: Je bedoelt om niet in angst te worden gevangen.
C: Ja. Zet de tv af. Luister er niet naar. Lees de krant niet. Word er niet door gevangen. Jullie wereld is wat jullie hier scheppen. (Raakte haar lichaam weer aan).
D: In je eigen lichaam.
C: Ja. In je eigen ruimte hier. Dit hier is jouw eigen universum. Als ieder mensen vrede en harmonie in hun eigen universum creëert dan is dat het universum dat ze scheppen in de vijf dimensionale Aarde. Hoe meer mensen vrede en harmonie kunnen scheppen in dit lichaamsuniversum , hoe meer mensen in die vijf dimensionale Aarde zullen zijn. Degenen die geen vrede en harmonie kunnen scheppen in dit lichaamsuniversum, gaan niet door die test heen. Dat is de test.
D: We proberen dit te doen om de oorlog niet te laten gebeuren, of om het minstens te verminderen.
C: Mij is verteld dat het niet uitmaakt wat er gebeurt, want het is allemaal een spel. Het is een spel. En de dingen die gebeuren zijn er om een reden. En de reden op het moment is om ieder menselijk wezen te testen om uit te vinden waar ze in hun eigen evolutie staan. En dus, als we vrede en licht hier (het lichaam) bewaren, hoeven we geen zorg te hebben of er wel of niet een oorlog is. Dat is alleen maar een illusie.
D: Maar juist nu schijnt die zeer reëel te zijn, en dat kan enige zeer rampzalige consequenties hebben.
C: Ja, maar dat is angst van ieder mens. Onze taak is het om ieder mens te helpen om hier (in het lichaam) vrede te vinden. En dan natuurlijk, als je meer mensen samen brengt die vrede en harmonie in hun eigen lichamelijk universum hebben, in plaats van dat ze duisternis verspreiden, spreidt dat zich uit. En dat schept die hele nieuwe wereld. Als je al deze  informatie had gekregen, terug, aan het begin van je werk, dan zou je zijn overladen. Het is diezelfde reden waarom ze zeggen: “We gaan je niet precies vertellen wat er gaat gebeuren.” Wij weten niet wat er gaat gebeuren maar we gaan ook niet vertellen wat wel weten, want jullie hoeven dat niet te weten. Alles dat jullie maar hoeven te doen is om je hier (het lichaam) te focussen en om je eigen hemel op Aarde te scheppen. Ieder menselijk wezen schept hun eigen hemel op Aarde. Dat is alles dat jullie hoeven te doen. En het samenkomen met anderen die allemaal hun eigen hemel op Aarde scheppen. En om die energie uit te breiden. En voordat je het weet hebben jullie de wereld veranderd. Waar je je op richt dat schep je. Denk aan vrede. De hoofdzaak die mensen moeten begrijpen is: waar zij zich op richten dat breidt zich uit. Dus als ze zich focussen, als ze voorspellingen kunnen vervangen door iets dat prachtig is wat ze wensen, en dat uitbreiden. Dan kunnen ze hun eigen hemel op Aarde scheppen. En mij is in jouw boek the Convoluted Universe (Boek een)  getoond, je geeft een beschrijving van een gedachte.  Je praat over een energie bal met de grootte van een grapefruit. En die bal heeft energiestrengen. En ik verander dat als ik doorga. Energie strengen die over en langs elkaar heen gaan. En die energiestrengen kunnen alles doen wat ze willen. Ze kunnen splijten, en dan vier energie strengen worden. Ze kunnen ook weven. Ze kunnen ook verveelvoudigen. Ze kunnen achteruit gaan. Ze kunnen ritsen. Ze kunnen absoluut alles doen. En dit is de bal van mogelijkheid. Als je een gedachte denkt, dan verdwijnt die niet. Die wordt een energiestreng. Die wordt energie. Het gaat in die bal van mogelijkheid. Dus stel je voor dat je gedachte energie wordt. En hoe meer energie je daaraan geeft hoe sterker die wordt. En dan manifesteert het zich, en het wordt werkelijk. Het wordt stoffelijk. Als je een gedachte uitzendt dan komt er vrede. En dan ga je verder met : “Oh, maar die oorlog wordt steeds erger.” Of “Die politici maken een vergissing,” je verzwakt dan de energie: de positieve streng die je eerst naar buiten bracht. Dus we moeten de mensen leren om positieve gedachten uit te zenden en dan om die nog meer te versterken met meer positieve gedachten en nog meer positieve gedachten. En we moeten hen leren dat als er een negatieve gedachte in hun gedachten komt, om die niet alleen los te laten maar om die te vervangen door een positieve gedachte. Zodat ze dan toevoegen aan de energiebal van mogelijkheid. We moeten ze leren dat te doen. Ze weten niet hoe ze dat moeten doen.
En mij wordt nu verteld om jou te zeggen om opnieuw te versterken dat de illusie… – ik weet niet waarom me verteld wordt jou dat te zeggen. Maar ze zeggen dat als we mensen er toe kunnen krijgen om het conflict dat in het Midden Oosten plaatsvindt, als een film te zien, dit de mensen zou helpen. Het andere wat me verteld wordt om jou te zeggen is dat voor elke daad, elke actie, ze een tegengestelde reactie kunnen maken. Als er geboorte is, is er dood. En iedereen moet elke hebzucht, elke overheersing, elk materialisme loslaten. Al dit soort zaken die hen afhouden om dat werk te doen, moet worden losgelaten. Want die dingen gaan niemand dienen op de nieuwe Aarde. Er zal geen geld nodig zijn, of zoiets. Dus waarom zou je je daar druk over maken? Zij die werken voor de Aarde, voor het universum, voor hen wordt gezorgd, en dat zal doorgaan. Wat je nodig hebt, zal naar je toe komen. Dus is het nu tijd om die ethiek om te werken voor geld, los te laten. Je werkt om de Aarde te veranderen. Je werkt om deze situatie te veranderen. Daar moet de drijvende kracht zitten. Die moet uit liefde voortkomen en uit dienst. En dat is de enige manier waarop we die inspanningen kunnen vergroten. Die moeten uit liefde voortkomen en uit dienst, niet uit hebzucht.
D: Mij is verteld dat liefde de meest krachtige emotie is.
C: Ja, liefde heelt.
∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞

Een laatste puntje van informatie kwam via een cliënt in mijn kantoor in 2004. Ik dacht dat  een deel van dit alles nog steeds onduidelijk was.  Hoe konden sommige mensen er zich bewust van zijn van dat ze de verschuiving naar de Nieuwe Aarde hadden gemaakt en anderen niet? Hoe kon het mogelijk zijn om een gehele bevolking te verhuizen met maar een klein deel ervan dat wist wat er was gebeurd?
“Zij”  moesten er zich van bewust zijn geweest dat ik worstelde met die gedachte welke bleef hangen, dus zij voorzagen me daarvan. Uiteindelijk, hoe kon ik daar over schrijven en er een lezing over geven, als ik niet alle stukjes in handen had?
Bob: De meeste planeten, maar specifiek deze was oorspronkelijk alleen maar ontworpen voor vijfhonderd en vijftig duizend mensen. Een half miljoen mensen. Zo groot zou het moeten worden. Meer mensen incarneren hier opnieuw om al die enorm grote veranderingen te ervaren. En de Aarde was meer beschadigd geworden en veranderd dan er mogelijkheden waren om haar te herstellen. Deze planeet is ongelukkig genoeg op zodanige wijzen veranderd dat er geen manier is, hoe dan ook, om terug te keren naar zijn oorspronkelijke conditie.
Maar nu, door de eerste richtlijn van de Schepper, moet dit zich versnellen. Want het heeft te lang geduurd. Er zijn twee manieren om dit te doen. Je kunt de planeet laten roteren en de Aarde korst laten verschuiven. En je gaat dan letterlijk, als dat gebeurt, helemaal overnieuw beginnen vanaf punt nul. Daarmee begon de IJstijd wat alle dinosauriërs doodde. Het doet er even niet toe hoe dat gebeurde, maar in de grond was dat hetzelfde. Een beschaving verdwijnt en je begint met de IJstijd en de Neanderthal Mens en al dat soort goede spul begint weer overnieuw. Je verliest dan alle controle over je hele beschaving en dan eindig je met een legende zoals Atlantis en Lemurië deden. Dit is allemaal heel vaak eerder gebeurd. Maar dat is niet wat er nu gaat gebeuren. Deze keer veranderen jullie als planeet. En in de grond, als een universum. Je verschuift de hele dimensie. De dimensie verandert.  Je gaat dan van drie punt 6,  (3.6) waar we nu zijn, naar vijf, naar 5. En dan zeg je: “Nou, wat gebeurt er met vier?” Nou vier is op een of andere manier hier, maar het moet gewoon gesprongen worden. Je gaat daar eindigen als vijf. Als de dimensionale verandering komt, dan zal je letterlijk springen. Hier zijn heel wat complicaties bij. Daarom wordt dit zo zorgvuldig gadegeslagen. Veel mensen die spiritueel klaar zijn zullen die overgang heel makkelijk maken. Anderen moeten letterlijk van de planeet af worden gehaald. In een oogwenk zullen de meesten van hen niet eens weten dat dit is gebeurd. En ze komen terecht op een andere planeet die oorspronkelijk is, klaar en wacht op dat dit gebeurt. En jullie vermogens zullen veel meer zijn dan wat ze nu zijn. Jullie hebben in de grond vijf eerste zintuigen. Jullie zullen er meer hebben als de transitie verdergaat. Jullie zullen automatisch telepathisch zijn. Mensen  ontwaken in hun kleine levens de volgende dag – van wat kan er gedaan worden, afhankelijk van hoe het is veranderd – Het is eerder gebeurd, zeg maar. . Wij zullen gewoon ‘afsluiten’. Het is net schijndood. Wij schorten dat op. Dat kan twee of drie dagen kosten om de bevolking over te brengen.
D:  De hele wereld, of gewoon de…
B: Ja. Alle mensen die spiritueel klaar zijn om die overgang te maken. Ze worden allemaal weggeschoven. En als ze ontwaken op die andere planeet, dan zullen ze zich niet eens realiseren dat het is gebeurd. Er was een verschuiving een paar jaren geleden op deze planeet, met ons allemaal. En niet veel mensen wisten ervan. Zo was het. Het was net alsof er een hele week voorbij was in de loop van een nacht.
D: Waarom gebeurde dat in die tijd?
B: Wij moesten de zon verschuiven, technisch, we moesten die kunnen aanpassen. En als iemand dat had kunnen zien, zouden ze allemaal hebben geweten wat er gebeurde. Dat was niet een erg praktische manier van doen. Dus we sloten gewoon iedereen af.
D: Zodat ze dat niet zouden weten?
B: Ja. Jullie gingen die nacht slapen, en je sliep alsof je dacht dat het een 12- urige periode was. En jullie werden wakker. En je klok liep nog hetzelfde. Maar in feite waren jullie een hele week doorgegaan.
D: Iedereen was door die schijndood heen gevoerd?
B: Ja. Jullie sloten de hele zaak af en allemaal op dezelfde tijd.
D: Terwijl de planeet draaide?
B: Oh, ja. De planeet draaide. Jullie hebben die zogenaamde “dag en nacht”. Maar wij pasten die feitelijk aan. Dit was een heel interessante kunstgreep om te doen. Maar het werkt. Die planetaire aanpassing die gaat komen.  Die frequentie verandering die gaat komen. Je kunt dat gewoon niet doen met iedereen die wakker is. Want dan krijg je allerlei soorten vreemde reacties in mensen. Dus denken ze dat ze allemaal wakker zijn. Maar we kunnen hen dan toch afsluiten. Dit is een kleine kunstgreep. Maar daar komt veel techniek bij.
D: Dus dan denken ze dat ze dromen hebben als ze wat zagen.
B: Ja, ja, precies. Maar ze zouden er misschien geen bewuste herinnering aan hebben, want, vergeet niet, de meeste mensen hebben geen bewuste herinnering van wat ze, wat dan ook dromen. En je kunt dingen in dromen ook heel makkelijk veranderen.
D: Je zei dat dit enkele jaren geleden gebeurde?
B: Ja, dat is zo. We moesten een aanpassing maken in de frequentie van de zon.
Dolores:  Dus dat zou duidelijk het antwoord zijn. De gehele bevolking van de wereld zou worden afgesloten en in een schijndood gebracht terwijl de overgang wordt gedaan. Zoals Annie Kirkwood liet zien in haar visioen, terwijl de Aarde splijt of zich verdeelt in twee Aarde’s, waren de mensen op iedere planeet zich niet bewust van wat er met de anderen was gebeurd.
En ook dit wordt in de Bijbel gevonden:  Op die dag zal hij die op het huis staat, en zijn goederen in het huis staan, laat hem dan niet naar beneden gaan om ze weg te halen. En net zo, degene die in het veld is, laat hem dan niet terug keren. Ik zeg jullie, in die nacht, zullen er twee mensen in een bed zijn: de ene wordt meegenomen en de andere zal worden achtergelaten. Twee vrouwen zullen zwaar werk doen: de ene zal worden meegenomen en de andere achtergelaten. Twee mannen zullen in het veld zijn: een man zal worden meegenomen en de andere achtergelaten. En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: “Waar Heer?” Dus zei Hij tegen hen: ”Waar het lichaam is, daar zullen de adelaars samen zijn.” (Lucas 17:31-37)
Dolores: Mij is vaak gevraagd naar de Maya kalender die in 2012 eindigt. Mensen denken dat dat de datum is voor het eind van de wereld, omdat de Maya’s niet verder dan dat konden zien. Mij werd verteld dat de Maya’s spiritueel geëvolueerd waren tot aan dit punt waar hun beschaving massaal veranderde naar de volgende dimensie. Zij stopten de kalender bij 2012 want ze konden zien dat dit de tijd was van het volgende grote gebeuren: de verschuiving van de gehele wereld naar de volgende dimensie.

∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞
Dolores: Wij zullen opstijgen naar de volgende dimensie door ons bewustzijn, vibratie en frequentie van ons lichaam omhoog te laten gaan. Eerst kun je een tijd doorgaan in een stoffelijk lichaam. Dan, als je geleidelijk ontdekt dat het niet langer nodig is, lost het stoffelijk lichaam op in Licht en dan leef je met een lichaam dat van licht is gemaakt, van zuivere energie. Dit lijkt heel erg op diverse gevallen in dit boek waar de cliënt een wezen zag gloeien en dat was samengesteld uit zuivere energie. Die zijn verder ontwikkeld dan de noodzaak om een stoffelijk beperkend lichaam te hebben en wij zullen dat ook hebben als we die fase bereiken. Dus, in veel gevallen, als het wezen ascendeert, neemt dat het stoffelijk lichaam met zich mee. Maar dit is alleen maar een tijdelijke situatie en het afwerpen en loslaten van het lichaam hangt af van het niveau van begrip dat het wezen  heeft bereikt. We blijven neigen het ons bekende vast te houden, maar uiteindelijk zien we dat alhoewel we in staat waren om het met ons mee te nemen, het lichaam te beperkend en te verfijnd is voor de nieuwe werkelijkheid in de nieuwe dimensie. Als we die nieuwe dimensie bereiken, zal het nieuwe lichtlichaam nooit meer sterven. Dit is wat de Bijbel bedoelde toen zij wees op het “Eeuwige leven”.
De spirit zijde of het leven er tussen in, waar ik ontdekte waar we naar toe gaan als we sterven in dit leven, is als een recycle centrum. Dit voert terug naar een volgend leven op Aarde omdat er nog karma is waaraan moet worden gewerkt, of iets waar aandacht aan moet worden besteed. Mensen blijven terugkeren omdat zij hun lessen of hun cycli niet hebben afgemaakt. Door hun bewustzijn, frequentie en vibratie omhoog te brengen is er geen noodzaak om naar die plek (die plaats er tussenin) terug te keren. Die kan worden getranscendeerd  door naar de plaats te gaan waar iedereen eeuwig is, en dan is er geen reden meer om te recyclen. Daar kunnen we voor altijd blijven. Dit is waarschijnlijk de plaats waar veel van mijn cliënten naar wijzen als “thuis”. De plaats die ze intens missen en naar terug willen keren.  Als zij die zien bij regressies worden ze zeer emotioneel, want daar hebben ze intens naar verlangd, maar niet bewust wetend dat het bestond.
FINALE
D: Gedurende mijn werk is mij vaak verteld dat wij, als mensen niet de enige voelende, waarnemende wezens zijn op deze planeet en verder. Wij zijn zo op onszelf gecentreerd dat we denken dat we de meest belangrijke zijn en dat alles om ons draait en dat is meestal omdat wij niet begrijpen wat leven echt is. Ik heb ontdekt dat alles spirit bevat, de vonk van leven, Dat komt omdat alles energie is. Dat vibreert alleen op een andere (snellere of langzamere) trilling. In ons streven naar een hogere spirituele vorm, zijn we door veel van die zogenaamde “mindere” vormen van leven gegaan. We zijn mineralen geweest, zand, rotsen, planeten en dieren voordat we incarneerden in de menselijke vorm. We zijn nieuwsgierige spirits en we moesten dat ervaren en er van leren voordat we klaar waren om lessen te ervaren in een meer complex (alhoewel dichter) stoffelijk lichaam. Ik heb ontdekt dat alles levend is, inclusief planeet Aarde zelf. Zij heeft gevoelens, emoties en behoeften, net als wij. Nu op dit moment, ervaart zij pijn (volgens mijn bronnen)  door wat haar is aangedaan. Volgens de ET’s bereiken wij het punt van geen terugkeer, waar schade niet meer kan worden omgekeerd. Op dat moment zullen we naar de nieuwe Aarde opstijgen, omdat de oude niet meer in staat is om met die stress om te gaan. Maar als de Aarde zelf levend is, houdt het daar dan op? Mij is verteld dat dit verder gaat de kosmos in. We zijn allen deel van een groter levend en functionerend wezen dat we allemaal Universum noemen,. Dit betekent dat het Universum zelf een georganiseerd, enorm iets is dat levend is en gevoelens heeft. Jullie kunnen dit “Iets” God noemen, maar het is complexer dan dat.
Alles wat het Universum samenstelt (sterren, planeten, enz) kan gezien worden als cellen in het lichaam van God. Cellen die het lichaam samenstellen van dit enorme “Iets”.  En wij zijn niets meer dan de kleinste celletjes in het circulatie proces. Alhoewel we misschien zo klein zijn, zijn we niet onbetekenend want in onze evolutie en groei is het mogelijk voor ons  om constant omhoog te gaan door het moeras van het leven.
Mij is verteld dat het reïncarnatie proces iets minder is dan gewenst wordt. Door dit proces gaan we constant heen en weer tussen de Aarde en de spiritwereld. Dat is als een proces station, (iets gerechtelijks)  waar je naar toe gaat om jezelf te beoordelen en zelf besluiten om  terug te komen om karma recht te zetten. De hoofdzaak is om uit dit karrenspoor te gaan en om verder dan het stoffelijke te gaan. Er wordt gezegd dat we dat kunnen verkrijgen als we voorbijgaan aan dat station van invloed uit de spirit wereld en direct naar de hogere spirit niveaus gaan waar de opstapeling van karma en de correcties ervan niet langer meer nodig zijn. Dan kunnen we op een andere manier verdergaan en niet langer meer last hebben van het stoffelijke lichaam.  Dit is allemaal deel van het ascentie proces:  direct naar de volgende wereld gaan door onze frequentie en vibratie omhoog te brengen en om voorbij te gaan aan de noodzaak om te sterven en naar de spirit wereld te gaan.
Het Universum is een zeer complex organisme dat tegelijkertijd in veel dimensies woont, wat is samengesteld uit lagen en lagen van bewustzijn die gerelateerd zijn aan alle andere organismes er in. Dit heeft  de macht om te scheppen en zich met dit alles individueel te relateren. Dit kan zijn wat “zij” genoemd hebben: het Collectief. Dit is zo omdat wij dit collectief met opzet in bestaan hebben gedacht. Op een bepaalde tijd in het verre verleden waren we allemaal een. We waren allemaal deel van het Collectief, de Ene, de grote Centrale Zon, de Bron, God, hoe je die ook wilt noemen. Veel van mijn cliënten herinneren zich dit bestaan als ze in trance zijn. En dat veroorzaakt altijd groot ongelukkig zijn als ze er van gescheiden zijn. Want dat samenzijn was van grote troost en liefde. Zij wilden dit niet verlaten en voelden grote droefheid en hadden een gevoel van afscheiding toen ze gedwongen werden naar buiten, de kosmos in te gaan.
Omdat de Bron wilde ervaren (nieuwsgierigheid is niet strikt een menselijk trekje, misschien is dit waar de wens om te exploreren vandaan kwam) Wij allen (als deel van de Bron en als mede-scheppers) hielpen dat beginnen te scheppen. Wie hielpen Het uit niets te creëren, of uit stof, zoals dat is verteld in diverse legendes (en sterren, planeten, rotsen, stromen, planten, dieren en mensen kwamen tot bestaan. Toen besloten we (of gezegd werden) om naar deze dingen te gaan en ze te bewonen en om terug te rapporteren naar de Bron hoe dit was, waar dat op leek.  Er wordt gezegd dat het allemaal niks meer dan illusie is. Als dit juist is, dan wordt dit bij elkaar gehouden door onze collectieve perceptie. Wij hebben geholpen om dit in    bestaan te denken en onze gecombineerde perceptie houdt dit daar vast. In mijn boek Between Death and Life, werd me verteld dat over God gedacht kon worden als de lijm die alles samen houdt. Als hij een moment zou knipperen, voor maar een fractie van een seconde, zou alles onmiddellijk verdampen. In dit boek werd ons verteld dat tussen elke in en uitademing het dat is waar God bestaat. Hier naar kijkend vanuit dit perspectief, zijn we allen collectief God.
Wat wij als accuraat zien, kan dat niet zijn als je het vanuit de spirituele kant beziet. Alles wat we in ons leven hebben en waar we mee uitwisselen wordt in de stoffelijke werkelijkheid binnen gebracht omdat wij willen dat het daar is. Dit is mogelijk omdat onze levens en omstandigheden kunnen veranderen, omdat we krachtiger zijn dat we ons realiseren. We creëren constant onze werkelijkheid en we zijn in staat om die werkelijkheid weer te veranderen. Maar het kost de gecombineerde kracht van velen om dit te doen, omdat wat wij geschapen hebben zo groot en machtig gegroeid is dat het zelf leven heeft aangenomen. Misschien is dit de reden voor de schepping van de nieuwe Aarde, want waar wij ons bewust van zijn is een die het punt heeft bereikt waarop het niet meer in staat is om te worden verholpen of veranderd.
Binnen de matrix van het Universum zitten alle bouwblokken van werkelijkheid. Alle mogelijkheden en waarschijnlijkheden waar we uit kunnen creëren. We kunnen hemel of hel in ons leven scheppen omdat we machtig genoeg zijn om dit te doen, als we eenmaal het proces begrijpen en ons denken gebruiken om dat te scheppen. Heel vaak worden de elektrische velden verstoord die deze mogelijkheden bevatten door verstorende bedoelingen en negativiteit komt er dan uit voort, zoals tot voor kort gebeurde. Als negativiteit begint kan die door mensen worden versterkt die deze als werkelijkheid accepteren en dan trekt dat in de vorm. We kunnen net zo makkelijk vrede en liefde als onze werkelijkheid scheppen als we eenmaal de kracht begrijpen van onze geest en die gebruiken,. Zoals Nostradamus zei in mijn boeken over hem en zijn voorspellingen: “Jullie realiseren je de kracht van je eigen geest niet. Door je te focussen op de werkelijkheid die jullie wensen kun je die scheppen. Jullie energie is verstrooid. Als je eenmaal leert hoe je die focust en richt, zijn jullie in staat om wonderen te scheppen. En als de macht van een mens zo krachtig is, denk dan aan de kracht van een groepsgeest als die eenmaal bruikbaar is gemaakt. De kracht van het focussen van de geest van veel  mensen wordt niet alleen verveelvoudigd, maar die is in het kwadraat. Dan kunnen er werkelijk wonderen ontstaan.”
∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞
Het schijnt dat wij de delen en het algemene script kiezen van het spel waar we aan deelnemen in ieder leven. Maar, ieder ander kiest ook zijn deel in het spel. Het is net een deelnemen aan een spel waar het script van wordt geschapen terwijl het zich afpeelt en het kan op elke moment worden veranderd om het spel dramatischer te maken. Dit komt door de vrije wil en ieders daden beïnvloeden ieder ander zijn daden. In onze Aarde levens kunnen we scheppen en zo veel mogelijk soorten levens (rollen en karakters) beleven  als we maar willen: beroemdheid, rijkdom of armoede; moordenaar of slachtoffer;  grote liefde of grote wanhoop oorlog of vrede, enz.
William Shakespeare begreep dit toen hij schreef: “De hele wereld is een toneel. En alle mannen en vrouwen zijn louter spelers. Ze hebben hun afgang en hun binnenkomen  en een mens speelt in zijn tijd veel stukken.”
Het maakt niet uit wat we bereiken het is maar zo tijdelijk als een toneelspel en uiteindelijk valt het doek. Wat we allemaal dan meenemen zijn herinneringen van belevenissen, en hopelijk de les die we geleerd hebben. Die wordt in ons ware zelf ingebed, het zelf van ons  dat niet van het toneel is, ons waarnemend zelf. Ons eeuwige zielzelf of de overziel, die deze herinneringen opslaat en ervaart. Die worden uiteindelijk overgebracht naar de computer opslag banken van de hoogste van iedereen: de Bron of de God entiteit.
Telkens als een ziel terugkeert naar het Aarde theater tekent ze voor het volgende spel of game, en krijgen een nieuwe script overhandigd met veel blanke pagina’s die door de acteurs worden ingevuld terwijl het spel doorgaat. Totaal ongeoefend en open voor alle suggesties en mogelijkheden. Niets is er goed of fout terwijl de acteurs hun rollen spelen. Het gaat allemaal over ervaring, het leren van lessen, oplossen van of maken van karmaschuld en over het scheppen van nieuwe situaties voor verlichting en het leren van anderen. Er wordt gezegd dat niemand een eiland is. Alles wat we doen of zeggen beïnvloedt iemand. Als we dit begrijpen zouden we zorgvuldiger zijn voor de effecten die onze woorden of daden op anderen hebben.  We zouden ons meer bewust zijn van hoe die woorden en daden worden geregistreerd in de Hallen van Kennis.
Met ieder nieuw leven trekken wij (vaak niet bewust) uit de opslag van kennis die we gewonnen hebben uit andere lessen. Als we die kennis toepassen op ons huidige leven (spel) zullen we hopelijk geleerd hebben uit vorige fouten en die fouten niet opnieuw maken. Als we dan vermoeid raken om steeds op het toneel te staan en om nieuwe scripts uit te proberen, zullen we ons willen terug trekken teruggaan naar de Grote Toneel Manager, en de nieuwere zielen (of halsstarrige, langzaam lerende) zielen de stukken een tijdje laten spelen. Dit is waar  veel van mijn cliënten  op wijzen als naar “huis gaan”. Dit is de natuurlijke staat die de ziel kent vanaf het begin, bij haar schepping. De staat die ze kende  voordat ze gevangen raakte in de stoffelijke wereld, de toneel wereld, de drie dimensionale wereld van illusie. De nieuwe mogelijkheden zijn eindeloos en we hebben geen behoefte om terug te keren naar dit theater, behalve misschien als waarnemer of gids.
Wij leven in een opwindende tijd.  De studie van de wetten van de metafysica en de wetten van het universum zijn niet langer voor de paar die als vreemd werden gezien. Die verspreidt zich door de massa’s met een alarmerende snelheid. Het is alsof het net onder de oppervlakte zit, net buiten het bereik van ons logische denken. Nu duikt dit op in het licht van de dag om te worden bestudeerd en geanalyseerd. Het lijkt niet langer meer vreemd te zijn en voorspellend, maar volmaakt natuurlijk en normaal. Wij hebben onze geest te lang
geblokkeerd om die manier van denken verder te vervolgen. Het wordt nu tijd om te sluizen te openen en laat dat onze levens ten goede veranderen. Als iedereen zich realiseert hoe hun gedachten en daden henzelf, hun vrienden en buren, hun gemeenschap en stad en uiteindelijk de wereld beïnvloeden door het opgestapelde van energie, zouden ze leren om hun dagelijkse leven te bekijken en dan zou de wereld veranderen. Dat moet zo, door het opgestapelde effect van energie.
We gaan een nieuwe wereld in en de oude negativiteit zal worden achtergelaten. Door de wet van oorzaak en gevolg die niets minder is dan de “Gouden Regel” in de Bijbel, kan er geen geweld en oorlog meer zijn. We kunnen de wereld veranderen, een mens per keer. Dit was wat Jezus probeerde te leren en zij begrepen het niet. Liefde is het antwoord, zo eenvoudig is het. Terwijl ons denken zich ontwikkelt, krijgen we lepel voor lepel meer gecompliceerde informatie toegevoerd. Maar het schijnt dat ons denken wordt verbreed om meer gecompliceerde theorieën te kunnen bevatten.

Zoals Alice in Wonderland erin slaagde om een portaal te vinden naar een volgende dimensie, is de vraag nu: “Hoe dieper willen jullie nu nog in het konijnenhol gaan afdalen?”
Daar veel meer kennis dan we ons kunnen voorstellen. Ik ben een verslaggever, een avonturier. Ik zal informatie blijven opstapelen en proberen die aan de wereld te presenteren. Ik weet niet hoe veel dieper ik het konijnenhol in wil gaan. Ik heb er geen idee van hoe diep die is en hoeveel draaiingen en bochten nog langs het pad zijn. Maar ik nodig mijn lezers uit om met me mee te gaan, als ik in dimensies ga van het onbekende en probeer om dat uit te vinden. Het avontuur en de eis gaan door. Er is geen stoppen bij!         Dolores Cannon

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment