Wednesday, April 9, 2014

Dolores Cannon - Deel 13
DOLORES CANNON

Deel 13   


Ik ga door met waar ik de vorige keer ben gebleven:
Pag. 628:  D: Maar ik bedoel, als we de verschuiving maken, zullen we…
V: (onderbroken door V)  Je bedoelt of je zult leven of sterven?
D: Zullen we doorgaan met leven zoals we dat kennen?
V: Ja, sommigen zullen zich er niet eens bewust van zijn. Zie je, dat kleine ding/zaadje dat we in hun hoofd plantten, zal hen helpen om de dimensionale verschuiving te maken. Maar ze weten dat er verwoesting is. Ze zullen verwoesting zien. Ze zien wat er plaats vindt en ze zullen de dode lichamen zien, maar ze weten niet dat zij zelf de verschuiving hebben  gemaakt. Ze zullen het feit niet beseffen dat de reden dat zij daar niet beneden liggen dood te zijn, is omdat zij die verschuiving hebben gemaakt en dat die verandering hen niet aanraakte.
D: Je zei iets over de dingen die in hun hoofd zijn gezet. Bedoel je nu inplanteringen?
V: Nee, nee, nee. Ik bedoel een zaadje, een gedachte. Ze weten dat niet bewust maar van binnen zal hen dat helpen. Het is net als een vonk die, als de tijd komt, hun geest dit al onbewust zal hebben geaccepteerd.
D: Maar, als wij de verschuiving maken, zullen we doorgaan ons leven te leven. Ik heb gehoord dat we langer gaan leven?
V: Langer, beter. Leren. De dingen zullen zoveel beter zijn. Mensen zullen meer leren, na een tijdje. Ze zullen dan meer weten. Ze zullen zich meer gewaar zijn van dingen. De wijze waarop/hoe dingen zijn. Ze kunnen dat niet weten als ze de verschuiving maken, maar dan leren ze daar over. Ze realiseren zich na een tijdje wat er is gebeurd.
D: En degenen die niet klaar zijn, zullen worden achtergelaten op de andere Aarde.
V: Ja, die zullen zijn vertrokken.
D: En velen, op beide plaatsen, zullen zich niet eens realiseren dat er iets dramatisch is gebeurd.
V: Degenen op die andere plaats (w: die dus zijn vertrokken) zullen dat wel. Ze zullen dood zijn. Maar ze zullen het weten want dat is de les die ze geleerd hebben. Als ze eenmaal sterven, zullen ze weten. Ze zullen de waarheid zien. En zij zullen zien welke gelegenheid ze gemist hebben, maar ze zullen daarvan leren.
D: Mij is ook verteld dat als ze reïncarneren, als ze nog negativiteit, karma om af te werken hebben, dat ze niet langer meer naar de Aarde terugkeren omdat de Aarde zozeer is veranderd.
V: Ze zullen niet worden toegestaan hier terug te komen totdat zij die ommekeer gemaakt hebben. Totdat ze de verandering gemaakt hebben.
D: Ik heb gehoord dat ze ergens anders naar toe gaan om hun karma af te werken, omdat ze die gelegenheid gemist hebben
V: Ja, sommigen zullen dat. En sommigen kan de gelegenheid gegeven worden om wel terug te komen. Maar dat zal een tijd duren, een lange, lange tijd.
D: Maar in de tussentijd gaan wij verder en leren nieuwe dingen en maken vooruitgang in een geheel nieuwe wereld.
V: Wat een prachtige wereld. Een wereld van licht en vrede. Waar mensen kunnen samenleven en van elkaar houden.
D: Maar die toch een stoffelijke wereld is met onze families en huizen, zoals we die nu hebben.
V: Alleen een slimmere wereld. 
D: (Lacht) Dat kan ik begrijpen. 
∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞
Dolores:  Weer  een andere cliënt die onverklaarbare stoffelijke symptomen beleefde, beschreef het nieuwe lichaam op deze wijze:
S: Zij identificeert zich meer met haar toekomstige lichaam. Dat is nog niet echt gesetteld maar dat is er. En dit toekomstige lichaam neemt haar essentie of neemt delen van haar. En smelt dit samen of haalt dit omhoog zodat zij aan dit toekomstige lichaam gewend zal raken.
D: Zal het lichaam stoffelijk veranderen?
S: Ietwat. Het zal sterker en jonger zijn. Dit lichaam waar zij nu in zit, kan worden genezen/gehealed en opnieuw gemaakt maar zij heeft het toekomstige lichaam nodig. Dat zal lichter zijn. Meer tot iets in staat. Zij voelt dit nu, de essentie van haar is met het toekomstige lichaam aan het samensmelten en wordt opgetrokken.
D: Dus dit lichaam dat ze nu heeft, zal worden veranderd?
S; Dit zal in essentie worden achtergelaten. Dat zal worden getransformeerd en delen ervan die niet meer nodig zijn, zullen wegvallen.
D: Dus het is niet zo alsof je het ene lichaam verlaat en een ander ingaat?
S: Nee. Geleidelijk zullen het nieuwere lichaam en het oudere lichaam grotendeels in elkaar opgaan. Maar er zullen bepaalde delen zijn van het oudere lichaam die niet meer nodig zijn, dus die zullen worden achtergelaten. Die zullen gewoon desintegreren.

Dolores: Het zal waarschijnlijk zo geleidelijk zijn dat we het verschil niet eens zullen merken. Behalve voor de stoffelijke symptomen die sommige beleven terwijl het lichaam de aanpassingen doet. Mij is verteld dat de oudere generatie zich misschien meer bewust kan zijn van dat er iets in het lichaam aan het gebeuren is. Maar het is niet goed om je daar zorgen over te maken, omdat dit een natuurlijk proces is dat nu voor iedereen plaats vindt als deel van de evolutie van de nieuwe Aarde.
∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞

it was deel van een langere sessie in 2002 waar de cliënt een verbinding kreeg met buitenaardsen. Zij gaven informatie door over veel zaken, inclusief wat ze kunnen doen (of mogen doen) om de schade die de mensheid aan de Aarde heeft gebracht te corrigeren.
P:  Uh, ze bewegen me… de toekomst in. Ze bewegen mijn lichaam. Oh, mijn god, ik wordt duizelig.
Dolores: Ik gaf kalmerende suggesties zodat ze geen stoffelijke effecten zou krijgen. Ze werd rustig en stabiliseerde zich. Het gevoel van beweging verdween.  Die belevenis vond ook plaats  bij  andere cliënten waar ik mee werkte, als ze te snel door tijd en ruimte gingen.
D: Wat laten ze nu aan je zien?
P: Alles wat ik zie is licht. Het is gewoon een schitterende explosie van licht. De planeet wordt gebombardeerd met een speciaal licht en dat heeft verschillende kleuren.  En die verschillende kleuren beïnvloeden het bewustzijn van mensen op verschillende manieren, maar dit raakt niet allen mensen aan. Het beïnvloedt planten en dieren en rotsen en water en alles. Dit is een speciaal soort wit licht en dat heeft allerlei soorten kleuren in zich. En het verandert en beweegt en doordringt de kern van de planeet. Ik zie nu dat het uit de kern van de planeet komt. Ze schieten het naar beneden, denk ik, uit de schepen en het raakt de kern van de planeet en dan springt het uit de kern en beïnvloedt het alles vanuit de binnenste naar een buitenste beweging. Als je op de planeet zou staan, zou je die energie voelen komen door je voeten heen en naar buiten via de top van je hoofd.
D: Dat is tegengestelde aan wat het gewoonlijk doet.
P: Dit is anders. Dit komt uit de schepen naar de kern van de planeet en dan springt het weer terug omhoog en dit heeft effect over de hele planeet.  Zij willen niet dat wij onszelf opblazen.
D: Is dit iets dat gebeurt in 2002, of gebeurt dit in de toekomst?
P: Dit is de toekomst. Ze gaan dit doen! Om de verbinding in de planeet te corrigeren om al het slechte weg te houden te gebeuren.  In 2006.
D: 2006. Zullen we in die tijd de planeet nog meer uit verbinding hebben gebracht?
P: Ja, ja. Oh, er zijn wel mensen op de planeet die bidden, maar dat is niet genoeg, want het is zo verknoeid. De planeet gaat uit zijn orbit weg. En dat zal  de rest van de kosmos beïnvloeden. Dus door hen deze energieën te sturen, naar de kern van de planeet, gaan die terug en dat zal de verbinding corrigeren. En als dat de verbinding corrigeert, zal het veel andere zaken op de planeet corrigeren. Dat zal overstromingen verhelpen, droogte’s en dergelijke zaken, welke de mens over de planeet heeft gebracht. Er gaat geen vernietiging plaats vinden van deze planeet. De raad stelt veilig dat dit niet zal gebeuren. De wezens zijn hier beneden op Aarde en slaan het gade en zij weten wat er bezig is en zij weten wie het doet en zij kunnen hen beïnvloeden….   Het is niet dat ze niet tussenbeide kunnen komen, we mogen niet tussenbeide komen.
D: Omdat er sommige dingen zijn die je niet kunt doen.
P: Zo is het, maar we kunnen het gadeslaan. En wij weten wie dit doen.
D: Maar als de planeet op het punt komt waar de mens hem zoveel heeft beschadigd, dan is het dan wanneer jullie kunnen helpen.
P: Dat is dan waarop wij die …   ik zie veel kleurige lichten…  zullen sturen. Het zijn net veel-kleurige bundels/stralen energie en die worden naar beneden in de kern van de planeet geschoten. En dan stoten die terug en dat beïnvloedt de hele planeet en dat zal de planeet in verbinding houden.
D: Wordt dit door veel schepen gedaan?
P: Het is een confederatie(verbond). Ik zie er velen. Ik zie verschillende niveaus of klassen van wezens die de planeet beïnvloeden. We zijn daar bij betrokken. Er zijn veel, veel wezens.
D: Dus is dit een massaal werk.
P: Een confederatie. Ja, ja.
D: Maar is het niet gevaarlijk om dingen naar de kern van de planeet te schieten. Is daar eerder niet iets fout gelopen toen dat gebeurde?
Dolores: Ik dacht aan de verwoesting van Atlantis. Die werd deels veroorzaakt door wetenschappers die de energie van reuzen kristallen naar beneden richtten naar het centrum van de Aarde. Te veel energie werd er gecreëerd en dat droeg bij aan aardbevingen en gigantische vloedgolven.
P: Dit is niet wat je denkt. Dit is zuivere licht energie. En het enige effect dat het op de planeet zal hebben is goed. Dit zal de planeet niet schaden.
D: Ik dacht aan wat ze in Atlantis hadden gedaan.
P: Dit is niet hetzelfde. Het is moeilijk voor me dit uit te leggen. Dit wordt op zielenniveau gedaan.  Het is precies als zuivere goddelijke energie. Het is niet de energie van Atlantis. De energie in Atlantis werd door atoom kracht gedaan. Dit is energie die het goddelijke heeft geschapen en dat wordt via licht gedaan. Dit wordt niet door scheiding via moleculaire structuren gedaan. Dit is iets wat wij hebben geschapen en wij sturen dit vanuit de Bron. Alles dat uit de Bron komt is goed en dat zal de planeet geen kwaad doen. Die gaat doen wat wij willen dat het gaat doen. En wij mogen dit doen. Dit is omdat de planeet dit veroorzaakt heeft waarom wij deze handeling verrichten. Het is noodzakelijk.
D:  Dit is dus geen bemoeienis?
P: Nee! Wij kunnen ons niet bemoeien met de mensen hier. We kunnen niet beneden komen en hen tiranniseren en zeggen wat ze moeten doen  Maar we kunnen wel onze schepen brengen en we kunnen die energie richten naar de kern van de Aarde. We kunnen dergelijke dingen wel doen. Dit is eigenlijk op het zielenniveau. Dus daarom, bemoeien we ons niet met de karma structuur van de mensen hier. Iedereen hier heeft een karmische bedoeling en wij bemoeien ons daar niet mee. We mogen dat niet. We doen dat niet.
D: Zien de mensen op Aarde als dat gebeurt?
P: Ze voelen het. Met andere woorden, ze gaan door de transformatie. En zij realiseren zich niet wat er met hen gebeurde. Sommigen realiseren zich dat wel. Zij die gevoelig genoeg zijn weten dat er iets is gebeurd. Maar velen op de planeet zullen gewoon doorgaan met hun normale leven en ze zullen worden opgeheven en ze zullen veranderd zijn en de Aarde zal veranderd zijn. De rotsen en het water, maar die gaan gewoon door met bestaan, want wij bemoeien ons niet met het karmische patroon. We kunnen dat niet doen. We doen dit op een zielenniveau maar dat beïnvloedt hun Aardse leven niet voor zover het karmische patronen zijn. Daar bemoeien wij ons niet mee.
D: Maar de Aarde moet op een bepaald punt zijn gekomen voordat jullie dit mogen doen?
P: 2006. Het wordt slecht. Het is al heel, heel erg slecht nu. Als dit wordt toegestaan, dan zal de lucht heel veel mensen kwaad doen. En de reden waarom wij er bij betrokken zijn is, dat er  mensen in hun stoffelijke belichaming zijn die deze atmosfeer inademen met al zijn vervuiling en die verandert hun genetische erfenis. We kunnen dat niet laten gebeuren en we zullen dat niet laten gebeuren.
Wij gaven de mensen van deze planeet hun genetisch erfgoed. En nu hebben zij hun drinkwater verknoeid, hun voedsel, hun planeet. Alles hier is vervuild. De mens heeft zijn genetische erfgoed verwoest en wij zullen dat repareren, want zij zullen ons experiment  niet verknoeien. Dit is een goddelijk experiment. En zij kunnen dit niet verknoeien. Wij zullen dat gaan veranderen.
Om meer te ontdekken over het grote experiment waar de mensheid bij betrokken is sedert haar begin, zie mijn boeken  Keepers of the Garden en  The Custodians.
P. Wij moeten dit doen. De hele planeet werd vele keren  verwoest. Je weet van Atlantis, er zijn veel andere explosies geweest, overstromingen. Dit is iets dat we deze keer niet kunnen laten gebeuren, want dat gaat dan de hele kosmos aanraken. En de Aarde gaat een beetje meer uit haar richting weg. En dan zullen we de planeet niet alleen terug in haar richting zetten maar we zullen ook de genetische structuur helpen te reinigen van alles en van iedereen op de planeet. En dit is uitgezonden en daar is mee ingestemd en dat zal worden gedaan. Want de mensheid heeft het punt bereikt waarop het niet spoedig genoeg kan worden gereinigd voordat dat het genetische maaksel zal vernietigen dat wij hebben gecreëerd.
D: Dus het hoeft alleen maar een beetje uit de richting te gaan voor dat dit de andere…  zal beïnvloeden.
P: Dit heeft al andere... beschavingen beïnvloed – niet alleen beschavingen in het stoffelijke rijk dat je kent, maar ook op hogere niveaus. Daarom gaan wij dit doen.
Dolores:  De diverse universums zijn zo onderling verweven en onderling verbonden dat als de rotatie of het traject van de ene wordt verstoord, dit alle anderen aanraakt. In het extreme geval kon dit alle universums laten ineenstorten en laten desintegreren. Dit is een van de redenen om planeet Aarde te laten monitoren door ET’s. Om alle problemen die door onze negatieve invloeden worden veroorzaakt op te sporen en om alle andere galaxies en universums te alarmeren zodat er tegen maatregelen kunnen worden genomen. Ze moeten weten wat de Aarde gaat doen, zodat de rest van de universums, galaxies en dimensies zichzelf kunnen beschermen en overleven.
D: Ik dacht als jullie een massaal project hadden zoals dat op Aarde, dat mensen al die schepen konden zien.
P: Ohh, jij typische Aardling! Nee, jullie kunnen onze schepen niet zien. Wij zitten in andere dimensies. Er zijn veel verschillende vibratie reeksen. Julie zouden niet eens in staat zijn om het licht te zien, maar dat is er wel. Op een bepaalde tijd, zullen jullie wetenschappers in staat zijn om dit soort energie te meten. Op een bepaald moment zullen wetenschappers in staat zijn om vast te stellen dat wij in de atmosfeer zitten en zij zullen onze schepen zien. Ze zullen machines en apparaten hebben zodat zij kunnen vaststellen waar onze schepen zijn.  Maar zij hebben die technologie nu nog niet,  want wij zijn door de sluier gegaan en we zitten in – zullen we dat zo noemen – een astraal rijk. Dat is een hoger niveau dan dat en dat is een fijner niveau. En jullie ogen kunnen dat niet zien, maar in de toekomst zullen ze machines hebben die dat wel kunnen zien.
D: Maar zij zullen weten wat er is aan het gebeuren is door de energie niveaus. Dat er iets aan het veranderen is.
P: Het zal veranderen en de mensen zullen veranderen, maar ze zullen zich niet bewust gaan worden  zodat ze dit op een stoffelijk niveau beseffen. Het zal een groot gebeuren worden/zijn maar zij zullen dit niet kunnen onderscheiden op een stoffelijk niveau. Op zielenniveau kunnen ze dat wel vertellen. Op een onderbewust niveau zullen zij het weten maar niet op een bewust niveau, want jullie denken aan een stoffelijke energie. Dit is geen stoffelijke energie, dit is energie van God. Dit is zielen energie. En die werkt met een andere dimensie dan jullie denken. Die is heel anders.
D: Dus de mensen zullen het voelen, maar ze zullen het niet zien.  Ze weten gewoon alleen dat er iets aan het gebeuren is in hun lichaam.
P: Sommigen zullen dat weten. Zie die gevoelig zijn zullen weten dat er iets is gebeurd, maar zij weten niet wat. En  dat is wat wij willen. Wij willen niks verstoren.
D: Hoe zal dit het menselijk lichaam beïnvloeden?
P: Die zal het verval van het genetisch materiaal DNA in het lichaam voorkomen. Zoals ik zei, het begint beschadigd te worden en wij kunnen dat niet hebben. We kunnen niet een heel ras van mensen hebben dat beschadigd is. De energie zal de DNA genetica structuur van de mensen zo veranderen dat het volmaakter zal zijn. Dat is wat wij echt willen. Wij willen de mensen op de planeet in perfecte harmonie hebben. Niet alleen met zichzelf, maar met ons en met de rest van de kosmos. Ze zitten daar nu nog niet in.
D: Dus, als de DNA structuur is veranderd, hoe zal het lichaam dan anders zijn?
P: Als het DNA is veranderd, zal het lichaam zijn wat wij vele millennia geleden wilden hebben.  We probeerden het in Atlantis, en het mislukte! De reden dat het mislukte was omdat er energieën gebruikt werden op een negatieve wijze door de wezens van Atlantis.  We probeerden een meer vrouwelijke energie voort te brengen, terug in de dagen van Atlantis, die zou omhoog komen en die een vereniging zou brengen tussen het goddelijke mannelijke en het goddelijke vrouwelijke. Dat mislukte. Daarom ging de planeet Aarde vele, vele, vele duizenden jaren door met vrouwen die worden onderdrukt en met vrouwelijke energieën die worden weggedrukt.  Nu, dit is de tijd, dat beiden gelijk worden. De mannelijke en vrouwelijk goddelijke energieën zullen zich bij elkaar voegen en dit zal een perfect wezen maken - zoals Christus. Iedereen hier zal zich realiseren dat ze een volmaakte Christus kunnen zijn, als die energieën in balans zijn. De energieën zijn niet in balans geweest; ze zijn al duizenden jaren uit balans geweest. Daarom zijn er zoveel problemen op de planeet. Dus, als de DNA structuur is veranderd kunnen de goddelijke energieën, het mannelijke/vrouwelijke, het  yin en het yang, van de God energieën zich verbinden en zal er volmaaktheid zijn op de planeet.. Perfectie in de lichamen. En die planeet zal iets zijn dat wij kunnen laten zien  aan de rest van de werelden, de rest van de kosmos. Dat dit ons experiment is, en dit is wat wij gedaan hebben en dat het is geslaagd. Het licht is geslaagd, want het zal volmaakt zijn zoals wij dit al duizenden jaren hebben gewild. Toen we hier voor het eerst kwamen, was het perfect. Jullie is dat waarschijnlijk verteld. Het werd veranderd. Jullie weten dat de meteoriet kwam, ziekte kwam. Alles was verknoeid. Maar we zullen het weer volmaakt hebben. En dit is deel van die connectie die wij zullen maken om het weer perfect te maken. En dit is perfect normaal – dit is allemaal deel van de genetica, maar de reden dat dit gebeurde was omdat de mensen niet in balans zijn geweest. De goddelijke energieën zijn niet in balans geweest  in de psyche of zelfs niet in het stoffelijke denken, maar de psyche die in het lichaam komt manifesteert stoffelijk. En die zijn uit verbinding geweest. Dit veroorzaakt ziekte in het lichaam. Toen de bacteriën  hier landden met de meteoriet, waren dan de lichamen in die tijd in totale volmaakte verbinding geweest, zou het niet hebben uitgemaakt. De ziekte zou er niet in zijn gekomen. Maar de lichaam waren al begonnen te veranderen toen die insloeg, dus was er niets wat wij konden doen.
Dolores: Zij wees op hetzelfde dat werd gezegd in mijn boek Keepers of the Garden, dat uitlegde dat ziekte naar de Aarde werd geïntroduceerd en dat die het grote experiment bedierf door een meteoriet die in de Aarde insloeg toen de beginnende rassen zich nog aan het ontwikkelen waren. Dit veroorzaakte heel veel droefheid in de raad die aan de leiding stond om het leven op Aarde te ontwikkelen, want zij wisten dat hun experiment om het volmaakte menselijke wezen te creëren onder deze omstandigheden niet kon gebeuren. Ze moesten een besluit nemen of ze het experiment zouden stoppen en overnieuw beginnen of om de zich ontwikkelende mensen door te laten gaan, wetend dat het nooit het volmaakte soort zou worden dat het bedoeld was te zijn.  Er werd besloten dat het zoveel tijd en inspanning had gekost met het ontwikkelen van mensen dat hen zou worden toegestaan om door te gaan. De hoop was dat er misschien in de toekomt deze soort zich naar een volmaakt menselijk wezen kon ontwikkelen zonder ziekte. Dit is de hoofdreden waarom ET’s hun testen en steekproeven  deden die mensen verkeerd begrepen als negatief. Ze zijn bezorgd door de effecten van vervuiling in de lucht en de chemische verontreiniging van ons voedsel op het menselijke lichaam. En zij proberen om die effecten te veranderen.
De ET ging verder: “Wij wilden het experiment niet niet doen, We konden gewoon de planeet niet weggooien. We konden gewoon al die levensvormen, al die zielen niet voor altijd laten veranderen. We moesten er in stappen en we zijn hier al eeuwen en eeuwen naar toe gekomen. Dit is het hoogtepunt van vele, vele jaren werk. Miljoenen jaren.  En dat komt er spoedig aan en we zijn erg blij want de mensheid heeft het punt bereikt waarop dit opnieuw naar voren kan worden gebracht op de planeet. Zoals ik zei, we probeerden het vele, vele duizenden jaren geleden terug al en het mislukte maar we verwachten dat het dit keer zal slagen. Het is al begonnen te slagen. En we zijn er heel gelukkig mee.”
D: Zullen alle mensen van de Aarde dit ervaren?
P: Zoals ik eerder zei, iedereen zal worden aangeraakt. Het is gewoon dat er mensen die gevoelig zullen zijn die dat zullen oppikken dat het werd gedaan. Sommige mensen zullen zich niet realiseren op een bewust niveau dat het werd gedaan. Dit is op een zielenniveau gedaan. Als je hen in trance bracht zoals je nu deze persoon hebt gedaan, dat zouden ze weten dat ze waren aangeraakt en ze konden aan je uitleggen wat dit voor hun genetica zou hebben gedaan. Maar op een bewust niveau, hebben ze er geen idee van. Ze weten het niet. En dat is wat wij willen.
D: Ik dacht aan negatieve mensen.(Moordenaars, verkrachters, dat soort wezens.) zullen die op een andere manier worden aangeraakt?
P: Iedereen wordt beïnvloed. Ze zullen op een onderbewust niveau weten wat er is gebeurd. Als het onderbewustzijn verandert, en zich hiervan bewust wordt, en als dat is geactiveerd, ja.
D: Ze hebben nog steeds karma.
P: Dat zal ook worden veranderd, want deze planeet zal in de toekomst geen karma meer hebben. Dat is iets dat hier niet meer wordt toegestaan. Het zal een planeet van Licht en Vrede worden en zal ons grootse experiment zijn dat is geslaagd.
D: Mij is verteld dat er daarom in het universum zo velen dit gadeslaan.
P: Ja, dat is juist. Wij zijn hier om dat te doen. En het zal veilig zijn.
∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞
Nog een deel van een sessie met Phil en Ann (van hoofdstuk 22) die misschien spreken over hetzelfde soort kracht, of dit kan op iets anders wijzen.
Ann:  Er is een energie bron die om de planeet zit. Als je de kleurschakering ziet van wat jullie een “rode” kleur noemen, dat is dat je zult weten dat de verandering heeft plaats gehad.
D: Waar zal die rode kleur verschijnen?
A: Die zal stralen uitschieten vanaf jullie planeet naar de andere universele Zonnen. Je zult zien dat de energie omhoog gaat.
D: Zullen we dit visueel zien?
A: Er is een patroon rond jullie planeet, nu, die wordt geher-construeerd en die zal in feite het  eigenlijke visuele zicht van energie veranderen dat uitstraalt vanuit deze planeet. En dat zal een kleur zijn die jullie “rood” noemen.
D: Bedoel jij zoiets als de aurora borealis? (Noorderlicht.w)
A: Correct.
D: En wij zullen dat naar buiten schieten beginnen te zien, de ruimte in, op plaatsen waar dit normaal niet verschijnt?
A: Correct. Dat zal het energie equivalent zijn van arteriën, zoals die in je eigen lichaam zitten. Je ziet organen met veel arteriën die bloed dragen, die in een richting ondersteunt door voedingsstoffen te brengen, en maar ook door bijproducten te verwijderen. Dit is een tweeweg functie op die manier. Deze planeet heeft altijd bij bepaalde functies, dit effect gehad. En dat is waarom nu, de vermogens van jullie op deze planeet in staat zijn om dit stoffelijk waar te nemen. En ook zal het communicatie niveau zelf vergroot worden naar een hogere graad.  Dit is gewoon een wijze waarom jullie dan nu nauwer deel kunnen nemen aan de rest van het universum.
D: Dus, de gloed waar je over spreekt betekent dat het energie niveau van de planeet aan het veranderen is?
A: Correct.
D: En als wij het beginnen te zien verschijnen, weten we dat de veranderingen plaats vinden?
A: Correct. Jullie hebben dan wat jullie noemen “hot spots” die feitelijk in jullie kleuren schema een blauw uitstralen.
D: En dat is niet zichtbaar voor ons?
A: Jawel. Dat zit op jullie Aarde’s korst. Je zult het van de korst zien afspringen.
D; Je praat niet over de kleur van de lucht?
A: Nee. Ik praat over het energieveld. Vanaf een afstand, vanuit jullie Hubble Space telescoop,  vanuit elk ander gunstig punt dat boven jullie atmosfeer ligt, zal er gezien worden dat er stralen zijn die naar buiten gaan vanaf jullie planeet in veel verschillende richtingen. Die zullen geen karakter hebben van een diffuus algemene gloed, maar zullen gezien worden met een diameter en met een richting. Dit is een enkele verbinding
D: Zal dat lijken op de wijze waarop de Zon stralen uitzendt?
A: Nee. Niet dat soort, want bij de uitstralingen van de Zon is het – we zeggen niet “uniform”  - maar toch wel algemeen. Omdat het allemaal voorbij is in dezelfde tijd. Dit zou meer in de lijn zijn van – misschien kun je je voorstellen wat een “disco bal” is, in jullie terminologie, die enkele stralen uitzendt van licht in veel verschillende richtingen. Dit zijn individuele stralen, geen algemeen overal brede structuur van licht.
D: Dus die  verschijnen nu blauw vanuit de Hubble telescoop, en dan zullen ze beginnen rood te worden?
A: Er zal een transformatie zijn van diverse kleuren in jullie spectrum, die heel beperkt is voor jullie zichtbare oog. Jullie zullen binnen 22 jaren  in staat zijn om het spectrum te zien van de uiteindelijke kleur rood. Dat zal een soort zijn van wat jullie een “hue” noemen (kleurschakering)
D: Dit is ook de tijdsperiode voor de DNA activatie. (toewijzing naar hoofdstuk 22)
A: Correct het gaat allemaal samen. Het is tegelijktijdig.
Harriet: Wat zou er gebeuren met iemand die misschien door die uitstraling op de planeet heen loopt? Zou dit iets aan hun stoffelijke wezen doen?
A: Je weet het.
D: Dus het is net zoiets als het door dimensies gaan. Ze zeggen we gaan erin en eruit en we weten het niet eens.
A: Jullie leven heden in dimensies.
D: En het is precies zo hetzelfde als we er in en eruit gaan en ons niet bewust zijn van wat er gebeurt.
∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ -∞ - ∞ - ∞ - ∞

Nog meer van een andere sessie in Australië:
C: Het is net als een auto die een oud lichaam/chassis heeft. Het is net als dezelfde oude auto waar je in rijdt. En dan stop je er een nieuwe motor in. En plotseling begint die auto het anders te doen, ook lijkt die nog hetzelfde. En dan krijg je weer een andere motor en dan vervang je het weer. En de auto blijft sneller en sneller te gaan en wordt schitterender en slimmer. En dan voor  je het weet doet de auto zulke goede dingen dat ook het lichaam begint te veranderen. Dan is het net alsof de energie van de nieuwe machine het lichaam begint te hervormen. En voor je weet is die vent in een sportkar veranderd. Een prachtig, glossy, aantrekkelijk voertuig. En daar gaat het om. De energieën die binnenkomen hebben het vermogen om het voertuig te transformeren. Dat gaat anders worden… nou jonger worden komt bij me op. De cellen van het lichaam, de vibratie van het lichaam is aan het veranderen en past bij de vibratie van de binnenkomende energie. En de stoffelijke veranderingen zullen het daarna komen.
D: Hoe zullen die stoffelijke veranderingen zijn?
C: Oh! Het lichaam zal lichter worden. en ik krijg ook dat het groter zal lijken. Niet dat het groter is maar het lijkt zo. Maar de energie aan de binnenkant wordt op een of andere manier zichtbaar aan de buitenkant. En die zal het lichaam groter, langer, slanker maken. En transparanter.
D: Transparanter?
C: Ja, dat komt van het pionieren.
D: Is dit de manier waarop mensen op Aarde gaan evolueren? (Ja)  zal iedereen die veranderingen zo doen?
C: Ja, omdat mensen allemaal die keuze hebben gekregen. Als ze willen evolueren met de Aarde zullen ze in dit nieuwe menselijke wezen evolueren. En daar gaat dat experiment over. Daarom bewegen Christine en degenen die niet met de Aarde willen mee evolueren. Zij gaan vertrekken.(ze huilt bijna) En dat brengt heel veel pijn aan de familie. Maar de mensen die blijven moeten het licht vast blijven houden. Dat is een grote taak. Om gescheiden en afgescheiden te worden van die zaken die nu gebeuren. En die dingen gaan door te geberen totdat de reiniging voltooid is zij die hier gaan blijven nemen dit ras mensen mee in een zeer nieuwe en andere beschaving. Die mensen worden nu getest om te zien of ze het licht vast kunnen houden als er een ramp is. En om er niet in te worden mee gezogen. Dat zijn de mensen die verder gaan met deze planeet.
D: bijna als een laatste test?
C: Ja. Het testen is nu al bezig. Waarvoor ieder wezen ook moet getest worden, om te zien waar ze toe in staat zijn om terug te geven aan dit programma; hoe stevig hun toewijding is. Hoe gewillig ze zijn om te dienen. Dat wordt nu allemaal getest.
D: Dus ieder krijgt hun eigen individuele test?
C: Ja. En de mensen die het nu taai vinden zijn degenen die blijven. Dat zijn degenen die door de testen gaan. Maar sommigen van hen komen er niet doorheen. Sommigen niet.
D: Dit werd me verteld door anderen, dat sommigen achter worden gelaten. En ik dacht dat klinkt wreed.
C: Nee, dat is niet wreed, want iedere ziel heeft de keuze gekregen. En als ze niet gaan en niet evolueren, is dat omdat zij dat niet willen. En ze zullen op een andere plek van hun keuze weer reïncarneren. En dat is in orde. Want het is alleen maar een spel.
D: Dat was me verteld, dat ze zouden gezonden worden naar waar nog negatief karma was om uitgespeeld te worden. En deze planeet zou niet langer meer negativiteit meer hebben op dat punt. Zeg je dat?
C: Ja. Die blijven op de oude Aarde. De nieuwe Aarde is zo prachtig. Je zult kleuren zien en dieren en bloemen die je je nooit voor mogelijk hield. Je ziet fruit dat volmaakt fruit is. En dat  hoeft niet te worden gekookt. Het kan zo gegeten worden. En alles wat het wezen nodig heeft om zich te voeden zal er zijn. Dit nieuwe fruit wordt nu ontwikkeld met behulp van de Sterren mensen.
D: Is dat fruit en zijn dat groentes die we nu niet op Aarde hebben?
C: Die hebben we nu niet. Dat zijn mutaties op een of andere wijze. Ik zie een custard appel als voorbeeld van wat er gebeurt. We zullen fruit hebben dat “custard appel” wordt genoemd en dat ziet er niet uit als een appel. Die heeft een ruwe buitenkant en die heeft ongeveer de maat van twee sinaasappelen samen. En dan open je die. En dan is het net custard aan de binnenkant. Dus dat is fruit maar dan is er nog iets aan toegevoegd zoals custard. Dat is een voorbeeld van een van die toekomstige voedsel stukken. Dus dat voedsel zal een heerlijkheid  zijn voor de zinnen. En voedingsstoffen en onderhoud voor het – ik word steeds gestopt als ik begin “lichaam” te zeggen. En ik wordt gezegd te zeggen  “wezen”. Die zijn heel voedingsrijk voor het wezen. En de dingen die we nu hebben om te koken – zoals je custard kookt -  zullen eraan toegevoegd worden, aan dat fruit. En dat heeft te maken met het helpen van de planeet, en om het gebruik van elektriciteit en energie te verminderen. Dus die vruchten zullen ons  voorzien van wat we nodig hebben.

D: Ik heb gehoord dat de mensen veel dingen aan het voedsel hebben toegevoegd dat niet gezond is voor het lichaam.
C: Dat is waar. Het organische voedsel komt naar de Aarde, en de organische boeren gaan met het Aarde evolutie programma mee. Daarom zijn ze hier. En daarom wordt het bewustzijn omhoog gebracht hiervoor, want mensen  moeten weten hoe ze juist gewassen telen. En de Rudolph Steiner school leren dit aan kinderen. Dus, de kinderen die met de nieuwe Aarde mee gaan zullen dit weten.  En de kinderen die nu in universiteiten en in instellingen leren, en zij verspreiden het woord. Dus als de reiniging van de Aarde gebeurt, zal veel van wat vergiften zijn, weggeduwd worden. Zie je, de nieuwe Aarde zit niet in deze dimensie. De nieuwe Aarde is een andere dimensie. En zij zullen in die nieuwe dimensie gaan…… 

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment